NIEUW: Webinar Merkenrecht 2018 Deel 1, 1 opleidingspunt

B915590
Nieuws

De Merkenrecht 2018 Deel 1 webinar is vanaf vandaag te bestellen.

 

In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen het merkenrecht in 2018 op het gebied van vormmerken, kleurmerken, onderscheidend vermogen, bekendheid en overeenstemming besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en …

meer

Term voor installatie waarin wijn wordt vervaardigd in combinatie met geografische plaats volledig beschrijvend

IEPT20181206, HvJEU, Portugal Ramos Vinhos v Adega
Rechtspraak

Merkenrecht - De inschrijving van het Portugese nationale merk adegaborba.pt moet worden geweigerd op grond van artikel 3 lid 1 onder c van richtlijn 2008/95/EG betreffende merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding kenmerken van de waren of diensten: artikel …

meer

Klachten tegen vaststelling rechtmatigheid en verbindendheid regeling thuiskopieheffing verworpen

IEPT20181207, HR, HP v De Staat en Thuiskopie
Rechtspraak

Auteursrecht - Aangevoerde klachten tegen oordeel dat regeling thuiskopieheffing in AMvB’s 2012/2013 en 2015 niet onverbindend en onrechtmatig is, kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

 

Ingevolge artikel 16c lid 1 van de Auteurswet (Aw) vormt het …

meer

(Met dank aan Sikke Kingma, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)

Overzicht artikelen BIE 4/2018

B915589
Tijdschriften

Onderstaand vind u een overzicht van de in BIE 4/2018 gepubliceerde artikelen.

 

Ontwaken uit de Europese droom

T. Cohen Jehoram, BIE 4/2018, p. 147.

"[...]

Het slagvald overziend, valt te constateren dat de oorspronkelijke Europese droom, met één merk dat onder dezelfde voorwaarden verworden en gehandhaafd …

meer

Overzicht artikelen BIE 3/2018

B915588
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een overzicht van de gepubliceerde artikelen in BIE 3/2018

 

Seaweed and mushrooms on the IP-menu

L.A.C.M. van Wezenbeek en T.F.W. Overdijk, BIE 3/2018, p. 110.

"[...]

The current laws for the protection of IP for biological products and inventions and/or biotechnological inventions are …

meer

Overzicht artikelen AMI 2018/5

B915587
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een kort overzicht van artikelen, uitgegeven in AMI 2018/5

 

Disentangling deep learning and copyrights

J.P. Deltorn, AMI 2018/5, p. 172.

"[...]

Today, the majority of AI applications rely on deep learning architectures. The composite nature of these objects, at once database, code, …

meer

Geïntimeerde niet (meer) in staat tot overdracht van domeinnaam waardoor koopovereenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden

IEPT20181106, Hof Arnhem-Leeuwarden, Verkoop domeinnamen via Marktplaats
Rechtspraak

IE-Verbintenissenrecht - Koopovereenkomst domeinnamen incl. bedrijfsactiviteit en internetplatforms niet vernietigbaar: appellant niet voldaan aan onderzoeksplicht ten aanzien van de mededeling “omzet nog te factureren van circa € 11.000” en dus geen sprake van dwaling. Koopovereenkomst gedeeltelijk ontbonden …

meer

Overzicht artikelen AMI 2018/4

B915586
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een kort overzicht van de artikelen uitgegeven in AMI 2018/4

 

Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet?

M.M.M. van Eechoud, AMI 2018/4, p. 127.

"[...]

En Nederland tot slot, wat moet onze wetgever straks op auteures- en databankrechtgebied gaan doen als de Hergebruikrichtlijn er …

meer

€ 322,50 schadevergoeding voor gebruik foto op website

IEPT20181107, Rb Limburg, Foto zonder toestemming
Rechtspraak

Auteursrecht - Gedaagde maakt inbreuk op auteursrecht eiser: foto geplaatst op website zonder toestemming en betaling van vergoeding aan eiser. € 322,50 schadevergoeding en € 177,50 vergoeding van de kosten ter vaststelling en invordering van de schade: hoogte schadevergoeding in samenspraak met tarieven van …

meer

Overzicht artikelen IER 2018/39-41

B915585
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een kort overzicht van artikelen, uitgegeven in IER 2018, nr. 5. 

 

Selectieve distributie en de regulering van internetverkoop na Coty

L.R. Bekke en H.M.H. Speyart, IER 2018/39, nr. 5, p. 363.

"[...]

Het arrest Coty heeft veel verhelderd, zowel voor selectieve stelsel als voor niet …

meer

Willemijn Docter stapt over naar HGF Amsterdam

B915584
Nieuws

Uit het persbericht van HGF: "HGF are pleased to announce further growth of the HGF Amsterdam office with the arrival of Willemijn Docter who joined the firm as a Senior Trade Mark Attorney on 1st December 2018. 

 

[...]

 

Willemijn’s practice encompasses all aspects of trade mark and design law from …

meer

Verbod om slogan “The best OLED TV you can buy” te gebruiken in combinatie met EISA-predicaat niet geschonden

IEPT20181203, Rb Amsterdam, TPV v LG
Rechtspraak

Executie - LG verboden dwangsommen bij verbod om slogan “The best OLED TV you can buy” te gebruiken in combinatie met EISA-predicaat uit (IEPT20180516) te executeren op grond van thans bekende feiten: gesteld noch gebleken dat TPV zelf de gewraakte combinatieslogan nog heeft gebruikt, veroordeling om derden te …

meer

(Met dank aan Diederik Stols, Boekx)

Hoe zit het ook alweer met… Sinterklaas en de rechter?

B915583
Nieuws

Jaarlijkse publicatie Boekx: “Zwarte Piet zorgt al jaren voor verhitte discussies. En Sinterklaas dan? Die komt er in de publieke discussie wat bekaaid vanaf. Toch heeft ook Sinterklaas zich juridisch niet onbetuigd gelaten. Het is een mooie traditie geworden dat Boekx de rechtszaken voor u op een rijtje zet. Ook in …

meer

(Met dank aan Otto Volgenant, Boekx)

Inbreuk op auteursrecht op speaker-lamp-wijnkoeler

IEPT20181127, Hof Amsterdam, Nomenta v Nikki
Rechtspraak

Auteursrecht - Nomenta auteursrechthebbende van de speaker-lamp-wijnkoeler Asserbo: gelet op de stellingen van partijen en in rechtspraak en literatuur veel voorkomende opvatting wordt makerschap beoordeeld naar lex loci protectionis, stelling dat toezending vanuit fabriek als eerste openbaarmaking als bedoeld in …

meer

(Met dank aan Mignon Meermans, Fruytier Lawyers in Business)

Youtube verspreidt de Nederlandse film Redbad illegaal

B915581
Nieuws

Telegraaf.nl bericht: "Productiehuis Farmhouse TV & Film heeft YouTube gesommeerd twee ton te betalen voor het illegaal verspreiden van de Nederlandse film Redbad. Een illegale kopie van de film, die afgelopen zomer in de Nederlandse bioscopen draaide, werd de afgelopen weken op YouTube een half miljoen keer …

meer

Adidas maakt met Falcon-lijn voor kleding en schoenen inbreuk op het woordmerk FALCON

IEPT20181129, Rb Amsterdam, DBHI v Adidas
Rechtspraak

Merkenrecht - Licentienemer DBHI is bevoegd om Adidas in rechte te betrekken: bevoegdheid tot handhaven is opgenomen in licentieovereenkomst, niet in te zien waarom DBHI met deze volmacht niet op eigen naam kan optreden tegen de gestelde merkinbreuk. Adidas maakt door kleding te verkopen onder de lijn Falcon inbreuk …

meer

(Met dank aan Lucia van Leeuwen en Julia Mascini, Köster Advocaten)

Chiever Letterquiz 2018

B915580
Nieuws

Chiever bericht: "Hij is er weer: de jaarlijkse Chiever Letterquiz. Volgende week in onze nieuwsbrief, maar nu alvast een voorpublicatie. Klik hier voor de PDF. Herkent u de merken achter de letters? Raad de merken en ding mee naar een Diner voor Twee. Oplossing vóór 14 januari 2019 naar nieuwsbrief@chiever.com."

meer

Pagina's