HvJEU: leveren e-book is mededeling aan het publiek als aanzienlijk aantal personen tegelijkertijd of achtereenvolgens toegang kan krijgen tot hetzelfde werk

IEPT20191219, HvJEU, NUV v Tom Kabinet
Rechtspraak

Auteursrecht - De levering aan het publiek van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink valt onder bereik “mededeling aan het publiek”: uit toelichting richtlijn volgt dat werd beoogd dat elke mededeling aan het publiek van een werk - uitgezonderd distributie van materiële kopieën ervan …

meer

Henk Westbroek: "Een kerstverhaal" in Sena Performers Magazine (4, 2019)

B915927
Artikel

Henk Westbroek: "Een kerstverhaal" in Sena Performers Magazine (4, 2019)

"[...]

 

Links naast de troon waarop de kerstman zat, die grote en kleine mensen met cadeauwensen ontving, speelde een trio kerstliedjes. Ze waren gekleed in pakken die de sfeer van een omgehakte kerstboom uitstraalden. Als piek op hun …

meer

Internetconsultatie: naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995

B915926
Nieuws

Uit het persbericht: "Op 18 december 2019 is de consultatie gestart over beleid in voorbereiding met betrekking tot modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995. De voorstellen die ter consultatie worden aangeboden zijn een eerste stap om de Rijksoctrooiwet 1995 toegankelijker te maken voor met name het mkb. Daarmee …

meer

Ex artikel 1019h gevorderde proceskostenvergoeding alsnog toegewezen nadat specificatie bij grieven is overgelegd

IEPT20191210, Hof Arnhem-Leeuwarden, Haerst v Lizard Apps
Rechtspraak

Auteursrecht - Proceskosten - Proceskostenveroordeling uit eerste instantie begroot ex artikel 1019h Rv: dat voor toewijsbaarheid vordering weliswaar beslissend was of licentieovereenkomst kon worden opgezegd - een vraag uit het algemene verbintenissenrecht - doet er niet aan af dat de grondslag van de vordering …

meer

€ 20.000 voor in strijd met algemene voorwaarde uitgeven van boeken met vertaalde teksten van appellante

IEPT20191029, Hof Amsterdam, De ateliers van Piet Mondriaan
Rechtspraak

Overeenkomsten - Geïntimeerde heeft algemene voorwaarden appellante aanvaard door niet te protesteren tegen toepasselijkheid ervan. Boetebeding niet onredelijk bezwarend:  boeteclausule een van zeer weinige praktisch effectieve mogelijkheden om te bewerkstelligen dat rechten auteur door uitgever/boekensamensteller …

meer

"Aanscherping Wet Toezicht op collectieve beheersorganisaties"

B915920
Nieuws

Erik Thijssen, 'Aanscherping Wet Toezicht op Collectieve Beheersorganisaties', Sena Performers Magazine (4, 2019) 

 

"De Tweede Kamer behandelt volgend jaar veel wetgevingstrajecten op het gebied van het auteurs- en naburig recht. Zoals de implementatie van de nieuwe Auteursrecht- en Omroeprichtlijn en evaluatie …

meer

Vergoeding van 10% netto opbrengst voor gebruik portret Max Verstappen in ongeautoriseerde biografie ook volgens het hof redelijk

IEPT20191008, Hof Amsterdam, Mavic v Karakter Uitgevers
Rechtspraak

Portretrecht - Max Verstappen heeft gelet op aangeboden vergoeding  van 10% van de netto-opbrengst geen redelijk belang om zich tegen openbaarmaking van zijn portret in ongeautoriseerde biografie te verzetten: indien redelijke vergoeding is aangeboden en belang geportretteerde enkel een commercieel belang betreft, …

meer

Pagina's