Overtreding van voorschriften inzake verstrekken voedselinformatie en bijbehorend concurrentievoordeel onvoldoende onderbouwd

IEPT20180409, Rb Rotterdam, PCO v Jimmy
Rechtspraak

Oneerlijke Handelspraktijken - Onrechtmatige Daad - Op oneerlijke handelspraktijken en onrechtmatige daad gestoelde vorderingen tot verbod op aanbieden snackproducten zonder te voldoen aan wettelijke bepalingen omtrent verstrekken voedselinformatie afgewezen: geen concrete aanwijzingen dat Jimmy na doorgevoerde …

meer

(Met dank aan Marijn van Tuijl, Kneppelhout & Korthals)

Prejudiciële vragen over bevoegdheid rechtbank bij merkinbreuk door onderneming uit een lidstaat middels een advertentie gericht op consumenten in een andere lidstaat

B915379
Rechtspraak

Wanneer een onderneming gevestigd is in lidstaat A en aldaar stappen heeft ondernomen om reclame te maken voor bepaalde waren en deze onder een teken dat identiek is aan een Uniemerk te koop aan te bieden op een website die is gericht op handelaars en consumenten in lidstaat B: i) is een rechtbank voor het Uniemerk in …

meer

IPO conference 3 mei 2018 - InterContinental Amstel Amsterdam

B915378
Agenda

“For the 7th year, IPO’s European Practice Committee is organizing a conference, titled “The Very Essence of Romance is Uncertainty.”  Panel topics include: current legislative and juridical trends in the US; present and future of discovery and trade secrets; what future does the UPC hold for us; and IP and …

meer

Aankondiging Internet Scriptieprijzen 2018

B915377
Nieuws

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bericht: "De inschrijving voor de internetscriptieprijzen 2018 is geopend. De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die in het kalenderjaar 2017 of 2018 (uiterlijk 31 augustus 2018) afgestudeerd zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk …

meer

Geen auteursrechtinbreuk op of slaafse nabootsing van in de VS ontworpen Scraplight lampen

IEPT20180418, Rb Amsterdam, Graypants v Think Paper
Rechtspraak

Auteursrecht - Slaafse Nabootsing - Geen auteursrechtinbreuk op in de VS ontworpen Scraplight lampen: volgens reciprociteitstoets uit artikel 2 (7) Berner Conventie is voor auteursrechtelijke bescherming in Nederland vereist dat de lampen in het land van oorsprong bescherming toekomt, tegenover uitgebreid gemotiveerde …

meer

(Met dank aan Annelies ten Hove, TDH Advocaten)

HvJEU over anciënniteit vervallen nationaal merk

IEPT20180419, HvJEU, Peek & Cloppenburg
Rechtspraak

Merkenrecht - Geen basis in Unierecht voor stelling dat gebruik van nationaal merk nadat hiervan afstand is gedaan een rechtsinstandhoudend effect kan hebben. Artikel 14 Merkenrichtlijn 2008 jo. artikel 34(2) Uniemerkenverordening verzet zich tegen nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of vervallenverklaring …

meer

Conclusie A-G Wathelet: Merkenbureau moet opnieuw onderzoeken of de driedimensionale vorm van de „Kit Kat 4 fingers” als Uniemerk kan blijven bestaan

B915372
Rechtspraak

Volgens advocaat-generaal Wathelet moet het Merkenbureau opnieuw onderzoeken of de driedimensionale vorm van de waar „Kit Kat 4 fingers” als Uniemerk kan blijven bestaan Hij stelt het Hof van Justitie voor, de hogere voorzieningen van Nestlé, het EUIPO en Mondelez af te wijzen en beklemtoont daarbij dat Nestlé …

meer

Sommatie met deadline van 24 uur werkte vernietiging vertrouwelijke info door opdrachtnemer zelf zonder proces-verbaal deurwaarder in de hand

IEPT20180220, Hof Arhem-Leeuwarden, Ylvas v Transvision
Rechtspraak

BedrijfsgeheimenFormulering dictum eerste aanleg inzake het verbeuren dwangsommen wegens het delen van  bedrijfsgevoelige informatie met derden “en per dag dat deze overtreding voortduurt” niet gehandhaafd: indien dictum wordt overtreden door bedrijfsgevoelige informatie met derden te delen zou het verbeuren …

meer

Architectenbureau en interieurontwerper hebben geen advies- of waarschuwingsplicht inzake mogelijke inbreuk op IE-rechten

IEPT20180413, Rb Amsterdam, Woensdregt v Beapart
Rechtspraak

Overeekomsten - Geen tekortkoming in nakoming overeenkomst tussen hotel en architectenbureau nadat hotel gelijkende aan de in het interieurontwerp voorgestelde lampen heeft laten maken in China en vervolgens is aangesproken door de rechthebbende: in overeenkomst is geen advies- of waarschuwingsplicht overeengekomen …

meer

(Met dank aan Willem Timmers, Marree en Dijxhoorn Advocaten)

Merkinbreuk en onrechtmatig handelen door onder domeinnamen kavk.nl en hethandelsregister.nl uittreksels aan te bieden

IEPT20180405, Rb Noord-Holland, Kamer van Koophandel v F-Touch
Rechtspraak

Merkenrecht - Onrechtmatige Daad - Inbreuk op woordmerken KVK, Kamer van Koophandel en HANDELSREGISTER.NL en onrechtmatig handelen door onder domeinnamen kavk.nl en hethandelsregister.nl uittreksels aan te bieden: onjuiste pretentie gewekt dat originele uittreksels van de Kamer van Koophandel worden verstrekt. …

meer

(Met dank aan Anniek Schalekamp & Nanda de Jongh-Ruyters, BRight Advocaten)

Pagina's