Artikel “Rabo stopt met Noorse broeders” niet onrechtmatig

IEPT20190604, Hof Den Haag, CGN v NRC
Rechtspraak

Publicatie - Artikel “Rabo stopt met Noorse broeders” niet onrechtmatig: door kop en eerste zin van artikel gewekte (onjuiste) indruk voldoende genuanceerd en gecorrigeerd in de rest van het artikel, voldoende gelegenheid voor wederhoor, artikel feitelijk juist, niet onnodig diffamerend en bijdrage aan …

meer

Model- en auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken bij aanbieden luchtkoeler

IEPT20191029, Rb Den Haag, Tommy Teleshopping v Verzendshop
Rechtspraak

Modelrecht - Auteursrecht - Slaafse Nabootsing - Oneerlijke Handelspraktijken - Verzendshop dient model- en auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken bij het aanbieden van een luchtkoeler te staken: vorderingen onvoldoende gemotiveerd weersproken.

 

Eiser Tommy Teleshopping c.s. stelt …

meer

(Met dank aan Diederik Stols en Charlotte Hangx, Boekx)

Prejudiciële vragen aan Hoge Raad: Is het Artiestenverloning-arrest ook van toepassing op deels beschrijvende handelsnamen?

IEPT20191004, Hof Arnhem-Leeuwarden, DOC v Dairy Partners
Rechtspraak

Handelsnamen - Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad: is de norm van Artiestenverloning-arrest (“dat het gebruik van een louter beschrijvende aanduiding, ook indien verwarring wekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen”, IEPT20151211) ook van toepassing op (deels beschrijvende) …

meer

Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat model voor opzetkam nietigheidsactie niet zal overleven

IEPT20191030, Rb Den Haag, Wahl v Kappershandel
Rechtspraak

Modelrecht - Slaafse nabootsing - Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat model voor opzetkam nietigheidsactie niet zal overleven wegens gebrek aan eigen karakter: kam, klinknagelhoofdjes en gat in de lip met stippellijn weergegeven en daarom geen beschermd onderdeel van het model, door Wahl geclaimde …

meer

(Met dank aan Carja Mastenbroek en Sander Verbeek, Good Law)

€ 345,31 schadevergoeding voor plaatsen foto zonder toestemming op website

IEPT20190910, Rb Noord-Nederland, Hollandse Hoogte v Raak
Rechtspraak

Auteursrecht - € 345,31 (€ 248,25 schadevergoeding voor plaatsen foto zonder toestemming op website + 25% opslag voor ontbreken naamsvermelding en gebruik in bewerkte vorm + € 35 onderzoekskosten): gebaseerd op Tarievenlijst 2015 van Stichting Foto Anoniem, gemiddelde van tarieven in diverse pixelmaten van één …

meer

Zaak verwezen naar rechtbank Midden-Nederland

IEPT20190925, Rb Den Haag, Hoggan Scientific v Mustec
Rechtspraak

Procesrecht - Rb Midden-Nederland bevoegd inzake vorderingen tot nietigverklaring Beneluxmerken: op grond van artikel 4.6 BVIE woonplaats van gedaagde (Almere). Rb Den Haag bevoegd m.b.t. vordering inzake onrechtmatige daad: schadebrengende feit heeft zich heeft voorgedaan in Den Haag (artikel 7(2) Brussel I-bis Vo en …

meer

(Met dank aan Pascal van Boxtel, LXA The Law Firm)

Inbreuk op merkenrecht Tommy Hilfiger door voor de Amerikaanse markt bestemde kleding aan te bieden en te leveren in de Unie

IEPT20191023, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Premium
Rechtspraak

Merkenrecht - Premium heeft inbreuk gemaakt op merkenrecht Tommy Hilfiger: voor de Amerikaanse markt bestemde Tommy Hilfiger kleding zonder toestemming aangeboden en geleverd in de Unie/Benelux, dat Premium “Ex works” levert - hetgeen betekent dat de koper aansprakelijk is voor het transport - doet niet af aan …

meer

(Met dank aan Carja Mastenbroek, Good Law)

Aanvraag BIBBY-merk te kwader trouw en misbruik van recht

IEPT20190918, Rb Den Haag, Samsung v EBB
Rechtspraak

Merkenrecht - ProcesrechtPeilmoment voor beoordeling gestelde kwade trouw bij aanvraag Beneluxmerk BIBBY is moment van aanvraag merk en niet registratiedatum van ingeroepen recht van voorrang: kwade trouw (artikel 2.2bis BVIE) is geharmoniseerd begrip dat conform jurisprudentie HvJEU moet worden uitgelegd, waarin …

meer

Pagina's