Chiever letterquiz 2023

B916620

AOMB Intellectual property verwelkomt twee nieuwe medewerkers

B916619

Staking tot aanbieden IPTV-pakketten

IEPT20231213, Rb Den Haag, BREIN v gedaagde

Gerecht EU: Vormmerk Lego-minifig is geldig

IEPT20231206, Gerecht EU, BB Services v Lego

Ontbinding koop namaakmodel kraan die al total loss is

IEPT20231205, Hof Arnhem-Leeuwarden, Big Machinery v Light Trucks

Afwijzing inzagegebod: geen redelijk vermoeden van dreigende inbreuk octrooi

IEPT20231212, Hof Den Haag, SEaB v TWT
(Met dank aan Susan Kaak en Nelisa de Bruin, Ventoux Advocaten)

Beschermingsomvang beperkt tot aspect ratio 1.15:1 - geen inbreuk

IEPT20231010, Hof Den Haag, Tomra v Kiremko

€ 150.000 aam boetes voor schending van o.m. IE-beding en concurrentiebeding

IEPT20230131, Hof Den Bosch, Unipak

Hof Amsterdam sluit zich na verwijzing door Hoge Raad en oproeping Loendersloot aan bij arrest Hof Den Haag: geen merkinbreuk en opheffing beslag

IEPT20231024, Hof Amsterdam, RPM v Philip Morris en Loendersloot

Beeldmakers dagvaarden Meta vanwege grootschalige auteursrechtinbreuk

B916616