Hof kent alsnog deel proceskosten ex artikel 1019h Rv toe in zaak rond concept beleggingsproduct voor senioren

IEPT20190628, Hof Arnhem-Leeuwarden, Torenstad
Rechtspraak

Onrechtmatige daad - Procesrecht - Hof vernietigt deels vonnis rechtbank. Vonnis rechtbank met betrekking tot vermeende inbreuk op concept eiser “Verzilverd Wonen” houdt stand: concepten verschillen voldoende van elkaar om inbreuk vast te stellen en geen sprake van schending geheimhoudingsverplichting. Afwijzing …

meer

(Met dank aan Jeroen Lubbers en Joost Becker, Dirkzwager legal & tax)

Partijen in gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over vraag of EMC in redelijkheid afstand kon doen van door eiser (mede) ontwikkelde octrooien

IEPT20190320, Rb Rotterdam, Erasmus MC
Rechtspraak

Overeenkomst - Onrechtmatige Daad - Partijen in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over royalty’s op door eiser als hoogleraar bij EMC (mede) ontwikkelde octrooien: volgens regeling krijgen uitvinders pas een aanspraak op EMC als winst is gemaakt, onvoldoende onderbouwd dat EMC winst heeft gemaakt nu zij …

meer

NIEUW: Rechtspraak Intellectuele Eigendom - 2018

B915783
Nieuws

Met het boek Rechtspraak Intellectuele Eigendom – 2018 ontvangt u in 455 pagina’s een overzicht en samenvatting van de in 2018 gewezen uitspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, aangevuld met oneerlijke concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-Handhaving en internationaal privaatrecht. De …

meer

WIPO omroepverdrag: weg ermee?

B915782
Artikel

AMI 2019/3, p. 89-90, Alfredo dos Santos Gil: "Een reactie op het artikel van Bernt Hugenholtz, 'De naburige rechten hebben hun tijd gehad', AMI 2018, afl. 6

Curieus genoeg zijn dezelfde technologische en maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding voor een roep voor meer bescherming van omroepactiviteiten en voor …

meer

The article formerly known as 13

B915781
Artikel

AMI 2019/3, p. 79-88, D.J.G. Visser: "Artikel 17, voorheen artikel 13, is het bekendste en meest omstreden artikel van de DSM-richtlijn. Velen waren tegen omdat het een uploadfilter, censuur en het einde van het vrije internet zou betekenen. Anderen waren vóór omdat hiermee eindelijk de value gap zou worden …

meer

Internetscriptieprijzen 2019

B915778
Nieuws

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bericht: "Ook in 2019 stellen Google, Brinkhof, SIDN-Fonds en Greenhost vier prijzen beschikbaar van elk 2.000 Euro voor de beste afstudeerscripties over een internet-gerelateerd onderwerp. De scriptieprijzen zijn bedoeld voor masterstudenten die in het …

meer

€ 476.003 voor eenmalige verveelvoudiging CAD en CAM software

IEPT20190424, Rb Oost-Brabant, Planit v G.T.A.
Rechtspraak

Auteursrecht - Inbreuk op software Planit door deze eenmalig te verveelvoudigen: software eenmaal geïnstalleerd op een gevirtualiseerde server en toegankelijk via drie computers. Download installatie cd/dvd Vero Software met installatieinstructies op NAS-disk betreft geen (seperate) verveelvoudiging. Geen aanvullende …

meer

Inbreuk op merk NOBEL SAUNAS door gebruik ‘nobel’ of ‘nobel saunas’ als Adword

IEPT20190619, Rb Oost-Brabant, Relaxbaden v Carelife
Rechtspraak

Merkenrecht - Inbreuk op merk NOBEL SAUNAS door gebruik ‘nobel’ of ‘nobel saunas’ als Adword voor drie advertentielinks van Carelife: merkhouder kan gebruik alleen verbieden indien sprake is van afbreuk aan de merkfuncties, afbreuk aan herkomstaanduidingsfunctie nu de maatman op basis van de links en de …

meer

(Met dank aan Thomas Berendsen en Fleur Boom, LXA The Law Firm)

Familie Meiland moet naam chateau veranderen

B915776
Nieuws

nu.nl bericht: "Martien Meiland en zijn vrouw Erica hebben de naam van hun chateau, waarin ook een bed and breakfast is gevestigd, moeten veranderen. De Franse logeerplaats droeg de naam van de vorige eigenaar, maar die eiste dat zijn naam niet wordt gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

De familie Meiland, die …

meer

Merkinbreuk door verkoop namaak PopSockets

IEPT20190612, Rb Den Haag, Popsockets
Rechtspraak

Merkenrecht - Inbreuk op Uniemerk PopSockets ex art. 9 lid 2 sub a UMVo door verhandelen buttons voor mobiele telefoons onder het teken popsockets in het economisch verkeer: door ontbreken Uniemerk op verpakking en prijsstelling moet er van worden uitgegaan dat het gaat om namaak, verweer dat Popsockets is verworden …

meer

Prejudiciële vragen over het driedimensionale merk

B915775
Rechtspraak

Zaak C-237/19 Gömböc. Prejudiciële vragen Kúria (Hongarije). Merkenrecht - De verwijzende rechter vraagt of, wanneer het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar, dit vastgesteld moet worden door te kijken naar de grafische voorstelling of ook meegewogen kan worden dat de vorm nodig is (samen met …

meer

Pagina's