Naar een nieuw fundament - hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 1)

B915846
Artikel

AMI, 2019-4, p. 121-132 Stefan Kulk en Peter Teunissen: "Het gesloten stelsel van excepties van de Auteursrechtrichtlijn (Arl) is met enige regelmaat onderwerp van discussie geweest in het nationale en Europese discours. De belangrijkste kritiek is dat dit stelsel een onvolledige harmonisatie tot stand heeft gebracht …

meer

Inbreuk op auteursrecht op staande lamp

IEPT20190918, Rb Overijssel, Auteursrecht lamp
Rechtspraak

Auteursrecht - Staande lamp ‘Layer Big Loft’ auteursrechtelijk beschermd: vormgeving bestaande uit twee rechthoeken die elkaar onder op gelijke hoogte en boven over elkaar heen kruisen gecombineerd met een (contrasterende) ronde lampenkamp onmiskenbaar het gevolg van scheppende menselijke arbeid en creatieve …

meer

Offline kopieën uit (legale) streaming abonnementen en kopieën in de cloud terecht meegenomen in thuiskopieheffing

IEPT20190918, Rb Den Haag, HP v SONT
Rechtspraak

Auteursrecht - Offline opgeslagen werken uit (legale) streaming abonnementen (“offline streaming copies”) terecht meegenomen in thuiskopieheffing: eventuele toestemming heeft geen invloed op billijke compensatie, dat gebruiksmogelijkheden van offline streaming copies zijn beperkt maakt niet dat geen sprake meer is …

meer

(Met dank aan ​Joep Meddens, Höcker Advocaten)

HvJEU over begrip “passende schadeloosstelling” uit de handhavingsrichtlijn na onterecht opgelegde voorlopige maatregelen

IEPT20190912, HvJEU, Bayer v Richter Gedeon
Rechtspraak

Handhaving - Octrooi - Begrip “passende schadeloosstelling” uit Handhavingsrichtlijn vormt een autonoom Unierechtelijk begrip dat een uniforme uitlegging moet krijgen: indien bepaling niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst moet deze normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform …

meer

AIPPI - Oproep inzendingen VIE-prijs 2020

B915843
Nieuws

AIPPI bericht: "De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). AIPPI heeft tot doel de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom te bevorderen door …

meer

Curator toegelaten tegenbewijs te leveren van stelling dat Nordisk mede-rechthebbende is van auteursrecht op tv-format van gefailleerde partijen

IEPT20190814, Rb Amsterdam, Nordisk v Curator
Rechtspraak

Auteursrecht - IE-Goederenrecht - Nordisk geslaagd in het leveren van bewijs van de stelling dat zij voor de helft mede-auteursrechthebbende is van format voor talentenjacht voor helderzienden: voorbeelden genoemd van bijdragen Nordisk-medewerker aan format,  verschillende documenten waarin Nordisk - ook door …

meer

HvJEU over depot te kwader trouw

IEPT20190912, HvJEU, Koton v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Sprake van depot te kwader trouw (artikel 52(1) onder b) GMeV (oud)) als sprake is van oogmerk om afbreuk te doen aan belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of oogmerk om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die onder de functies van een merk …

meer

Geen spoedeisend belang bij behandeling in kort geding van gestelde inbreuk op handelsnaam

IEPT20190902, Rb Limburg, Qill International
Rechtspraak

Procesrecht - Handelsnaamrecht - Overdracht - Geen spoedeisend belang bij behandeling in kort geding van gestelde inbreuk op handelsnaam Derma: met overgelegde e-mails is voldoende aannemelijk gemaakt dat eiser al in april 2018 op de hoogte was van gebruik handelsnaam gedaagde, vervolgens is 10 maanden gewacht met …

meer

(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)

Nationale bepaling die Google verbiedt perssnippets te gebruiken is niet van toepassing zonder voorafgaande mededeling aan de Commissie

IEPT20190912, HvJEU, VG Media v Google
Rechtspraak

Auteursrecht - Een nationale bepaling die zoekmachines verbiedt om persproducten geheel of gedeeltelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, moet vooraf aan de Europese Commissie worden meegedeeld. Het gaat namelijk om een regel die betrekking heeft op een dienst van de informatiemaatschappij en dus om een …

meer

Source mocht distributieovereenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden

IEPT20190820, Hof Arnhem-Leeuwarden, Source v Column
Rechtspraak

Distributie - Hof vernietigt vonnis voorzieningenrechter; Source mocht distributieovereenkomst  van de film Jacky en Oopjen zonder ingebrekestelling ontbinden: beding in overeenkomst dat wanneer op 1 januari 2019 de financiering van het totale productiebudget niet is voltooid, aanleiding kan vormen voor ontbinding …

meer

(Met dank aan Bertil van Kaam en Jurian van Groenendaal, Van Kaam, IP, Media & Privacy)

Pagina's