Inbreuk op auteursrecht op verpakkingen voor bodembedekking van dierenverblijven

IEPT20190724, Rb Amsterdam, Pet Bedding, v Joris No Smell
Rechtspraak

Auteursrecht - Geen executieverbod: geschil over voldaan aan rectificatie vergt nader onderzoek waar in kort geding geen plaats voor is, voor overige geschil punten maximale dwangsom verbeurd en dus geen aanleiding voor executieverbod. Reconventie: inbreukverbod ten aanzien van voortdurende auteursrechtinbreuk.

meer

(Met dank aan Michiel Ellens, Ellens)

Fastfoodrestaurant WOW maakt geen inbreuk op cross-over-culturele-en-horecaonderneming WOW

IEPT20190726, Rb Rotterdam, Stichting WOW v WOW Lijnbaan
Rechtspraak

Merkenrecht - Handelsnaamrecht - Geen merkinbreuk sub a: gebruikte tekens met element WOW zijn niet identiek aan merk WOW van Stichting WOW; Geen inbreuk sub b, geen verwarringsgevaar bij relevante publiek: ingeroepen merken zeer beperkt onderscheidend vermogen, WOW Lijnbaan gebruikt het teken bijna altijd in …

meer

(Met dank aan Michiel Coops, ABC Legal)

Keuzes gebaseerd op een didactische doelstelling zijn vergelijkbaar met keuzes die ingegeven zijn door een technische doelstelling

IEPT20190723, Hof Den Haag, GEU v Snappet
Rechtspraak

Auteursrecht - Onrechtmatige daad - Databankenrecht - Auteursrecht dient niet ter bescherming van didactische inzichten aangezien een keuze gebaseerd op een didactische doelstelling vergelijkbaar is met een keuze die ingegeven is door een technische doelstelling. Leerroutes GEU moeten worden aangemerkt als …

meer

(Met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten)

Nummer Dark Horse van Katy Perry maakt inbreuk op nummer Joyful Noise

B915819
Nieuws

NOS bericht: "Het nummer Dark Horse van Katy Perry lijkt te veel op het nummer Joyful Noise van de christelijke rapper Marcus Tyrone Gray. Daarmee heeft Katy Perry zich schuldig gemaakt aan plagiaat, heeft een negenkoppige jury besloten na een proces van zeven dagen in Los Angeles.

Marcus Tyrone Gray, artiestennaam …

meer

Individuele beoordeling vereist voor vaststelling dat tandartspraktijken geen mededeling aan publiek doen

IEPT20190724, Rb Amsterdam, KNMT v Buma
Rechtspraak

Auteursrecht - KNMT ontvankelijk volgens artikel 3:305a BW (collectieve actie): sprake van gelijksoortige belangen, nu door KNMT beoogde vaststelling dat geen enkele praktijk een vergoeding verschuldigd is, ongeacht de individuele omstandigheden, voor iedere praktijk van belang is, voldaan aan overige eisen artikel …

meer

(Met dank aan Jacqueline Seignette en Charlie Engels, Höcker Advocaten)

Inbreuk op kantinetafel en afvaltafel in sloophout van Piet Hein Eek

IEPT20190724, Rb Noord-Holland, Piet Hein Eek
Rechtspraak

Auteursrecht - Kantinetafel in sloophout, afvaltafel in sloophout, kantinetafel wit en eiken stoel in sloophout auteursrechtelijk beschermd: productieproces en gebruikte hulpstoffen als vernieuwend aan te merken, niet goed denkbaar dat een ander, onafhankelijk van Eek bij het maken van een dergelijk werk tot precies …

meer

(Met dank aan Marcel de Zwaan en Corstiaan Kan, Bremer & De Zwaan)

Informatievrijheid en persvrijheid kunnen geen rechtvaardiging bieden voor niet in de richtlijn genoemde beperkingen en restricties van het auteursrecht

IEPT20190729, HvJEU, Funke Medien v Duitsland
Rechtspraak

Auteursrecht - Militaire verslagen die zuiver informatieve documenten zijn waarvan de inhoud volledig wordt bepaald door de hierin vervatte informatie en dus een louter technische functie hebben zijn niet auteursrechtelijk beschermd: creatieve geest niet op oorspronkelijke wijze tot uitdrukking gebracht en geen sprake …

meer

Exhibitievordering en verbod op faciliteren opslag, vervoeren en verhandelen communautaire gedecodeerde Hennessy-producten toegewezen

IEPT20190716, Hof Den Haag, Top Logistics v Hennessy
Rechtspraak

Handhaving - Merkenrecht - Exhibitievordering terecht toegewezen: Hennessy mag in hoger beroep ter onderbouwing van haar exhibitievordering ook bescheiden ten grondslag leggen waarover zij de beschikking heeft gekregen door de in het bestreden vonnis toegewezen exhibitie, aan vereiste van bestaan rechtsbetrekking …

meer

(Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper)

Inbreuk op auteursrecht culinaire foto's

IEPT20190611, Hof Den Bosch, Obscura Fotografie v Concept Styling
Rechtspraak

Auteursrecht - Schade fotowerken - Proceskosten - Culinaire foto's appellant auteursrechtelijk beschermd: foto's zijn resultaat van creatieve keuzes, zoals keuze voor opmaak van de gerechten, punt van waaruit foto's zijn gemaakt en belichting. Appellant geen auteursrechthebbende van webteksten: overdracht …

meer

Inbreuk op Hennessy-merken

IEPT20190703, Rb Den Haag, Hennessy v Simizy
Rechtspraak

Procesrecht - Merkenrecht Op grond van artikel 843a Rv gevorderde opgave van lijst van distributeurs afgewezen: onvoldoende onderbouwd dat sprake is van exclusief distributiesysteem c.q. afschermen nationale markten, artikel 843a Rv biedt enkel grondslag voor inzage en afschrift reeds bestaande bescheiden en niet voor …

meer

(Met dank aan Niels Mulder, DLA Piper)

Pagina's