Nieuwe druk Auteursrecht

B915756
Advertentie

"Wilt u weten welke nieuwe wetgeving en rechtspraak in de vierde druk van het boek Auteursrecht staat? Prof. mr. D.J.G. Visser (co-auteur) vertelt u hier meer over in 5 korte video’s.

De ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak op het gebied van auteursrecht gaan snel. Alleen al sinds de vorige druk heeft het …

meer

Derde partij zo nauw betrokken bij distributieovereenkomst dat zij rechtstreeks kan worden aangesproken op grond van artikel 2.20ter BVIE

IEPT20190528, Rb Gelderland, Bigfoot v Ayanmo
Rechtspraak

Merkenrecht - Ayanmo dient in het kader van distributieovereenkomst ingeschreven merk ex artikel 22ter BVIE over te dragen aan Bigfoot: Ayanmo is strikt genomen weliswaar geen gemachtigde, vertegenwoordiger of distributeur van Bigfoot in de zin van dat artikel, Ayanmo is als derde partij echter zo nauw betrokken bij …

meer

(Met dank aan Rogier de Vrey, CMS)

Gebrek aan inventiviteit octrooi voor mobiele sanitaire inrichting bevestigd in hoger beroep

IEPT20190528, Hof Den Haag, MSS v TWT
Rechtspraak

Octrooirecht - Verweer dat vzgr ten onrechte niet problem solution approach heeft toegepast verworpen: PSA niet verplicht, hof past PSA toe en komt niet tot ander oordeel dan vzgr. Octrooi EP 515 voor “Mobile sanitary unit for accommodating at least three sanitary facilities” niet inventief in licht van DE 263: …

meer

(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)

Rustic Twist friet van McCain maakt ook volgens het hof inbreuk op modelrecht van Simplot

IEPT20190521, Hof Den Haag, McCain v Simplot
Rechtspraak

Modelrecht - Nietigheidsverweer inhoudende onduidelijkheid c.q. inconsistentie tekeningen model voor aardappelvorm van Simplot afgewezen: voldoende duidelijk dat tekeningen dezelfde gedraaide vorm van een aardappelfriet - gezien vanuit verschillende hoeken en op verschillende afstanden - tonen. Ook nietigheidsverweer …

meer

(Met dank aan Laura Fresco en Roeland Grijpink, HOYNG ROKH MONEGIER)

Fashion Boot niet auteursrechtelijk beschermd

IEPT20190523, Rb Overijssel, Druppies v Gevavi
Rechtspraak

Auteursrecht - Proceskosten - Fashion Boot niet auteursrechtelijk beschermd door onvoldoende oorspronkelijk karakter: gestelde kenmerkende elementen niet nieuw, groot deel ervan is functioneel/technisch bepaald of zodanig banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen, ook combinatie …

meer

(Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, Clairfort)

Holla zoekt advocaat-stagiair Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy

B915751
Advertentie

Holla: “Als advocaat-stagiair IE, ICT en Privacy zal je werkzaam zijn in een praktijk met uitdagende vraagstukken, die afkomstig zijn van een grote diversiteit van nationale en internationale bedrijven en instellingen. De advocaten van de Business Unit IE, ICT & Privacy zijn ieder gespecialiseerd in één of …

meer

Ars Aequi - mei 2019

B915749
Tijdschriften

Geen auteursrecht op smaak

Ars Aequi,mei 2019, p. 390-394, D.J.G. Visser: 

"Het HvJ EU komt dan ook tot de slotsom dat de smaak van een voedingsmiddel niet kan worden aangemerkt als een ‘werk’ in de zin van de Auteursrechtrichtlijn.35 En omdat het begrip ‘werk’ binnen de Unie eenvormig moet worden …

meer

Geen dwangsommen verschuldigd en beslagen nietig na vernietiging verstekvonnis

IEPT20190517, Rb Midden-Nederland, Sustainalize v Devtaar
Rechtspraak

Handelsnaamrecht - Procesrecht - Verzet tegen verstekvonnis tijdig en op juiste wijze ingesteld. Geen verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Sustainalize” en “SustAnalyze” gelet op uiteenlopende aard diensten (advies ondernemingen op gebied van duurzaamheid en verduurzaming productieprocessen v ontwikkelen van …

meer

(Met dank aan Alette Horjus, Ventoux)

Pagina's