Voorwaarde dat IE-rechten op product voor analyse van radardata worden overgedragen aan de staat niet disproportioneel

IEPT20190327, Rb Den Haag, SkyGeo v De Staat
Rechtspraak

Voorwaarde in aanbesteding dat de IE-rechten op een product voor de analyse van radardata worden overgedragen aan Rijkswaterstaat en EZK is niet disproportioneel: overdracht van IE-rechten in markt van overheidsdiensten gebruikelijk en evenredig, belang SkyGeo - dat stelt een belangrijk deel van haar marktaandeel te …

meer

Incidenten in hoofdzaak over gestelde inbreuk op Bacardi-merken

IEPT20190612, Rb Den Haag, Bacardi v Loendersloot
Rechtspraak

Procesrecht - Loendersloot toegestaan [X] op te roepen in vrijwaring: niet valt uit te sluiten dat Loendersloot, ingeval van een veroordeling in de hoofdzaak, uit hoofde van de gestelde rechtsverhouding met een regresvordering heeft op [X]. Vrijwaring ten aanzien van overige rechtspersonen afgewezen: niet gebleken van …

meer

(Met dank aan Timme Geerlof, Shar Said en Gerard van der Wal, Windt Le Grand Leeuwenburgh)

Advertenties in De Stentor en de Stadskoerier niet onrechtmatig

IEPT20190313, Rb Overijssel, Smadelijke Aftocht
Rechtspraak

Publicatie - Advertenties in de Stentor en de Stadskoerier, niet onrechtmatig: anders dan eiseres stelt heeft gedaagde niet aangekondigd dat eiseres volledig verdwijnt uit [plaats 1], gedaagde heeft niet doen voorkomen dat het slecht gaat met eiseres, geen directe beschuldiging, maar slechts opinie gegeven over …

meer

Merk-Echt neemt Center Tone over

B915769
Nieuws

Uit het persbericht: "Center Tone Consultancy wordt per direct overgenomen door Merk-Echt. Het Bredase bedrijf zet daarmee volop in op online en technologie om ook starters en mkb ondernemers zo laagdrempelig mogelijk te helpen hun merken te registreren, te bewaken en te handhaven. 

[...]

Aan de transactie liggen …

meer

Op verzoek van LRC gelegd conservatoir (derden)beslag niet opgeheven nu onvoldoende is ontzenuwd dat sprake is van ongeoorloofde parallelhandel

IEPT20190607, Rb Den Haag, Ocean Company v LRC
Rechtspraak

Handhaving - Op verzoek van LRC gelegd conservatoir (derden)beslag niet opgeheven: onvoldoende ontzenuwd dat  sprake is van ongeoorloofde parallelhandel. In het onderhavige kort geding vordert groothandelaar Ocean Company dat het op verzoek van LRC - houdster van diverse Uniewoord- en beeldmerken met het teken DUREX …

meer

(Met dank aan Arnoud Martens, Ploum)

Bestanddeel merk mag niet door verklaring van afstand worden uitgesloten van globale analyse verwarringsgevaar

IEPT20190612, HvJEU, Patent- och registreringsverket v Hansson
Rechtspraak

Merkenrecht - Lidstaten hebben vrijheid om naar nationaal recht te voorzien in verklaringen van afstand van recht voor zover deze afbreuk doen aan nuttige werking Merkenrichtlijn en met name aan de bescherming tegen verwarring. Artikel 4(1)(b) Merkenrichtlijn 2008 verzet zicht tegen nationale regeling die voorziet in …

meer

Onrechtmatig handelen door e-mailadres aan te maken om namens klant bij concurrent geplaatste order te annuleren

IEPT20190606, Rb Den Haag, Smienk v Otolift
Rechtspraak

Onrechtmatige Daad - Otolift heeft door een e-mailadres aan te maken en daarmee namens een klant een order bij concurrent Smienk te  annuleren - ook als de klant dit zelf wilde - onrechtmatig gehandeld:  ten onrechte de schijn gewekt dat de e-mail rechtstreeks van de klant afkomstig was. Naast verbod ook interne …

meer

(Met dank aan Matthijs Kaaks, Boekx)

SkypeOut is een elektronische-communicatiedienst in de zin van de kaderrichtlijn

IEPT20190605, HvJEU, Skype v BIPT
Rechtspraak

Elektronische Communicatiediensten - Aanbieden VoIP-dienst is een elektronische-communicatiedienst in de zin van artikel 2 van de kaderrichtlijn wanneer de aanbieder voor het aanbieden van deze dienst wordt vergoed en voor het aanbieden een overeenkomst moet sluiten met de aanbieders van telecommunicatiediensten die …

meer

Merkenrechtelijk geschil omtrent snijplanken die na opdracht tot vernietiging wegens mogelijke giftigheid toch op de markt zijn gekomen

IEPT20190522, Rb Den Haag, Snijplanken
Rechtspraak

Merkenrecht - Gedaagden hebben door verhandeling van SUS-snijplanken inbreuk gemaakt op de merkrechten van JSU ex artikel 9 lid 2 sub a UMVo: Uniemerkrenrecht van toepassing ondanks feit dat het Uniemerk niet was geregistreerd ten tijde van de levering snijplanken door Chinese fabrikant nu de gewraakte handelingen wel …

meer

(Met dank aan Niels Mulder en Khaled Dadi, DLA Piper)

A-G Hartlief concludeert tot verwerping cassatieberoep Pretium

B915768
Rechtspraak

Naar het oordeel van de A-G heeft het hof het door Pretium gevorderde uitgelegd in het licht van grief 4.2 en de toelichting daarop in de memorie van grieven en de pleitnota van Pretium. De uitleg is niet onbegrijpelijk, aangezien in deze processtukken stelt Pretium immers zelf dat de voorzieningenrechter ten onrechte …

meer

Nieuwe druk Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

B915767
Advertentie

"De 6e druk van Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom is geheel herzien, waarbij de wetgeving  de situatie per 1 maart 2019 weerspiegelt en het commentaar is bijgewerkt tot en met 1 januari 2019. Door de korte en heldere commentaren - kenmerkend voor de Tekst & Commentaar serie - maken de auteurs de …

meer

BourgondIEz 2019, het IE diner van het zuiden

B915766
Advertentie

"BourgondIEz, het IE diner van het zuiden, vindt op 19 juni 2019 plaats in Den Bosch met presentaties van Carreen Shannon (ASML) en Gino van Roeyen (LAWNCH)

 De vorige editie van BourgondIEz, hét IE-diner van het zuiden, heeft alle verwachtingen overtroffen. "Het Zuiden" is afgelopen jaar bovendien koploper in …

meer

Reckitt Benckiser is looking for a Brand Protection Paralegal

B915765
Advertentie

“This is a mixed role encompassing support to a team of Trade Mark Attorneys and Assistants handling brand protection activities, including anti-counterfeiting and domain name work.

 

Responsibilities include supporting TM Director and HyHo Global Brand Protection team on brand protection and anti-counterfeiting …

meer

Pagina's