IEPT20080402, Rb Den Haag, Wobben v Vestas

IEPT20080402, Rb Den Haag, Wobben v Vestas
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

NietigheidGebrek aan uitvinderswerkzaamheid nu de voorgeschreven werkwijze al was voorzien door Heier, al was doordacht door Bruntt, al was voorschreven door Eltra, en al onderdeel vormde van het Horns Reef projectIn dit verband stelt de rechtbank voorop dat het er bij de beoordeling van de …

meer

IEPT20080410, Hof Den Haag, Atlas Copco Airpower v Jorc Industrial

IEPT20080410, Hof Den Haag, Atlas Copco Airpower v Jorc Industrial
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Geen nietigheid octrooiHof verenigt zich met standpunt Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau inzake inventiviteit Het hof is van oordeel dat ook een deskundige dit aldus zal begrijpen, dat het oliebindmiddel in hoofdzaak de olie bindt, die op het verontreinigde water drijft en dat …

meer

IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos

IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - GEMEENSCHAPSMODELRECHT

 

Inbreuk aangenomen terzake van de prints White Bubbles, Stripe Flower en Multi Color Stripe

 

Geen inbreuk aangenomen terzake van Pink blue patchwork quilt

 

Blue Mini Check-print geen auteursrechtelijk werk en geen onderscheidende vermogen

 

PROCESRECHT

 

Verbod wegens …

meer

IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina

IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Auteursrechtelijke distributie vereist eigendomsovergang zaak: van distributie onder het publiek van het origineel van een werk of een kopie daarvan, anderszins dan door verkoop, in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29, is uitsluitend sprake wanneer er een eigendomsoverdracht van deze zaak …

meer

IEPT20080403, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij

IEPT20080403, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij
Rechtspraak

PROCESRECHT - AUTEURSRECHT

 

Geen conservatoir bewijsbeslag inzake NAW-gegevens houders IP-adresDe Roode Roos heeft niet gesteld, en het is ook niet gebleken, dat @Home, Vivor en Telecity onrechtmatig tegenover haar hebben gehandeld, door diensten te verlenen die De Rooij c.s. in staat stellen een webwinkel in stand …

meer

IEPT20080417, Hof Den Haag, Nike v Rico Sport

IEPT20080417, Hof Den Haag, Nike v Rico Sport
Rechtspraak

 

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Bewijs vervalsingenHet hof gaat het er dan ook van uit dat de door Nike onderzochte blauwe (op de foto's afgebeelde) sweatshirts met artikelnummers 163456 en 129356 vervalsingen zijn. Elk van de drie genoemde genoemde redenen (een niet door Nike gebruikte kleurcode, verkeerde plaats van …

meer

IEPT20080416, Rb Den Haag, Schlumberger v EMGS

IEPT20080416, Rb Den Haag, Schlumberger v EMGS
Rechtspraak

 

OCTROOIRECHT

 

Schorsing nietigheidsprocedure in afwachting oppositie EOBDe rechtbank maakt gebruik van haar discretionaire bevoegdheid om op de voet van art. 84 lid 3 ROW 1995 de hoofdzaak te schorsen, totdat in de oppositie tegen EP 019 (het ook blijkens de proceshouding van Schlumberger voornaamste octrooi in …

meer

IEPT20080418, HR, Lancaster

IEPT20080418, HR, Lancaster
Rechtspraak

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Bewijslast - uitputtinghet hof heeft Lancaster c.s. als merkhouder ten onrechte belast met het bewijs dat de desbetreffende producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht, nu niet is niet vastgesteld, dat [verweerders] heeft aangetoond dat een …

meer

IEPT20080417, Rb Amsterdam, Foto in Film Fitna

IEPT20080417, Rb Amsterdam, Foto in Film Fitna
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Auteursrecht fotoDe foto lijkt op die van Mohammed B., maar niet zodanig dat aan de foto van [eiser 1] het eigen karakter kan worden ontzegd.De foto van [eiser 1] kan als werk in de zin van de Auteurswet worden aangemerkt. De foto, die is gemaakt voor de hoes van de CD van [eiser 1], is een …

meer

IEPT20080417, Hof Den Haag, ZO verzekeringen

IEPT20080417, Hof Den Haag, ZO verzekeringen
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Voeren handelsnaam voor 30 september 2005Weststreek c.s. zijn bijgevolg in ieder geval vanaf maart 2005 de handelsnaam zo gaan voeren, zodat zij toen, in ieder geval vóór 30 september 2005 - daarvoor was het gebruik in die periode voldoende intensief -, het recht op die handelsnaam hebben …

meer

IEPT20080415, Rb Den Haag, Safak

IEPT20080415, Rb Den Haag, Safak
Rechtspraak

 

MERKENRECHT

 

Nietigheid Gemeenschapsmerk wegens strijd met ouder nationaal rechtArtikel 95(3) GMeV staat toe dat de nietigheid van het Gemeenschapsmerk bij wege van verweer kan worden opgeworpen indien wordt gesteld, zoals in deze procedure, dat het merk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de …

meer

IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam

IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Voeren handelsnamenHavenziekenhuis Rotterdam en Oogziekenhuis Rotterdam thans gevoerd als handelsnamen, niet ter zake dat ook "Havenziekhuis" en "Oogziekenhuis" gevoerd wordtGelet op de betwisting door MCRZ op dit punt dient eerst te worden vastgesteld of "Havenziekenhuis Rotterdam" en …

meer

IEPT20080410, Rb Breda, Groen Direkt v Direct Select

IEPT20080410, Rb Breda, Groen Direkt v Direct Select
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen onderscheidende handelsnaamDe voorzieningenrechter is van oordeel dat de woorden GROEN en DIREKT als zuiver beschrijvend dienen te worden aangemerkt voor de handel in boomkwekerijproducten en niet door één partij geclaimd mogen worden, aangezien het ondernemingen, die al dan niet via een website …

meer

IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex

IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex
Rechtspraak

IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca,  H&M en VendexMERKENRECHT

 

Vrijhoudingsbehoefte en beschermingsomvang

Vrijhoudingsbehoefte speelt geen rol bij bepalen be-schermingsomvang merk, behalve indien teken gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven (art. 6(1)(b) Richtlijn)

Hoewel aldus blijkt dat de …

meer

IEPT20080403, Hof Den Haag, Gemnet v Stimular

IEPT20080403, Hof Den Haag, Gemnet v Stimular
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Gebruik in het economisch verkeersprake van gebruik in het economisch verkeer nu Stimular van de overheden een vergoeding voor het gebruik van de website www.gimnet.nl ontvangt en het enkele feit dat Stimular een ideële doelstelling heeft en geen winstoogmerk heeft, rechtvaardigt niet de conclusie dat …

meer

IEPT20080403, Hof Den Haag, Paralegal v Juridisch Loket

IEPT20080403, Hof Den Haag, Paralegal v Juridisch Loket
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Geen schorsing tenuitvoerlegging proceskostenveroordeling art 351 RvHet hof stelt voorop dat voor schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis slechts plaats is indien de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die worden …

meer

IEPT20071001, Rb Zwolle, Striptease Service Nederland v Striptease Nederland

IEPT20071001, Rb Zwolle, Striptease Service Nederland v Striptease Nederland
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Onvoldoende onderscheidende naamde naam "Striptease Service Nederland" heeft te weinig onderscheidend vermogen om als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet aangemerkt te kunnen worden, nu deze is samengesteld uit woorden die in het normale taalgebruik gangbaar zijn en als zuiver beschrijvend …

meer

IEPT20080403, Hof Amsterdam, Inspreker verkeersinformatie v Q-Music

IEPT20080403, Hof Amsterdam, Inspreker verkeersinformatie v Q-Music
Rechtspraak

NABURIGE RECHTEN

Geen uitvoering 'werk'tekstblokken met louter feitelijke gegevens geen werk in auteursrechtelijke zinVoor bescherming als uitvoerend kunstenaar in de zin van de WNR is ingevolge de in art. 1 sub a van die wet gegeven definitie, voor zover hier van belang, vereist dat sprake is van het uitvoeren van …

meer

IEPT20080407, Rb Den Haag, Eli Lilly v Ratiopharm Olanzapine

IEPT20080407, Rb Den Haag, Eli Lilly v Ratiopharm Olanzapine
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

 

Geen concrete dreiging inbreuk octrooibijkomende omstandigheden worden voorshands in dit kort geding afwezig geacht. Geen vergoedingsbeslissing Minister verzocht voor een generiek olanzapineproduct en geen voorbereidingen getroffen voor opname in de G-standaard of Z-indexRatiopharm geeft …

meer

IEPT20080407, Rb Den Haag, Nederlandse Islamitische Federatie v Wilders

IEPT20080407, Rb Den Haag, Nederlandse Islamitische Federatie v Wilders
Rechtspraak

PUBLICATIE

Ook grievende of choquerende uitlatingen beschermd door vrijheid van meningsuiting Vooropgesteld wordt dat voor bepaalde burgers mogelijk grievende of choquerende uitlatingen op zichzelf geen beletsel zijn voor het genot van het recht op vrijheid van meningsuiting, ook indien een godsdienst onderwerp is van …

meer

Pagina's