IEPT20080729, Rb Maastricht, Medtronic v Abbott

IEPT20080729, Rb Maastricht, Medtronic v Abbott
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Beslag ex artikel 1019b Rv geeft geen recht op inzageuit de tekst van artikel 1019b Rv, dat het onderhavige zogenaamde bewijsbeslag regelt, alsmede uit de parlementaire geschiedenis en uit de tekst van de Richtlijn 2004/48/EG, waarop voormeld artikel is gebaseerd, volgt dat het bedoelde beslag primair …

meer

IEPT20080813, Rb Den Haag, Sisvel v Acer Computer

IEPT20080813, Rb Den Haag, Sisvel v Acer Computer
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

EindbeslissingDe beslissing op een op artikel 843a Rv gebaseerde vordering is een eindbeslissing waartegen direct hoger beroep mogelijk isAcer verzoekt de rechtbank op grond van artikel 337 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te bepalen dat Acer hoger beroep kan in-stellen …

meer

IEPT20080730, Rb Utrecht, Bakkerij 't Stoepje v De Broodpiraat

IEPT20080730, Rb Utrecht, Bakkerij 't Stoepje v De Broodpiraat
Rechtspraak

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

Vereenzelviging partijenDe Broodpiraat B.V. ook aan vaststellingsovereenkomst gebonden: in dit geval de meest aangewezen vorm van herstel van de mogelijkheid voor 't Stoepje om nakoming van de vaststellingsovereenkomst af te dwingen wegens misbruik van identiteitsverschilHet bovenstaande …

meer

IEPT20080725, Rb Haarlem, Tele2 v UPC

IEPT20080725, Rb Haarlem, Tele2 v UPC
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Geen essentiële informatie weggelaten in radio-commercial UPCIn de radiocommercial wordt gezegd: "Bel 0900 - 1580, 10 cent per minuut, of ga naar upc.nl, ook voor de beschikbaarheid." Voor het geval dat de consument uit de reclame-uiting zelf niet voldoende informatie kan halen om een geïnformeerd …

meer

IEPT20080521, Rb Rotterdam, Meubelco v Sefa Meubel

IEPT20080521, Rb Rotterdam, Meubelco v Sefa Meubel
Rechtspraak

MODELRECHT

 

NieuwheidNu artikel 3.3 BVIE ziet op het vóór de datum van de depotaanvraag op de markt brengen van identieke modellen door een ander dan degene die de aanvraag heeft ingediend, doet het feit dat Meubelco zelf reeds voor de data van het verkrijgen van de modelrechten de meubellijnen 'Romina' en …

meer

IEPT20080806, Rb Den Haag, ABB v ABB International

IEPT20080806, Rb Den Haag, ABB v ABB International
Rechtspraak

MERKENRECHT

Merkinbreuk aangenomenVoorshands oordelend komen de op het merkenrecht gebaseerde vorderingen de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voor

 

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE - IPR

 

Nederlands recht niet van toepassingIn het Italiaans opgestelde sites zijn niet op Nederland gericht De op 6:194 …

meer

IEPT20080731, Hof Den Bosch, Koolé Champignons v Koolen Champignons

IEPT20080731, Hof Den Bosch, Koolé Champignons v Koolen Champignons
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Gevaar voor verwarringVoor degene die wil weten wie de producent is of anderszins met de producent in aanraking komt (bijvoorbeeld werknemers, leveranciers, inkopers, warencontroleurs) is inderdaad tussen de handelsnamen gevaar voor verwarring te duchten, zeker in die gevallen waarin het accent …

meer

IEPT20080731, Rb Den Haag, Vlaar Ergonomie v Markant Nederland & 3D Tradelink

IEPT20080731, Rb Den Haag, Vlaar Ergonomie v Markant Nederland & 3D Tradelink
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Geen inbreuk modelrecht voortbrengsel door fotoFoto van voortbrengsel geen inbreuk onder meer omdat per definitie sprak is van andere algemene indrukVoorshands is niet in te zien dat onder 'een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast' ook moet worden begrepen een foto van …

meer

IEPT20080703, Rb Rotterdam, Agio - Bourgondisch Den Bosch

IEPT20080703, Rb Rotterdam, Agio - Bourgondisch Den Bosch
Rechtspraak

TABAKSRECLAME

 

Onvoldoende bewijs overtreding sponsoringsverbodHuur van stand volgens marktconforme huurprijs en niet gebleken dat naam met evenement is verbondenDe brief van 14 april 2005 waarin is bevestigd dat eiseres heeft toegezegd het evenement 'Bourgondisch Den Bosch' te sponsoren voor een bedrag van € …

meer

IEPT20080723, Rb Amsterdam, Meeus v ATP

IEPT20080723, Rb Amsterdam, Meeus v ATP
Rechtspraak

PORTRETRECHT - PROCESRECHT

 

Exhibitierecht art 843a Rv bepaalde bescheidenVerzoek tot afschrift van alle gesloten overeenkomsten en gevoerde correspondentie betreffende gebruik portret geeft niet voldoende specifiek aan welke concrete, specifiek aan te duiden stukken Meeus op het oog heeftIn artikel 843a, eerste …

meer

IEPT20080604, Rb Amsterdam, Stemra v Chellomedia

IEPT20080604, Rb Amsterdam, Stemra v Chellomedia
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen inbreukmakende verveelvoudigingVrijgestelde tijdelijke reproductie van aangeleverde televisieprogramma's door omzetten in gecodeerde digitale bestanden voor doorlevering aan kalbelexploitanten en DTH-platforms.Artikel 13a Aw niet beperkt tot dataverkeer binnen computernetwerken, maar techniek …

meer

IEPT20080723, Rb Utrecht, Jacebo v Dunc Logistics Abercrombie & Fitch

IEPT20080723, Rb Utrecht, Jacebo v Dunc Logistics Abercrombie & Fitch
Rechtspraak

WANPRESTATIE KOOPOVEREENKOMST

 

Aansprakelijkheid voor verkoop inbreukmakende kledingDunc Logistics tekort geschoten in nakoming van verplichting jegens Dump 2000 doordat Dunc Logistics aan Dump 2000 merkkleding heeft geleverd die niet door de merkhouder of zonder diens toestemming in de EER is gebracht. De rechtbank …

meer

IEPT20080526, Rb Dordrecht, Telefoontap

IEPT20080526, Rb Dordrecht, Telefoontap
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - STRAFRECHT

 

Stelselmatige inbreuk auteursrecht navigatiesoftware ernstige inbreuk op de rechtsordeplaatsing van honderden advertenties waarin navigatiesoftware wordt aangeboden op een bekende en veelgeraadpleegde advertentiesite gedurende een langere periodeDe raadkamer overweegt dat blijkens het zich …

meer

IEPT20080709, Rb Breda, Office of Fair Trading v Best Sales

IEPT20080709, Rb Breda, Office of Fair Trading v Best Sales
Rechtspraak

RECLAMERECHT - IPREngels recht van toepassingIn het onderhavige geval moet het Verenigd Koninkrijk worden beschouwd als de plaats waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden, aangezien de mailings om hun werking te kunnen hebben in het Verenigd Koninkrijk moeten worden bezorgd en geopend.Anders dan Best Sales …

meer

IEPT20080716, Rb Breda, Riho v Sealskin

IEPT20080716, Rb Breda, Riho v Sealskin
Rechtspraak

AUTEURSRECHT VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

Sprake van "duidelijke verschillen" in vormgeving badonmiskenbaar voor Sealskin dat Riho de combi-natie van strakke randen in de lengte met een glooiende belijning van de korte zijden waarbij een contrasterende overgang ontstaat en de symmetrie in de lengte van de randen en …

meer

IEPT20080717, Hof Den Haag, 1-1-2

IEPT20080717, Hof Den Haag, 1-1-2
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Woordmerk 1-1-2 geen onderscheidend vermogen voor alarmdienstengemiddelde consument zal 112 zien als hét (enige) nummer voor alarmmelding langs telecommunicatieve weg en neemt '1-1-2' dus waar als een teken dat informatie verstrekt over de aard van de betrokken dienst en niet over de herkomst van die …

meer

IEPT20080703, Hof Den Haag, Provinciale Zeeuwse Courant

IEPT20080703, Hof Den Haag, Provinciale Zeeuwse Courant
Rechtspraak

GOEDERENRECHT

Eigendom fotoafdrukkenTen tijde van aangaan van overeenkomst in 1987 geen branchegebruik dat fotograaf eigenaar van fotoafdrukken bleefHet hof is van oordeel dat hetgeen [geïntimeerde] aanvoert onvoldoende is om het wettelijk vermoeden, dat PZC rechthebbende is op de fotoafdrukken, te weerleggen. Het …

meer

IEPT20080718, Rb Den Haag, Sosecal v Sisvel

IEPT20080718, Rb Den Haag, Sosecal v Sisvel
Rechtspraak

OCTROOIRECHT DOUANEBESLAG

 

Doorvoer via EG en vervaardigingsfictiein Montex/Diesel is niet een vraag beantwoord omtrent doorvoer van goederen onder extern douanevervoer in het algemeen en het Hof heeft ook geen indicatie gegeven dat zij met dit arrest afbreuk heeft willen doen aan de eerdere uitspraken inzake Rolex …

meer

IEPT20080718, Rb Arnhem, NXP v Radboud Universiteit

IEPT20080718, Rb Arnhem, NXP v Radboud Universiteit
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Eigen oorspronkelijk karakter algoritme onvoldoende aannemelijkIn het kader van dit kort geding is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter door NXP evenwel onvoldoende gesteld en aannemelijk gemaakt waar in het algoritme exact het eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel …

meer

Pagina's