Vereenzelviging geoctrooieerde product en productnaam InVitria

IEPT20230906, Rb Den Haag, Sharpsight v Medical Workshop
(Met dank aan Bert Gravendeel, Fruytier)

Deelkenmerken brandwerend gordijn al geopenbaard

IEPT20230712, Rb Den Haag, Stobich v Hoefnagels

Teva moet Testosteron Teva uit de G-Standaard van oktober 2023 verwijderen

IEPT20230913, Rb Den Haag, Grunenthal v Teva
(Met dank aan Allard van Duijn, Freshfields Bruckhaus Deringer)

Letterkrat LIDL toch slaafse nabootsing van letterkrat HEMA

IEPT20230926, Hof Arnhem-Leeuwarden, HEMA v LIDL
(Met dank aan Michiel Odink en Lotte Rutgers, Leeway)

Spoedinschrijving Desktop Taxatie om de beschrijvendheid aan te tonen

IEPT20230913, Rb Amsterdam, Calcasa v Matrixian

Met het oog op het naderende einde van de samenwerking is merknaam 2 gedeponeerd

IEPT20230927, Rb Overijssel, X v Y

Afspraken over gebruik en doorontwikkeling software na beëindiging niet op schrift

IEPT20230815, Rb Gelderland, EKZ v Dialoc

EU-wetgevingsonderhandelingen EZK Kwartaalrapportage, april – juli 2023

B916563

Aan uitlating van gedaagde komt weinig gewicht toe

IEPT20230830, Rb Midden-Nederland, voormalig advocaat

Een pakhuis op Google Streetview bewijst niet een stabiele aanwezigheid in de EU

IEPT20230908, Rb Den Haag, Trespa v ASD Laminat

Ook sfeerhaard met één opening valt onder het octrooi

IEPT20230912, Hof Den Haag, Basic Holdings v Afire

Relevante publiek niet bekend met Bloemenwinkel.nl als concurrent van Fleurop

IEPT20230919, Rb Midden-Nederland, Fleurop v Bloemenwinkel.nl

Schending geheimhoudingsverklaring en auteursrecht ter exploitatie franchise-autoverhuur

IEPT20230905, Hof Arnhem-Leeuwarden, Merch Factory v Autohopper

Door het vervalsen van bewijs is waarheidsplicht geschonden

IEPT20230808, Hof Den Haag, Barco v Delta

ABC terecht afgewezen vanwege een al eerder verleende handelsvergunning

IEPT20230911, Rb Den Haag, Genmab v OCNL

Voorstel Verordening Nieuwe Genomische Technieken

B916561