IEPT20081002, Rb Den Haag, Honcoop v De Bie Venray - Bekerdrager

IEPT20081002, Rb Den Haag, Honcoop v De Bie Venray - Bekerdrager
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Beschermingsomvang technische eisen'markt' leert dat drankendragers, de niet beschermde, want uitsluitend technisch bepaalde uitsparingen voor bekers weggedacht, ook op een geheel andere wijze kunnen worden vormgegevenDe Bie Venray heeft allereerst aangevoerd dat een drankendrager compact moet zijn, …

meer

IEPT20081001, Rb Maastricht, Ofpact v Cyborg

IEPT20081001, Rb Maastricht, Ofpact v Cyborg
Rechtspraak

[Via Kees Berendsen, Croon Davidovich]

 

AUTEURSRECHT

 

Schadevergoedinguit te gaan van de (gederfde) omzet die bij het rechtmatig gebruik van de films geïncasseerd had kunnen wordenBij de vaststelling van de door de rechthebbenden op de films geleden schade is het een redelijk uitgangspunt om uit te gaan van de …

meer

IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex

IEPT20080905, Rb Den Bosch, Vivant v Lemetex
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Ontwerp Daylight oorspronkelijk Bij Vivant's ontwerp van Daylight zijn een aantal niet objectief bepaalde keuzes gemaakt die uiteindelijk hebben geleid tot een ontwerp met een oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de ontwerper draagt. De in rijen geplaatste min of meer ovale figuren …

meer

IEPT20081001, Rb Den Haag, Hansgrohe v Tiger

IEPT20081001, Rb Den Haag, Hansgrohe v Tiger
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Beperkte beschermingsomvang model douchekop wegens stijlkenmerken en technische vereistenDe rechtbank is, indachtig hetgeen onder 4.3. is overwogen, van oordeel dat de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel van Hansgrohe beperkt is.Dat sprake is van een geldig Gemeenschapsmodel laat onverlet dat …

meer

IEPT20080912, Rb Amsterdam, Altech v Sisvel

IEPT20080912, Rb Amsterdam, Altech v Sisvel
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Demonstreren op beurs is 'gebruiken' Het demonstreren is immers aan te merken als een toepassing van de geoctrooieerde werkwijze, nog daargelaten dat op voorhand niet te controleren valt wie de (potentiële) klanten van Altech zijn en waar de producten uiteindelijk verhandeld worden. Niet valt dus uit …

meer

IEPT20080930, Hof Den Haag, Bo-Dean v Prénatal LIEF!

IEPT20080930, Hof Den Haag, Bo-Dean v Prénatal LIEF!
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Onderscheidend vermogenHet hof is dan ook voorshands van oordeel dat de aanduiding LIEF! niet kan dienen ter aanduiding van een kenmerk van kinder- en babykleding/artikelen en dat het merk LIEF! (van huis uit) onderscheidend vermogen bezit.Van kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van de waren of …

meer

IEPT20081002, Rb Amsterdam, ANWB v Media Mij - Buitenleven

IEPT20081002, Rb Amsterdam, ANWB v Media Mij - Buitenleven
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Buitenleven onderscheidend door inburgeringvoldoende aannemelijk dat het tijdschrift van ANWB door haar promotionele activiteiten sinds 2002 enige mate van bekendheid heeft verworven en bij het relevante publiek is ingeburgerd en daarmee onderscheidend vermogen heeft gekregenHoewel partijen wel van …

meer

IEPT20081002, HvJEG, K-Swiss v BHIM

IEPT20081002, HvJEG, K-Swiss v BHIM
Rechtspraak

MERKENRECHT PROCESRECHT

 

Bewijslevering mogelijk van de ontvangstdatum van een onjuist verzonden kennisgeving Wanneer het BHIM niet in staat is te bewijzen dat van een document naar behoren is kennis gegeven dan wel de voor de kennisgeving geldende bepalingen niet zijn nagekomen, maar dit document de geadresseerde …

meer

IEPT20080801, Rb Amsterdam, Vastgoedhandelaar v Het Parool

IEPT20080801, Rb Amsterdam, Vastgoedhandelaar v Het Parool
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Aanduiding 'Israëlische maffia' niet onrechtmatigvoor wat betreft het verleden kan niet zonder meer worden vastgesteld dat het aanduiden van de groep waartoe [eisers] behoort met de term 'maffia' (in voormelde, eerstgenoemde, figuurlijke betekenis), wegens het ontbreken van enige feitelijke basis …

meer

IEPT20080922, Rb Groningen, Ozmag v Zechstein Minerals

IEPT20080922, Rb Groningen, Ozmag v Zechstein Minerals
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

InbreukTussen partijen is in confesso dat het door Ozmag gedeponeerde beeldmerk en het thans door Zechstein Minerals gebruikte beeldmerk vrijwel identiek zijn en bovendien worden gebruikt voor dezelfde soort waren, zodat gevaar van associatie bestaat. Om die reden kan Ozmag, als merkhouder, in beginsel …

meer

IEPT20080924, Rb Den Haag, Pink Ribbon v X-Groep

IEPT20080924, Rb Den Haag, Pink Ribbon v X-Groep
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Pink Ribbon geen gebruikelijk teken in normaal taalgebruikZoals Pink Ribbon ook zelf heeft erkend begon in 2003 in de Benelux het belang door te dringen van de bewustwording omtrent borstkanker. Dat is echter iets anders dan dat het teken PINK RIBBON gebruikelijk was in het normale taalgebruik of in het …

meer

IEPT20080924, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra

IEPT20080924, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Prejudiciële vragen HvJEG: Uitleg beschermingsomvang biotechnologische uitvindingen: kan bescherming ook worden ingeroepen in een situatie waarin het voortbrengsel (de DNA-sequentie) deel uitmaakt van een in de Europese Unie ingevoerd materiaal (sojameel) en zijn functie op het moment van de gestelde …

meer

IEPT20080924, Rb Den Haag, Taartenwinkel.nl v GefeliciTAART

IEPT20080924, Rb Den Haag, Taartenwinkel.nl v GefeliciTAART
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Gering onderscheidend vermogen taartenwinkel.nlGefeliciTAART heeft terecht opgemerkt dat de handelsnaam van Taartenwinkel.nl zeer weinig onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam is immers zuiver beschrijvend voor de onderneming van Taartenwinkel.nl. Daarnaast staat tussen partijen vast dat …

meer

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line

IEPT20080917, Rb Amsterdam, Ofpact v Men On-Line
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Bewijs inbreuk - screendumpOfpact heeft ter zake het onder 2.1 sub 2 opgedragen bewijs een proces verbaal van een deurwaarder van 13 september 2007 overgelegd. Hierin verklaart de deurwaarder dat de foto's op de door Ofpact uitgeprinte en aan hem overhandigde websitepagina,  de zogeheten screendump …

meer

IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal

IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - IPR

 

FilmproducentNaar Nederlands recht en recht van India is Glamour Entertainment de producent:  de natuurlijke of rechtspersoon is die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het filmwerk met het oog op de exploitatie daarvan De nu te beantwoorden vraag is bij welke natuurlijke of …

meer

IEPT20080916, Hof Den Haag, Pretium v De Telegraaf

IEPT20080916, Hof Den Haag, Pretium v De Telegraaf
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Geen onjuiste voorstelling door Pretium telefonistenDe Telegraaf heeft niet genoegzaam aannemelijk gemaakt dat door telefonisten van Pretium van voormeld protocol voor het werven van abonnees is afgeweken in die zin dat bedoelde telefonisten abonnees van KPN hebben meegedeeld, althans bij hen de indruk …

meer

IEPT20080827, Rb Arnhem, Montis v Het Anker

IEPT20080827, Rb Arnhem, Montis v Het Anker
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Model Twiggy niet inbreukmakendNiet dezelfde totaalindruk als modellen Charly en Chaplin: bank in plaats van eetkamerstoel en ontbreken wielen, geen kruisverbinding bij de poten, geen s-vorm in de rugleuning en poten en een vaste, gladde bekleding.Kenmerkend voor de Charly en de Chaplin (zie onder …

meer

IEPT20080915, Rb Zutphen, Punch v Jama

IEPT20080915, Rb Zutphen, Punch v Jama
Rechtspraak

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

 

Onvoldoende aannemelijk dat Jama op onrechtmatige wijze over password Punch voor container identificatie systeem beschiktstelling van Punch, dat zij met Rd4 een gebruiksbeperking ten aanzien van de chips is overeengekomen op grond waarvan Rd4 geen recht heeft op het password van de chips, …

meer

IEPT20080911, Rb Amsterdam, People's Trust v Van Kasbergen

IEPT20080911, Rb Amsterdam, People's Trust v Van Kasbergen
Rechtspraak

 

PUBLICATIE

 

Publicatie website niet onrechtmatigIn neutrale bewoordingen gestelde tekst op website niet onrechtmatig, omdat gedaagde redelijkerwijs kon menen het (financieel) niet goed zat bij eiseres. Niet aan haar als ambassadrice om diepgaand onderzoek te doen naar de (financiële) gang van zakenGezien de …

meer

Pagina's