IEPT20081208, Rb Haarlem, MWA v Hapeja

IEPT20081208, Rb Haarlem, MWA v Hapeja
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

Claim inzake Triso Super 9+ niet naar behoren onderbouwd*  Die omstandigheden rechtvaardigen een verbod op nieuwe reclame-uitingen waarin Hapeja claimt dat Triso Super 9+ of vergelijkbare producten een R-waarde hebben van 5,6 m2.K/W en qua thermische prestaties gelijkwaardig zijn aan 224 mm minerale …

meer

IEPT20081209, Hof Den Haag, Campina v CBM - Cabrima

IEPT20081209, Hof Den Haag, Campina v CBM - Cabrima
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Soortgelijke waren*  Geitenmelk, -boter en -kaas is een subcategorie van de categorie melk, boter en kaas, waarvoor het merk is ingeschreven.

 

Beiden bestemd voor grote publiek*  Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat sprake is van dezelfde waren die bestemd zijn voor het grote …

meer

IEPT20081217, Rb Amsterdam, British American Tobacco

IEPT20081217, Rb Amsterdam, British American Tobacco
Rechtspraak

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID

 

Geen productaansprakelijkheid nu gevaren sigaretten sinds 1963 in Nederland bekend waren*  De rechtbank stelt dan ook vast dat genoemde gevaren in ieder geval in 1963 zowel in Duitsland als in Nederland bij het grote publiek bekend moeten zijn geweest, ook indien in aanmerking wordt …

meer

IEPT20081210, Rb Den Haag, Marbleous v Sulphide

IEPT20081210, Rb Den Haag, Marbleous v Sulphide
Rechtspraak

OCTROOIRECHT   PROCESRECHT

 

Overdracht octrooi - procesvolmacht*  De rechtbank begrijpt de stelling van Marbleous World aldus dat de huidige octrooihouder, ter gelegenheid van de overdracht van het Octrooi, aan Marbleous World de last heeft gegeven de in deze procedure ingestelde vorderingen (die hun grondslag …

meer

IEPT20081217, Rb Haarlem, FWM v Albert Heijn - Wijndomein

IEPT20081217, Rb Haarlem, FWM v Albert Heijn - Wijndomein
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Geen gevaar voor verwarring*  Uitgaande van de aard van beide ondernemingen en hun plaats van vestiging is daarom verwarringsgevaar in beginsel niet uitgesloten. Het verwarringsgevaar tussen beide zo is tussen partijen evenmin in geschil - op elkaar gelijkende (handels)namen, zal echter verder …

meer

IEPT20081124, Rb Utrecht, Postyno v Fieldvision

IEPT20081124, Rb Utrecht, Postyno v Fieldvision
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Bescherming eer en goede naam*  In het licht van alle hierboven genoemde omstandigheden in samenhang beschouwd, dient het recht van Postyno B.V. c.s. op bescherming van eer en goede naam en de persoonlijke levenssfeer te prevaleren boven het recht op vrije meningsuiting. Het onder 1. (i) ten aanzien van …

meer

IEPT20081212, Rb Zutphen, Wegener v SVBT

IEPT20081212, Rb Zutphen, Wegener v SVBT
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Geen feitelijk onjuiste berichtgeving SVBT over beeindiging samenwerking VVV's en Wegener inzake uitgave "Recreatiekrant deVeluwe.nl" *  niet ingezien wordt welke onwaarheden het op 26 september 2008 op het internet geplaatste bericht bevat.*  Op zichzelf is het juist dat nergens wordt vermeld dat …

meer

IEPT20081114, Rb Den Haag, Marko v Van Woensel

IEPT20081114, Rb Den Haag, Marko v Van Woensel
Rechtspraak

EX PARTE BEVEL - MODELRECHT

 

Inbreuk modelrecht*  De voorzieningenrechter overweegt daartoe dat de zaak voldoende spoedeisend is, dat de nieuwheid van de ingeroepen modellen naar de maatstaven van het ex parte kort geding voldoende aannemelijk is geworden en dat de modellen tegenover elkaar geplaatst de overname …

meer

IEPT20081211, HvJEG, Kanal 5 en TV 4 v STIM

IEPT20081211, HvJEG, Kanal 5 en TV 4 v STIM
Rechtspraak

AUTEURSRECHT MISBRUIK MACHTSPOSITIE

 

Als regel geen misbruik machtspositie in geval van gebruiksgerelateerde royalty*  wanneer bedrag van royalty's overeenkomt met een deel van de inkomsten van zenders, op voorwaarde dat dat deel in grote lijnen in verhouding staat tot de hoeveelheid auteursrechtelijk beschermde …

meer

IEPT20080513, Hof Den Bosch, Slijterij

IEPT20080513, Hof Den Bosch, Slijterij
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT - GOODWILL

 

Overdracht goodwill*  De goodwill - onderneming aan [adres] te [plaats] die aldaar een goede naam op het gebied van wijnen had verkregen is daadwerkelijk overgedragen

 

Overdracht handelsnaam*  Exclusiviteit als essentieel element: Wanneer de verkoper van een handelsnaam deze na de …

meer

IEPT20081020, Rb Den Haag, Motoport v IGM Trading

IEPT20081020, Rb Den Haag, Motoport v IGM Trading
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Ex parte bevel niet-ingeschreven modelrecht*  Gelet op de gelijkenissen tussen de voorkant van het KUSHITANI reflectievest en de voorkant van het Stretch Zipper Vest, oordeelt de voorzieningenrechter voorshands dat het Stretch Zipper Vest bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt …

meer

IEPT20081215, Rb Den Haag, G-Star v PepsiCo - Raw

IEPT20081215, Rb Den Haag, G-Star v PepsiCo - Raw
Rechtspraak

MERKENRECHT PROCESRECHT IPR

 

Geen spoedeisend belang buiten Verenigd Koninkrijk*  Spoedeisendheid dient in geval van een kort geding hier evenwel te worden beoordeeld naar de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht (de lex fori).*  Naar voorlopig oordeel ontneemt deze comfort-letter in ieder geval voor wat …

meer

IEPT20081212, Rb Den Haag, Manas v Mamas

IEPT20081212, Rb Den Haag, Manas v Mamas
Rechtspraak

 

 

MERKENRECHT

 

Inbreuk Mamas op Manas*  Globaal beoordeeld naar de totaalindruk is sprake van een grote mate van overeenstemming. *  Gelet op de grote mate van overeenstemming tussen merk en tekens, het feit dat de tekens voor dezelfde waar worden gebruikt als waarvoor het Gemeenschapsmerk is ingeschreven (en …

meer

IEPT20081211, Rb Amsterdam, De Jonge v Kalmar - Bedel

IEPT20081211, Rb Amsterdam, De Jonge v Kalmar - Bedel
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijk werk*  Weliswaar is het (roze) lint de grondvorm voor de Bedel, maar de vormgeving is dermate origineel en afwijkend van de andere als lint vormgegeven sieraden, met name door de verdikking van de strik in het midden, de kromming van de strik aan de bovenzijde, de plaatsing, de kleur en …

meer

IEPT20081210, Rb Utrecht, Wikipedia

IEPT20081210, Rb Utrecht, Wikipedia
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Wikimedia heeft geen zeggenschap over inhoud van Nederlandse versie en beschikt niet over de gegevens van de auteur van het gewraakte artikel*  Nu Wikimedia Nederland c.s. heeft betwist in het bezit te zijn van de personalia van [X] en tevens niet aannemelijk is geworden dat Wikimedia Nederland c.s. …

meer

IEPT20081212, Rb Den Haag, Bizerta v Nickelson - Chamonix

IEPT20081212, Rb Den Haag, Bizerta v Nickelson - Chamonix
Rechtspraak

MERKENRECHT

Chamonix geldig merk voor sportkleding*  Niet betwist is dat Chamonix een kleine wintersportplaats is, zonder enige industriële bedrijvigheid. Het relevante publiek in de Benelux zal naar voorlopig oordeel geen verband leggen met sportkleding.*  Daaraan doet de (voorlopige) weigering door het BBIE van …

meer

IEPT20081128, Rb Utrecht, Hartkamp v Basart

IEPT20081128, Rb Utrecht, Hartkamp v Basart
Rechtspraak

LICENTIEOVEREENKOMST

 

Geen partiële ontbinding addendum bij muziekuitgaveovereenkomst- te goeder trouw onderhandeld*  De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet kan worden gesteld dat Hartkamp in de periode tot en met 30 september 2008 niet, dan wel niet te goe-der trouw, met Basart heeft onderhandeld. * …

meer

IEPT20081210, Rb Amsterdam, Polmex v Metro cs

IEPT20081210, Rb Amsterdam, Polmex v Metro cs
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Geen auteursrechtelijk beschermd werk*  De combinatie van voormelde elementen betreft slechts een zeer beperkte variatie op eenzelfde thema zoals dat bij andere zitbanken ook te zien is en is niet een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes.

SLAAFSE …

meer

IEPT20081210, Rb Utrecht, Laverana v Sara Lee Neutral

IEPT20081210, Rb Utrecht, Laverana v Sara Lee Neutral
Rechtspraak

 

MERKENRECHT

 

Vrijhoudingsbehoefte aanduiding kenmerk van de waar*  aanduiding 'neutral' verwijst naar een (belangrijk) kenmerk van het product, namelijk dat het neutraal is voor de huid, en meer specifiek dat het een acceptabel zuurgehalte heeft voor consumenten met een gevoelige huid, namelijk Ph-neutraal* …

meer

Pagina's