Negatieve uitlatingen over Roofclix-product onrechtmatig

IEPT20190814, Rb Den Haag, PS v PON
Rechtspraak

Publicatie - Overeenkomsten - Uitingen [gedaagde sub 2], waarin hij Roofflex-product op voor Roofclix-product en PS zeer negatieve wijze afzet tegen Roofclix-product onrechtmatig: geen toelaatbare vergelijkende reclame, geen misstand, maar persoonlijke mening van gekrenkte [gedaagde sub 2], niet betwist dat berichten …

meer

Herstelvonnis m.b.t. griffierecht

IEPT20190912, Rb Den Haag, Salam
Rechtspraak

Procesrecht - Kennelijke fout in vonnis van 30 augustus 2019 (IEPT20190830) m.b.t. berekening griffierecht hersteld: Vzgr dient hoogte griffierecht ambtshalve na te gaan, zodat er geen (specifieke) vordering ten grondslag hoeft te liggen. Beslissing om aan eisende partij proceskosten toe te kennen is rechtelijk …

meer

Verzoek tot leggen conservatoir bewijsbeslag bij Havenbedrijf Rotterdam wegens gestelde inbreuk op databankrechten (in eerste instantie) afgewezen

IEPT20190822, Rb Rotterdam, JDK v Havenbedrijf Rotterdam
Rechtspraak

Handhaving - Verzoek tot leggen conservatoir bewijsbeslag bij Havenbedrijf Rotterdam wegens gestelde inbreuk op databankrechten afgewezen: deugdelijk functioneren Nederlandse haven van groot belang voor Nederlandse economie, verzoek niet proportioneel nu grote kans bestaat dat de Rotterdamse haven hierdoor plat komt …

meer

Inbreukverbod toegewezen ondanks onthoudingsverklaring na niet besteden inbreuk op Uniemerk- en Gemeenschapsmodelrechten voor dierenarmbandjes

IEPT20190925, Rb Den Haag, Twisty Petz
Rechtspraak

Handhaving - Inbreukverbod toegewezen ondanks onthoudingsverklaring na niet besteden inbreuk op Uniemerk- en Gemeenschapsmodelrechten voor dierenarmbandjes: onthoudingsverklaring bevat geen boetebeding ten aanzien van inbreuk. Opgave toegewezen: met de erkenning van de incompleetheid van de gedane opgave is het belang …

meer

Werknemer diende mee te delen dat hij gegevens gebruikte waarop auteursrecht van derde rust en dient deze gegevens aan werkgever ter beschikking te stellen

IEPT20180508, Rb Den Haag, Acacia Water
Rechtspraak

Arbeidsrecht - Auteursrecht - Werknemer tekort geschoten in nakoming van verplichtingen uit arbeidsovereenkomst door niet mee te delen dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakte van data, modellen en tools waarop het auteursrecht van een derde rust: werkgever had dan toestemming kunnen vragen voor …

meer

WIPO seminar op 29 oktober 2019 in Genève

B915865
Nieuws

Seminar on The Hague System: Insights into Refusals and New Developments, Opportunities, 29 oktober 2019, WIPO Headquarters in Geneva, Switzerland. 

"The Seminar will focus on national procedures for international registrations of certain major examining jurisdictions, such as Japan, the Republic of Korea, …

meer

Octrooien voor behandeling borstkanker nieuw en inventief

IEPT20190917, Hof Den Haag, Novartis v Teva
Rechtspraak

Octrooirecht - Octrooien EP 603 en EP 246 nawerkbaar: effect dat everolimus ook werkzaam is indien toegepast bij behandeling van HR+ borstkanker plausibel, gelet op algemene vakkennis vakman en in aanvrage genoemde resultaten van behandeling van andere tumoren met everolimus. Conclusie 1 en 2 EP 246 nieuw ten opzichte …

meer

(Met dank aan Mark Egeler, Freshfields Bruckhaus Deringer)

LISA Groningen - Symposium 2019

B915863
Agenda

Op donderdag 21 november 2019 organiseert de IT-rechtelijke studievereniging LISA haar 14e symposium. Dit jaar is het thema ‘Digitale opsporingsbevoegdheden: op de vlucht in een digitale wereld?!’. Hierbij kan gedacht worden aan de rol en mogelijkheden die de komst van digitale middelen hebben op de opsporing, …

meer

Pagina's