IEPT20080911, Rb Amsterdam, Illegaal gebruik internetverbinding studentenflat

IEPT20080911, Rb Amsterdam, Illegaal gebruik internetverbinding studentenflat
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Inbreukmakend uploadenUploaden radioprogramma's vermoedelijk inbreuk auteursrecht en naburige rechten - vrijspraakDe rechtbank is van oordeel dat verdachte terzake de telastegelegde overtreding van de Auteurswet moet worden vrijgesproken. Uit hetgeen onder 3.4 is overwogen, volgt dat daarvoor geen …

meer

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Donkersloot

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Donkersloot
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - VERMOGENSRECHT

 

Geen overdracht auteursrechtdat [B] geen rechten kan ontlenen aan de 97-verklaring, nu die verklaring buiten medeweten van [A] in elkaar is geknutseld, teneinde aldus een niet bestaande overdracht van auteursrechten te suggererenDe vordering "Ten aanzien van de auteursrechten" onder 2. …

meer

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Corneille

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Corneille
Rechtspraak

AUTEURSRECHT VERMOGENSRECHT

 

Derdenbescherming auteursrechtoverdrachtEen en ander impliceert dat [C] niet kan worden geacht bekend te zijn geweest met de auteursrechtoverdracht van [A] aan [B] in 2002 en dat [C] in beginsel, behoudens ten aanzien van het hierna onder 4.5 en verder te behandelen geschilpunt, van …

meer

IEPT20080806, Rb Den Haag, Crocs v Blokker

IEPT20080806, Rb Den Haag, Crocs v Blokker
Rechtspraak

PROCESRECHT

Ex parte bevel

Geweigerd op grond van modelrechtwegens verzuim vermelding BHIM-nietigheidsprocedure conform artikel 21 RvKrachtens artikel 21 Rv zijn partijen verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Verzoeksters hebben in strijd met deze bepaling …

meer

IEPT20080806, Rb Den Haag, Schoone Lei v Rabobank

IEPT20080806, Rb Den Haag, Schoone Lei v Rabobank
Rechtspraak

MERKEN- en HANDELSNAAMRECHT

 

Ex part bevel tegen commercial geweigerdNiet aan hoge eisen voor inbreuk voor een ex parte bevel voldaan: voorzieningenrechter is van oordeel dat het verzoek niet in overeenstemming is met de aan de onderbouwing van een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, …

meer

IEPT20080911, Rb Den Haag, VIOB v Van Ophem

IEPT20080911, Rb Den Haag, VIOB v Van Ophem
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Geen onrechtmatige mededeling inzake doorontwikkeling(…). onvoldoende gemotiveerd weersproken de stelling van Van Ophem, die erop neerkomt dat hij op grond van zijn Nederlandse octrooien rechten kan doen gelden op de doorontwikkeling van de Toplocker, overeind. Van onrechtmatige mededelingen blijkt …

meer

IEPT20080910, Rb Den Haag, Henkel v Dramers

IEPT20080910, Rb Den Haag, Henkel v Dramers
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Dramers' woordmerk "man's perfect" nietig: aanduiding voor hoedanigheid of bestemmingMAN'S PERFECT bestaat uitsluitend uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de hoedanigheid of bestemming van de warenDe rechtbank is met Henkel van oordeel dat het merk van Dramers nietig moet …

meer

IEPT20080909, GvEA, SEAT v Magic Seat

IEPT20080909, GvEA, SEAT v Magic Seat
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

OvereenstemmingVissuele gelijkenis woordmerk en beeldmerk: woordbestanddeel "SEAT"domineert in beeldmerk(..). ook al kan het "S"-logo ontegenzeglijk worden geidentificeerd als zodanig, dit logo toch ook onlosmakelijk is verbonden met het woordbestanddeel "seat", dat wegens zijn bekendheid groot …

meer

IEPT20080905, Rb Zutphen, Big Shadow

IEPT20080905, Rb Zutphen, Big Shadow
Rechtspraak

 

 

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijk werkverweer van [gedaagde] dat er geen sprake is van een eigen oorspronkelijke werk dat het stempel van de maker draagt omdat zij al eerder dergelijke lampen op de markt bracht, wordt verworpenDe door [gedaagde] in het geding gebracht afbeeldingen van naar zij stelt in haar …

meer

IEPT20080903, Rb Utrecht, Zandbergen

IEPT20080903, Rb Utrecht, Zandbergen
Rechtspraak

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

 

Vaststellingsovereenkomst

 

Ferdinand Zandbergen geen recht op domeinnaam zandbergen.euHet door Ferdinand Zandbergen B.V. doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu en het vervolgens gebruik maken van deze domeinnaam, zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, is in …

meer

IEPT20080904, Rb Den Haag, Nestlé v Nutricia

IEPT20080904, Rb Den Haag, Nestlé v Nutricia
Rechtspraak

PROCESRECHT Executiegeschil

 

Uitleg dictumvoorzieningenrechter dient het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te nemen in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel.In dit kort geding draait het om de vraag of Nestlé de dwangsommen heeft …

meer

IEPT20080903, Rb Groningen, Fraas v Storteboom (Olympia)

IEPT20080903, Rb Groningen, Fraas v Storteboom (Olympia)
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Inbreuk door "Bergmerk"De rechtbank is verder van oordeel dat het aannemelijk is dat de totaalindruk die het Luxus en Premium-merk en het "Bergmerk" op de gemiddelde consument maakt zodanig is, dat die consument een verband kan leggen tussen eerstgenoemde door Fraas gebruikte merken en het …

meer

IEPT20080902, Rb Amsterdam, Hoekstra v Hiswa en Friendship Yacht

IEPT20080902, Rb Amsterdam, Hoekstra v Hiswa en Friendship Yacht
Rechtspraak

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Ex parte bevel merkenrechtGeen bevel jegens Hiswa, wel tegen Friendship Yacht*  Niet is gebleken dat Hiswa inbreuk heeft gemaakt, maakt of zal maken van de merkrechten van verzoe-kers, zodat het tegen Hiswa gevraagde bevel zal wor-den geweigerd. Weigert het tegen Hiswa gevraagde bevel.* …

meer

IEPT20080904, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro

IEPT20080904, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Aan publiek beschikbaar stellenHet verweer dat een presentatie in de showroom van Bonnie Doon waarbij de Exquisite Legging aan een selecte groep afnemers wordt getoond niet kan worden aangemerkt als aan het publiek beschikbaar stellen in de zin van artikel 11 GModVo, wordt verworpen. Die presentatie …

meer

IEPT20080828, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic

IEPT20080828, Rb Den Haag, Abbott v Medtronic
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

NIETIGHEID

 

Geen uitbreiding van de materieNaar voorlopig oordeel kunnen de kenmerken van conclusie 1 zoals verleend 'directly and unambiguously' uit de oorspronkelijke aanvrage worden afgeleid. De in conclusie 1 geclaimde combinatie van de oorspronkelijke kenmerken is bovendien niet zodanig dat …

meer

IEPT20080731, Rb Zwolle, Siri Marine v Amarcon en Dockwise

IEPT20080731, Rb Zwolle, Siri Marine v Amarcon en Dockwise
Rechtspraak

RECLAMERECHT IPR

 

Geen Texaans maar Nederlands recht van toepassingBeide partijen zijn in Nederland gevestigd en handelingen niet uitsluitend op een bepaalde concurrent gerichtHet meest verstrekkende verweer dat Dockwise heeft gevoerd is dat in de onderhavige zaak Texaans recht van toepassing is. Hiertoe heeft zij …

meer

IEPT20080901, Rb Den Haag, Fewmore & Van Ulden v Livius

IEPT20080901, Rb Den Haag, Fewmore & Van Ulden v Livius
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Verbeuren dwangsommendoel en de strekking van de veroordeling dienen tot richtsnoer worden genomenIn een executiegeschil als het onderhavige, waarbij het erom gaat of dwangsommen zijn verbeurd omdat een veroordeling niet of onvoldoende zou zijn nageleefd, heeft de rechter niet tot taak de in het …

meer

IEPT20080829, Rb Haarlem, Funtime v Van der Beek

IEPT20080829, Rb Haarlem, Funtime v Van der Beek
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Straflyer oorspronkelijk werkDat de Starflyer oorspronkelijkheid bezit staat vast nu onweersproken is dat de Starflyer de eerste mobiele versie is van een 50 meter hoge zweefmolen. Daarvoor geldt het criterium dat het betreffende werk waarvan bescherming wordt ingeroepen een eigen, oorspronkelijk …

meer

Pagina's