IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder

IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Onrechtmatige uitingFeitelijk onjuiste opmerking “iedereen krijgt nog geld van die man” in combinatie met de beschuldiging dat Perra een oplichter is, is onrechtmatigUit het voorgaande blijkt dat Kelder niet heeft aangetoond dat Perra op 31 oktober 2007 nog onbetaalde schulden had. Evenmin is komen …

meer

IEPT20071213, Hof Amsterdam, M-Media v Taminiau

IEPT20071213, Hof Amsterdam, M-Media v Taminiau
Rechtspraak

OVEREENKOMSTENRECHT

 

Uitleg vaststellingsovereenkomstNiet in bijlage genoemde facturen vallen niet onder vaststellingsovereenkomstWeliswaar heeft M-Media de facturen 2005-12 en 2005-14 - die beide dateren van voor de vaststellings-overeenkomst - voldaan na ondertekening van die overeenkomst, maar M-Media heeft …

meer

IEPT20071219, Rb Amsterdam, formatrechten Flodder

IEPT20071219, Rb Amsterdam, formatrechten Flodder
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Beschermd format In het aanvankelijke werk besloten liggende stramien leent zich voor nieuwe maken werken en is voldoende uitgewerkt en voldoet aan de eis dat het een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagtZoals hiervoor in r.o 2.4 aangegeven hebben de …

meer

IEPT20071221, Rb Groningen, Runner Hardloopcentrum v Runnersworld

IEPT20071221, Rb Groningen, Runner Hardloopcentrum v Runnersworld
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Overdracht handelsnaamOverdracht per 11 april 2005 van handelsnaamrechten teruggaande tot 1 juli 1985Niet in geschil is dat sinds 1 juli 1985 de winkel Runner Hardloopcentrum Groningen wordt gedreven aan de Oosterstraat 36 te Groningen. Op 11 april 2005 heeft Runner Hardloopcentrum B.V. gekocht de …

meer

IEPT20080103, Hof Den Haag, Mars v Kraft

IEPT20080103, Hof Den Haag, Mars v Kraft
Rechtspraak

Onderscheidend vermogenIn beginsel geen onderscheidend vermogen drie-hoeksvorm voor chocoladeOp grond van vaste rechtspraak (HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, Deutsche Sisi-Werke, en HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05 en 25/05 August Storck/OHIM) moet bekeken worden welke vormen gewoonlijk worden gebruikt door andere op de …

meer

IEPT20080108, Rb Den Haag, Norma v SONT en Staat

IEPT20080108, Rb Den Haag, Norma v SONT en Staat
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

AMvB inzake voorwerpen en tarief Thuiskopieregeling niet buiten werking gesteld

Minister bevoegd tot vaststellen nadere regels ex artikel 16c(6) Aw inzake voorwerpen en vaststellen tariefHet tweede AMvB betreft zowel de grondslag als de hoogte van de heffingen. Uit de considerans van het besluit blijkt dat …

meer

IEPT20071220, Rb Amsterdam, Besseling v Brinkman

IEPT20071220, Rb Amsterdam, Besseling v Brinkman
Rechtspraak

SLAAFSE NABOOTSINGVorm niet volledig technisch bepaaldOmgekeerde V-plaatsing borstels technisch en func-tioneel bepaald, maar niet aannemelijk voor omgekeerde V-vorm buizenconstructie waaraan borstels zijn opgehangenTen aanzien van de vorm van de kasdekreiniger wordt enerzijds overwogen dat, gelet op de vorm van de …

meer

IEPT20071213, Rb Amsterdam, Makro v Levi Strauss

IEPT20071213, Rb Amsterdam, Makro v Levi Strauss
Rechtspraak

MERKENRECHT

Europese uitputtingBewijslast ligt bij MakroNu Makro zich op haar beurt er op beroept dat de onderhavige spijkerbroeken wel met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat er daarom sprake zou zijn van uitputting van het merkrecht van Levi Strauss c.s., is het aan Makro …

meer

IEPT20071213, Hof Amsterdam, Jaap.nl

IEPT20071213, Hof Amsterdam, Jaap.nl
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - PROCESRECHT

Geen collectieve actie mogelijk – artikel 3:305a BWNu één derde van alle makelaars in onroerend goed geen enkel bezwaar heeft tegen publicatie van hun beschrijvingen en foto’s is geen sprake van gelijksoortige belangen, zoals vereist door artikel 3:305a BWTer terechtzitting in hoger …

meer

IEPT20071129, Hof Den Haag, Canna v Glas

IEPT20071129, Hof Den Haag, Canna v Glas
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen eerdere overdracht Cannalyse aan GlasGeen geldige eerdere overdracht bij gebreke van akteGlas verweert zich tegen het beroep van CANNA op het merk CANNALYSE met de stelling dat Canna door dit merk door Ten Berge aan haar te laten overdragen onrechtmatig handelt jegens Glas, in welk verband hij stelt …

meer

IEPT20071203, Rb Utrecht, Oral-B v Sonicare

IEPT20071203, Rb Utrecht, Oral-B v Sonicare
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

PHILIPS SONICARE

 

Superioriteitsclaim onvoldoende aannemelijkClaim dat Sonicare Flexcare meer plaque verwij-dert dan de Oral-B Triumph niet voldoende aannemelijkGeconcludeerd wordt dat het niet uitgesloten is dat het standpunt van Procter & Gamble dat in dit geval geen waarde mag worden gehecht aan …

meer

IEPT20071205, Rb Amsterdam, Van Basten v Dutch Filmworks

IEPT20071205, Rb Amsterdam, Van Basten v Dutch Filmworks
Rechtspraak

PORTRETRECHT

Bevoegdheid licentiegeverGelet op de betwisting door Van Basten zal die bevoegdheid dan ook op een andere manier moeten worden onderbouwd

 

Overdracht portretrecht?Een overdracht van portretrechten, inhoudende dat Van Basten zijn rechten heeft prijsgegeven, lijkt in strijd met tekst en strekking van 21 AW …

meer

IEPT20071130, HR, Roche v Primus

IEPT20071130, HR, Roche v Primus
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

Grensoverschrijdende bevoegdheid inbreuk

  • Geen bevoegdheid ter zake van buitenlandse EEX-gedaagen inzake inbreuk buitenlandse delen van Europees octrooi wegens ontbreken samenhang

Uit dit antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vragen blijkt dat het onderdeel terecht is voorgesteld ten aanzien …

meer

IEPT20071030, Hof Amsterdam, Gaba v GSK

IEPT20071030, Hof Amsterdam, Gaba v GSK
Rechtspraak

RECLAMERECHT

 

“Speciaal ontwikkeld” niet misleidenduit de betrokken passage blijkt dat GSK de speciale ontwikkeling van Proglasur juist baseert op het feit dat terzake jarenlang onderzoek is gedaan en niet op het feit dat daarvoor een octrooiaanvraag is ingediend.

 

“Helpt te beschermen tegen tanderosie”

meer

IEPT20071113, Hof Amsterdam, Simply Colors v Simply Small

IEPT20071113, Hof Amsterdam, Simply Colors v Simply Small
Rechtspraak

MERKENRECHT

Bekend merk artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE gaat over het gebruik van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven Hoewel artikel 2.20 lid 1 sub c daarbij een paar keer genoemd wordt, speelt het in deze grieven geen afzonderlijke rol. Het hof stelt …

meer

IEPT20071108, HvJEG, Ludwigs Apotheke v Juers Pharma

IEPT20071108, HvJEG, Ludwigs Apotheke v Juers Pharma
Rechtspraak

RECLAMERECHT - VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

Reclameverbod geneesmiddelen

Te toetsen aan vrij verkeer van goederen in plaats van Geneesmiddelenrichtlijn

dat een reclameverbod zoals dat van § 8 HWG niet dient te worden getoetst aan de bepalingen inzake re-clame van richtlijn 2001/83, maar aan de artikelen 28 EG en 30 EG en …

meer

IEPT20071121, Rb Utrecht, Wegener v Innoweb

IEPT20071121, Rb Utrecht, Wegener v Innoweb
Rechtspraak

DATABANKENRECHT

 

Autotrack.nl beschermde databankWegener heeft susbtantiele investeringen gepleegd in kosten voor het verzamelen van de advertenties, waarin een occasion of een nieuwe auto te koop wordt aangeboden, en de kosten die gemoeid zijn met het vervaardigen en het onderhouden van de website AutoTrack.nlEen …

meer

IEPT20071113, Hof Den Bosch, Puma v Ferro

IEPT20071113, Hof Den Bosch, Puma v Ferro
Rechtspraak

MERKENRECHT

Verval wegens niet-gebruikHet oormerken van een partij Kamino-schoenen in een magazijn buiten de Benelux als bestemd voor de Benelux, het factureren van een partij Kamino-schoenen door een onderneming in Taiwan aan Puma AG en het op enig moment - zonder succes -  aanbieden van Kamino-schoenen aan mogelijke …

meer

IEPT20071120, GvEA, Castellani

IEPT20071120, GvEA, Castellani
Rechtspraak

MERKENRECHTGeen overeenstemming met Duitse woordmerken Castellum en CastellucaBij globale beoordeling volstaat het visuele, fonetische en begripsmatige verschil om verwarringsgevaar bij de gemiddelde Duitse consument als gevolg van de gelijkenissen tussen de beide tekens te verhinderen, ook al zijn de erdoor …

meer

IEPT20071115, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs

IEPT20071115, Hof Den Haag, Flower Remedies v Healing Herbs
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Nietigheid woordmerken

  • Overgangsrecht

Nietigheid merken te beoordelen naar wettekst ten tijde van depot voor 1 januari 1996 – geen rechtstreekse werking richtlijnDe woordmerken a tot en met c zijn gedeponeerd vóór 1 januari 1993, de datum waarop de Eerste Richtlijn 89!1 04 EEG van de Raad van 21 …

meer

Pagina's