IEPT20080703, Hof Amsterdam, Levi Strauss v Makro

IEPT20080703, Hof Amsterdam, Levi Strauss v Makro
Rechtspraak

 

MERKENRECHT

 

Europese uitputting

Terecht maken Levi Strauss c.s. aanspraak op zodanige toegang tot de door Makro aangedragen bewijsmiddelen dat zij daar op behoorlijke wijze op kunnen reageren en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen: (…) de door Levi Strauss c.s. (…)opgesomde vragen die het …

meer

IEPT20080625, Rb Den Haag, Sun Company v Sol de Mallorca cs

IEPT20080625, Rb Den Haag, Sun Company v Sol de Mallorca cs
Rechtspraak

FRANCHISING - LICENTIE

 

Vordering boetes afgewezenOp grond van het voorgaande zal de vordering van Sun om Sol de Mallorca c.s. te veroordelen tot vergoeding van de door haar geleden schade ter zake van door Sol de Mallorca c.s. verbeurde contractuele boetes, nader op te maken bij staat, worden afgewezen.

 

meer

IEPT20080702, Rb Den Bosch, Hoes v Mondiart

IEPT20080702, Rb Den Bosch, Hoes v Mondiart
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijk werkDat Hoes haar werkzaamheden begint met het maken van een foto van een Boeddhabeeld en deze foto vervolgens bewerkt, leidt niet tot een ander oordeel. Het resultaat van deze bewerking is als oorspronkelijk en voldoende afwijkend te beschouwen van het Boeddhabeeld waar de foto van zou …

meer

IEPT20080702, Rb Middelburg, Zeeuwse Mosselen

IEPT20080702, Rb Middelburg, Zeeuwse Mosselen
Rechtspraak

RECLAMERECHT IPR

 

Toepasselijk rechtNederlands en Belgisch is van toepassing nu sprake is van mededinging op die marktenNaar het oordeel van de rechtbank zijn alle vorderingen van SE Zee-land (tevens) gebaseerd op het leerstuk van ongeoorloofde mededinging. In het geschil staat de vraag centraal of het gebruik van …

meer

IEPT20080625, Rb Den Haag, Izumi v Philips

IEPT20080625, Rb Den Haag, Izumi v Philips
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Geen inbreukBij Philips is geen sprake van een in de achterzijde van het mes gevormde uitsparing "direct beneden het snijrandoppervlak", zoals Conclusie 1 bepaalt.De rechtbank verwerpt het betoog van Izumi dat de scheerapparaten van Philips met verjongde messen onder de beschermingsomvang van EP 043 …

meer

IEPT20080602, Rb Zwolle, CNV v Aldi

IEPT20080602, Rb Zwolle, CNV v Aldi
Rechtspraak

 

 

PUBLICATIE

 

Aldi gebonden aan overeengekomen onderzoekde door Aldi c.s. reeds aangekondigde maatregelen - overigens zonder CNV daarin te kennen - niet kunnen afdoen aan het belang om alsnog een objectief en onafhankelijk medewerkertevredenheidsonderzoek te laten plaatsvinden.

 

Onrechtmatige ongenuanceerde …

meer

IEPT20080618, Rb Den Haag, Fort Vale v Pelican

IEPT20080618, Rb Den Haag, Fort Vale v Pelican
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Inbreuk aangenomen:Geen beperkte uitleg conclusie: de vakman zal begrijpen dat het ventiellichaam in de zin conclusie 1 van EP 664 niet beperkt is tot een enkele schijf en dat het ventiellichaam van de Smartflow niet enkel de schijf (12) is waarin de ventielzitting is aangebracht, maar ook de daaraan …

meer

IEPT20080619, Rb Amsterdam, Onschuldige foto

IEPT20080619, Rb Amsterdam, Onschuldige foto
Rechtspraak

PORTRETRECHT

Portretpersonen hebben de mogelijkheid de foto van [eiseres] te vergroten, waarmee [eiseres] herkenbaar in beeld komt.Hollandse Hoogte heeft primair betwist dat hier sprake is van een portret omdat de afbeelding van [eiseres] op een zodanig klein formaat op de website is geplaatst dat zij in het geheel …

meer

IEPT20080611, Rb Den Bosch, Adobe v Patch Marketing

IEPT20080611, Rb Den Bosch, Adobe v Patch Marketing
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

 

Zekerheid voor proceskosten niet in strijd met Berner ConventieVerplichting tot zekerheidsstelling doet niet af aan gelijke bescherming voor buitenlandse auteur als voor Nederlandse auteursHet standpunt van Adobe c.s. komt erop neer dat aan een Amerikaanse procespartij in een Nederlandse …

meer

IEPT20080612, HvJEG, Tocai

IEPT20080612, HvJEG, Tocai
Rechtspraak

GEOGRAFISCHE OORSPRONGSBENAMING

 

Verbod Italiaanse Tocai in overeenstemming met toepasselijke regelgevingverbod om, na een overgangsperiode met einddatum 31 maart 2007, het woord "Tocai" te gebruiken voor de omschrijving en de aanbieding van bepaalde in een bepaald gebied voortgebrachte Italiaanse kwaliteitswijnen - …

meer

IEPT20080626, Hof Amsterdam, The Home Depot v The Home Store

IEPT20080626, Hof Amsterdam, The Home Depot v The Home Store
Rechtspraak

 

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Inlichtingen gevraagd door HofHof wil geïnformeerd worden over consequentie recente uitspraak Bundesgerichtshof voor procedures bij BHIM, Haagse rechtbank en deze zaakIn het door de rechtbank te Utrecht naar de rechtbank te Den Haag verwezen geding in reconventie is onder meer aan de …

meer

IEPT20080624, Hof Arnhem, Openbareverkopen v Internetnotarissen

IEPT20080624, Hof Arnhem, Openbareverkopen v Internetnotarissen
Rechtspraak

DATABANKENWET

 

Substantiële investeringenInternetnotarissen heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij voor de verkrijging, de controle en de presentatie van de inhoud van de databank een substantiële investering als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub a Dw heeft gedaan.Internetnotarissen heeft voldoende aannemelijk …

meer

IEPT20080625, Rb Den Haag, Thuiskopie

IEPT20080625, Rb Den Haag, Thuiskopie
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Privékopie en drie-stappen-toetsPrivékopie van illegaal materiaal is illegaal: Uitleg, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een privé-kopie van een illegale bron legaal is, is in strijd met de drie-stappen-toets van artikel 5 lid 5 van de Richtlijn.De rechtbank stelt voorop dat het maken van een …

meer

IEPT20080612, Rb Den Haag, MM-Exclusief v Sikombi

IEPT20080612, Rb Den Haag, MM-Exclusief v Sikombi
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Ontbreken nieuwheid vermoeden van geldigheidEr is een redelijke mate van waarschijnlijkheid dat de bevoegde instantie, indien deze daartoe zou worden aangezocht Sikombi heeft ter zitting aangekondigd zulks te doen zal besluiten dat de Gemeenschapsmoddellen nietig zijn. Onder die omstandigheden is er …

meer

IEPT20080623, Rb Den Haag, Friesland Vlees v Staat

IEPT20080623, Rb Den Haag, Friesland Vlees v Staat
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Onzorgvuldige uitlating MinisterDe voorzieningenrechter volgt het betoog dat de niet-ingewijde toehoorder/het grote publiek hoogstwaarschijnlijk zal begrijpen dat het slachthuis te Leeuwarden betrokken is bij de misstanden die de klokkenluider heeft gesignaleerd bij de aanvoer en de slacht van zieke en …

meer

IEPT20080611, Rb Den Haag, Pharmachemie v Servier

IEPT20080611, Rb Den Haag, Pharmachemie v Servier
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Gebrek aan inventiviteitDe gemiddelde vakman begrijpt op grond van zijn algemene vakkennis dat het objectieve probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt - hoe kan worden bereikt dat het filter niet althans minder verstopt raakt door de kristallen wordt tegengegaan indien grotere kristallen …

meer

IEPT20080611, Rb Den Haag, Plant Research International v Europe Fruit Trade

IEPT20080611, Rb Den Haag, Plant Research International v Europe Fruit Trade
Rechtspraak

KWEKERSRECHT

 

Inbreukmakende handelingenverweer van EFT dat zij niet zelf de planten heeft verhandeld/aangeboden, maar dat officiële licentieneemsters dit zouden hebben gedaan, waarbij EFT "na het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst" zou zijn "ingeschakeld voor het verdere afwikkelen van de reeds gesloten …

meer

IEPT20080604, Rb Den Haag, Actavis v Novartis

IEPT20080604, Rb Den Haag, Actavis v Novartis
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

UitvindingshoogteOp grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat er geen sprake is van een vooroordeel tegen de toepassing van een sustained release formulering voor het natriumzout van fluvastatine, terwijl die toepassing wel voor de hand lag. Het natrium zout van fluvastatine wordt …

meer

IEPT20080617, Rb Den Bosch, Fat Boy v Sitting Bull

IEPT20080617, Rb Den Bosch, Fat Boy v Sitting Bull
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Fatboy geen oorspronkelijk werkSchetstekening Fatboy is overgetrokken van foto van AirbagSitting Bull c.s. (in haar productie 13) en Zet (in de pleitnota van haar raadsman, punt 70) tonen overtuigend aan dat de schetstekening van [X] uit 1998, waaromtrent deze zelf verklaart dat het één van de oudste …

meer

IEPT20080612, HvJEG, O2 v Hutchinson 3G

IEPT20080612, HvJEG, O2 v Hutchinson 3G
Rechtspraak

MERKENRECHT VERGELIJKENDE RECLAME

 

Verwarringsgevaar en geoorloofde vergelijkende reclame sluiten elkaar uitIn het geval dat een adverteerder in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan laatstgenoemde hetzij niet aantonen dat er …

meer

Pagina's