IEPT20080116, Rb Den Haag, Wobben v Vestas

IEPT20080116, Rb Den Haag, Wobben v Vestas
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Niet nieuwDelen bekend uit uit een presentatie van Wobben op een DEWEK conferentie in 1996 en een artikel in WindKraft Journal 1996Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat alle maatregelen uit de conclusies 1 en 8 van EP 691, en de conclusies 3, 4, 5 en 9 voor zover die afhankelijk zijn …

meer

IEPT20080116, Rb Arnhem, D-sign v StudioSV

IEPT20080116, Rb Arnhem, D-sign v StudioSV
Rechtspraak

MERKENRECHT

UitputtingProcesverbaal notaris maakt aannemelijk dat Trollbeads van door D-sign erkende dealer afkomstig zijnDe voorzieningenrechter is met StudioSV van oordeel dat de kralen en toebehoren van het merk Trollbeads met toestemming van Lise Aagaard in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. StudioSV heeft …

meer

IEPT20080109, Rb Den Haag, Spek v Heco

IEPT20080109, Rb Den Haag, Spek v Heco
Rechtspraak

KWEKERSRECHT

 

Recht op passende vergoedingkwade trouw of enige andere vorm van verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid kan niet als eis kan worden gesteld aan de toekenning van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoedingBezien in de context van de GKV vermag de rechtbank niet in te zien …

meer

IEPT20080110, Rb Maastricht, Sanofi-aventis v Pharmachemie

IEPT20080110, Rb Maastricht, Sanofi-aventis v Pharmachemie
Rechtspraak

ONEERLIJKE MEDEDINGING

 

Overtreding GeneesmiddelenwetgevingGeneesmiddelenwetgeving strekt enkel tot bescherming volksgezondheid en niet ter bescherming van een (monopolie) positie op de markt voor geneesmiddelen.Als meest verstrekkend verweer voert Pharmachemie aan dat de norm waarvan Sanofi-aventis beweert dat die is …

meer

IEPT20080111, HR, Hugo Boss v Reemtsma

IEPT20080111, HR, Hugo Boss v Reemtsma
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Verval merkrecht - geldige redenUitleg ‘geldige reden’ door Europese Hof van Justitie enerzijds enger dan in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, waar het geldt het vereiste dat de belemmering rechtstreeks verband houdt met het merk, doch anderzijds ruimer, nu het Hof van Justitie niet eist dat …

meer

IEPT20080110, Rb Amsterdam, Reckitt Benckiser v Unilever

IEPT20080110, Rb Amsterdam, Reckitt Benckiser v Unilever
Rechtspraak

RECLAMERECHT

“+50% gratis” Sun niet misleidend“+50% gratis” hoeft niet per definitie te betekenen dat er 50% aan de oude voorraad is toegevoegd. De consument kan de aanbieding ook zo begrijpen dat van de totale hoeveelheid tabletten 50% van de resterende hoeveelheid gratis isTussen partijen is niet in geschil …

meer

IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder

IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Onrechtmatige uitingFeitelijk onjuiste opmerking “iedereen krijgt nog geld van die man” in combinatie met de beschuldiging dat Perra een oplichter is, is onrechtmatigUit het voorgaande blijkt dat Kelder niet heeft aangetoond dat Perra op 31 oktober 2007 nog onbetaalde schulden had. Evenmin is komen …

meer

IEPT20071213, Hof Amsterdam, M-Media v Taminiau

IEPT20071213, Hof Amsterdam, M-Media v Taminiau
Rechtspraak

OVEREENKOMSTENRECHT

 

Uitleg vaststellingsovereenkomstNiet in bijlage genoemde facturen vallen niet onder vaststellingsovereenkomstWeliswaar heeft M-Media de facturen 2005-12 en 2005-14 - die beide dateren van voor de vaststellings-overeenkomst - voldaan na ondertekening van die overeenkomst, maar M-Media heeft …

meer

IEPT20071219, Rb Amsterdam, formatrechten Flodder

IEPT20071219, Rb Amsterdam, formatrechten Flodder
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Beschermd format In het aanvankelijke werk besloten liggende stramien leent zich voor nieuwe maken werken en is voldoende uitgewerkt en voldoet aan de eis dat het een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagtZoals hiervoor in r.o 2.4 aangegeven hebben de …

meer

IEPT20071221, Rb Groningen, Runner Hardloopcentrum v Runnersworld

IEPT20071221, Rb Groningen, Runner Hardloopcentrum v Runnersworld
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Overdracht handelsnaamOverdracht per 11 april 2005 van handelsnaamrechten teruggaande tot 1 juli 1985Niet in geschil is dat sinds 1 juli 1985 de winkel Runner Hardloopcentrum Groningen wordt gedreven aan de Oosterstraat 36 te Groningen. Op 11 april 2005 heeft Runner Hardloopcentrum B.V. gekocht de …

meer

IEPT20080103, Hof Den Haag, Mars v Kraft

IEPT20080103, Hof Den Haag, Mars v Kraft
Rechtspraak

Onderscheidend vermogenIn beginsel geen onderscheidend vermogen drie-hoeksvorm voor chocoladeOp grond van vaste rechtspraak (HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, Deutsche Sisi-Werke, en HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05 en 25/05 August Storck/OHIM) moet bekeken worden welke vormen gewoonlijk worden gebruikt door andere op de …

meer

IEPT20080108, Rb Den Haag, Norma v SONT en Staat

IEPT20080108, Rb Den Haag, Norma v SONT en Staat
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

AMvB inzake voorwerpen en tarief Thuiskopieregeling niet buiten werking gesteld

Minister bevoegd tot vaststellen nadere regels ex artikel 16c(6) Aw inzake voorwerpen en vaststellen tariefHet tweede AMvB betreft zowel de grondslag als de hoogte van de heffingen. Uit de considerans van het besluit blijkt dat …

meer

IEPT20071220, Rb Amsterdam, Besseling v Brinkman

IEPT20071220, Rb Amsterdam, Besseling v Brinkman
Rechtspraak

SLAAFSE NABOOTSINGVorm niet volledig technisch bepaaldOmgekeerde V-plaatsing borstels technisch en func-tioneel bepaald, maar niet aannemelijk voor omgekeerde V-vorm buizenconstructie waaraan borstels zijn opgehangenTen aanzien van de vorm van de kasdekreiniger wordt enerzijds overwogen dat, gelet op de vorm van de …

meer

IEPT20071213, Rb Amsterdam, Makro v Levi Strauss

IEPT20071213, Rb Amsterdam, Makro v Levi Strauss
Rechtspraak

MERKENRECHT

Europese uitputtingBewijslast ligt bij MakroNu Makro zich op haar beurt er op beroept dat de onderhavige spijkerbroeken wel met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat er daarom sprake zou zijn van uitputting van het merkrecht van Levi Strauss c.s., is het aan Makro …

meer

IEPT20071213, Hof Amsterdam, Jaap.nl

IEPT20071213, Hof Amsterdam, Jaap.nl
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

Geen collectieve actie mogelijk – artikel 3:305a BWNu één derde van alle makelaars in onroerend goed geen enkel bezwaar heeft tegen publicatie van hun beschrijvingen en foto’s is geen sprake van gelijksoortige belangen, zoals vereist door artikel 3:305a BWTer terechtzitting in hoger …

meer

IEPT20071129, Hof Den Haag, Canna v Glas

IEPT20071129, Hof Den Haag, Canna v Glas
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen eerdere overdracht Cannalyse aan GlasGeen geldige eerdere overdracht bij gebreke van akteGlas verweert zich tegen het beroep van CANNA op het merk CANNALYSE met de stelling dat Canna door dit merk door Ten Berge aan haar te laten overdragen onrechtmatig handelt jegens Glas, in welk verband hij stelt …

meer

IEPT20071203, Rb Utrecht, Oral-B v Sonicare

IEPT20071203, Rb Utrecht, Oral-B v Sonicare
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

PHILIPS SONICARE

 

Superioriteitsclaim onvoldoende aannemelijkClaim dat Sonicare Flexcare meer plaque verwij-dert dan de Oral-B Triumph niet voldoende aannemelijkGeconcludeerd wordt dat het niet uitgesloten is dat het standpunt van Procter & Gamble dat in dit geval geen waarde mag worden gehecht aan …

meer

IEPT20071205, Rb Amsterdam, Van Basten v Dutch Filmworks

IEPT20071205, Rb Amsterdam, Van Basten v Dutch Filmworks
Rechtspraak

PORTRETRECHT

Bevoegdheid licentiegeverGelet op de betwisting door Van Basten zal die bevoegdheid dan ook op een andere manier moeten worden onderbouwd

 

Overdracht portretrecht?Een overdracht van portretrechten, inhoudende dat Van Basten zijn rechten heeft prijsgegeven, lijkt in strijd met tekst en strekking van 21 AW …

meer

IEPT20071130, HR, Roche v Primus

IEPT20071130, HR, Roche v Primus
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

Grensoverschrijdende bevoegdheid inbreuk

  • Geen bevoegdheid ter zake van buitenlandse EEX-gedaagen inzake inbreuk buitenlandse delen van Europees octrooi wegens ontbreken samenhang

Uit dit antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vragen blijkt dat het onderdeel terecht is voorgesteld ten aanzien …

meer

IEPT20071030, Hof Amsterdam, Gaba v GSK

IEPT20071030, Hof Amsterdam, Gaba v GSK
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

“Speciaal ontwikkeld” niet misleidenduit de betrokken passage blijkt dat GSK de speciale ontwikkeling van Proglasur juist baseert op het feit dat terzake jarenlang onderzoek is gedaan en niet op het feit dat daarvoor een octrooiaanvraag is ingediend.

 

“Helpt te beschermen tegen tanderosie”

meer

Pagina's