Gebrek aan inventiviteit octrooi voor mobiele sanitaire inrichting bevestigd in hoger beroep

IEPT20190528, Hof Den Haag, MSS v TWT
Rechtspraak

Octrooirecht - Verweer dat vzgr ten onrechte niet problem solution approach heeft toegepast verworpen: PSA niet verplicht, hof past PSA toe en komt niet tot ander oordeel dan vzgr. Octrooi EP 515 voor “Mobile sanitary unit for accommodating at least three sanitary facilities” niet inventief in licht van DE 263: …

meer

(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)

Rustic Twist friet van McCain maakt ook volgens het hof inbreuk op modelrecht van Simplot

IEPT20190521, Hof Den Haag, McCain v Simplot
Rechtspraak

Modelrecht - Nietigheidsverweer inhoudende onduidelijkheid c.q. inconsistentie tekeningen model voor aardappelvorm van Simplot afgewezen: voldoende duidelijk dat tekeningen dezelfde gedraaide vorm van een aardappelfriet - gezien vanuit verschillende hoeken en op verschillende afstanden - tonen. Ook nietigheidsverweer …

meer

(Met dank aan Laura Fresco en Roeland Grijpink, HOYNG ROKH MONEGIER)

Fashion Boot niet auteursrechtelijk beschermd

IEPT20190523, Rb Overijssel, Druppies v Gevavi
Rechtspraak

Auteursrecht - Proceskosten - Fashion Boot niet auteursrechtelijk beschermd door onvoldoende oorspronkelijk karakter: gestelde kenmerkende elementen niet nieuw, groot deel ervan is functioneel/technisch bepaald of zodanig banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen, ook combinatie …

meer

(Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, Clairfort)

Holla zoekt advocaat-stagiair Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

B915751
Advertentie

Holla: “Als advocaat-stagiair IE, ICT en Privacy zal je werkzaam zijn in een praktijk met uitdagende vraagstukken, die afkomstig zijn van een grote diversiteit van nationale en internationale bedrijven en instellingen. De advocaten van de Business Unit IE, ICT & Privacy zijn ieder gespecialiseerd in één of …

meer

Ars Aequi - mei 2019

B915749
Tijdschriften

Geen auteursrecht op smaak

Ars Aequi,mei 2019, p. 390-394, D.J.G. Visser: 

"Het HvJ EU komt dan ook tot de slotsom dat de smaak van een voedingsmiddel niet kan worden aangemerkt als een ‘werk’ in de zin van de Auteursrechtrichtlijn.35 En omdat het begrip ‘werk’ binnen de Unie eenvormig moet worden …

meer

Geen dwangsommen verschuldigd en beslagen nietig na vernietiging verstekvonnis

IEPT20190517, Rb Midden-Nederland, Sustainalize v Devtaar
Rechtspraak

Handelsnaamrecht - Procesrecht - Verzet tegen verstekvonnis tijdig en op juiste wijze ingesteld. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Sustainalize” en “SustAnalyze” gelet op uiteenlopende aard diensten (advies ondernemingen op gebied van duurzaamheid en verduurzaming productieprocessen v ontwikkelen van …

meer

(Met dank aan Alette Horjus, Ventoux)

Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER) - afl. 2 april 2019

B915748
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een kort overzicht van artikelen, uitgegeven in IER 2019, afl. 2

 

Nr. 8 Van de brug af gezien - Kroniek over 2018 / Redactie

IER, jaargang 35, aflevering 2, april 2019, p. 99, Herman Speyart: "Op wetgevingsgebied geen schokkende ontwikkelingen dit jaar, maar eerder de afwachting van …

meer

Meer gegevens nodig om vast te stellen of vergoeding Persgroep aan freelance journalist billijk is

IEPT20190517, Rb Amsterdam, De Persgroep II
Rechtspraak

Auteursrecht - Partijen ex artikel 22 Rv opgedragen alle hen ter beschikking staande stukken in geding te brengen om vast te stellen of  vergoeding aan freelance journalist van € 0,13  per woord billijk is ex artikel 25c lid 1 Aw.

 

Tussenvonnis. Eiseres is freelance journaliste. In de periode 3 november 2017 …

meer

(Met dank aan Paul Kreijger en Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger)

Aanduiding Tequila op Desperados producten niet misleidend

IEPT20190515, Rb Amsterdam, CRT v Heineken
Rechtspraak

Beschermde oorsprongsbenaming - ReclamerechtCRT ontvankelijk: is als “Asociación Civil” vergelijkbaar met Nederlandse vereniging en daardoor rechtspersoon naar buitenlands recht. CRT heeft belang bij vorderingen: uit stukken en statuten blijkt dat CRT de instantie is die opkomt voor bescherming van de …

meer

(Met dank aan Dirk Visser en Paul Kreijger, Visser Schaap & Kreijger)

Pagina's