€ 250 voor plaatsen foto op weblog voor duur van 16 maanden

IEPT20191015, Rb Amsterdam, Foto op blog
Rechtspraak

Auteursrecht - Inbreuk op foto eiser door deze op website te plaatsen. Beroep op artikel 18a Aw faalt: overname oude column [betrokkene] met foto [betrokkene] betreft geen “ander werk”. Beroep op artikel 19(3) Aw faalt: foto niet in opdracht [betrokkene] gemaakt. Schadevergoeding van € 250 toegewezen: …

meer

On Demand Webinar: Auteursrecht 2019 - kijken wanneer u wilt

B915905
Nieuws

Vanaf vandaag is de webinar Auteursrecht 2019 hier te bestellen. In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen het auteursrecht in 2019 op het gebied van onder meer het werkbegrip, beperkingen, werken van toegepaste kunst en industriële vormgeving besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht …

meer

Appelgrens gehaald in procedure over schadevergoeding van € 855 voor gebruik foto: gevorderde kosten ter voldoening buiten rechte tellen mee

IEPT20191112, Hof Amsterdam, Rodi Media
Rechtspraak

Procesrecht - Appelgrens van € 1.750 gehaald in procedure over schadevergoeding van € 855,45 wegens gestelde inbreuk op auteursrecht foto: ex artikel 1019h Rv gevorderde kosten ter voldoening buiten rechte dienen bij berekening beloop vordering ter bepaling van de appellabiliteit te worden betrokken.

 

Zie …

meer

On Demand Webinar: IE-Handhaving 2018-2019 - kijken wanneer u wilt

B915903
Nieuws

Vanaf vandaag is de webinar IE-Handhaving 2018-2019 hier te bestellen. In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen IE-handhaving in de periode 2018-2019 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en is gericht op …

meer

Geen auteursrechtinbreuk op of slaafse nabootsing van de 2.25 stoel

IEPT20191118, Rb Oost-Brabant, Satelliet v De Arend
Rechtspraak

Auteursrecht - Slaafse Nabootsing - Iwan 2.19 stoel maakt geen inbreuk op auteursrecht op 25.25 stoel nu verschillen zorgen voor andere totaalindruk: wijze waarop rug- en zitbekleding is bevestigd sterk afwijkend, armleuning 25.25 vormt ogenschijnlijk robuust verbindingselement terwijl deze bij de Iwan 2.19 louter …

meer

(Met dank aan Marga Verwoert en Nini Blom, Leeway)

Auteur Cruijff-biografie had niet mogen afzien van wederhoor

IEPT20191115, Rb Amsterdam, Johan Cruyff Foundation v Overamstel
Rechtspraak

Publicatie - Uitlating in biografie dat Johan Cruijff zich jaarlijks een miljoen door de Johan Cruijff Foundation heeft laten uitbetalen, onrechtmatig: Auteur had wederhoor moeten toepassen, de beschuldiging is ernstig en ernst van de beschuldiging brengt een extra verantwoordelijkheid mee voor verificatie van de …

meer

Toezichtsrapport en jaarverslag 2018 College van Toezicht Auteursrecht

B915902
Nieuws

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvtA): jaarverslag en toezichtsrapport 2018.

Uit het toezichtsrappport: "2018 is het tweede jaar waarin de organisaties onder toezicht moeten voldoen aan de vereisten van de op 26 november 2016 in werking getreden (derde) Wet …

meer

On Demand Webinar: IE-update 3e kwartaal 2019 - kijken wanneer u wilt

B915901
Nieuws

Vanaf vandaag is de webinar IE-update 3e kwartaal 2019 hier te bestellen. In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het derde kwartaal van 2019 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch …

meer

Rectificatie van door voormalig co-promotor verstuurde e-mails over co-auteurschap van artikelen promovenda terecht toegewezen

IEPT20191112, Hof Amsterdam, AMC
Rechtspraak

Bevoegdheid - Spoedeisend Belang - Auteursrecht - Onrechtmatig Handelen - Voorzieningenrechter heeft zich terecht bevoegd geacht om kennis te nemen van vorderingen in geschil over co-auteurschap op artikelen uit proefschrift promovenda: dat klacht was ingediend bij LOWI - het geëigende gremium om wetenschappelijke …

meer

(Met dank aan Otto Volgenant, Boekx Advocaten)

IE-bepaling in aanbesteding niet disproportioneel

IEPT20191101, Rb Midden-Nederland, Ferranti v Provincie Utrecht
Rechtspraak

Aanbesteding - IE-bepaling in aanbesteding niet in strijd met proportionaliteitsbeginsel: niet geëist dat alle IE-rechten van opdrachtnemer worden overgedragen, enkel de IE-rechten voor de specifiek voor de opdracht ontwikkelde bron- en objectcodes, waarvoor aanzienlijke vergoeding wordt betaald, voor (bestaande) …

meer

Inschrijvingen Jong IE Pubquiz gesloten

B915899
Agenda

Jong IE bericht: “Ha mede Jong IE-ers, wat een enthousiasme! Alle 70 plekken voor de pubquiz zijn binnen twee weken vergeven! Jammer genoeg betekent dat dat niet alle Jong IE-ers mee kunnen doen op 12 december. Ben jij one of the unlucky few, dan kan je je alleen nog aanmelden voor een wachtlijst. Als er toch nog …

meer

Pagina's