IEPT20080404, Rb Amsterdam, Staat v Opinio inzake rede Balkenende

IEPT20080404, Rb Amsterdam, Staat v Opinio inzake rede Balkenende
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Artikel overduidelijk verzinselHet artikel is overduidelijk een verzinsel dat op karikaturale wijze (het gebrek aan) polemiek omtrent het christendom en de islam aan de orde stelt en uitlokt. Er is dus geen sprake van een onjuiste of valse weergave van feiten, zoals de Staat meent. De overgelegde …

meer

IEPT20080402, Rb Amsterdam, Bos v Weekend

IEPT20080402, Rb Amsterdam, Bos v Weekend
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Geen toestemmingonvoldoende gemotiveerd betwist dat de foto's die zijn gepubliceerd in Weekend nummer 11 van 21 maart 2007 zijn gemaakt en gepubliceerd zonder toestemming van Bos c.s.De rechtbank zal allereerst dienen te beoordelen of Audax c.s. de foto's zonder toestemming van Bos c.s. hebben …

meer

IEPT20080326, Rb Den Haag, Wrangler v Dogg Label

IEPT20080326, Rb Den Haag, Wrangler v Dogg Label
Rechtspraak

MERKENRECHT

Merkgebruik: geen louter decoratieve functieDat teken niet louter als versiering wordt opgevat blijkt uit een in opdracht van Dogg Label door JES Marketing Onderzoek B.V. in november 2007 uitgevoerd marktonderzoekWrangler heeft met juistheid aangevoerd dat een teken meerdere functies kan vervullen, te …

meer

IEPT20080328, HR, Dexia aandelenlease

IEPT20080328, HR, Dexia aandelenlease
Rechtspraak

OVEREENKOMSTENRECHT

 

Aandelenlease kan huurkoop zijnkoop op afbetaling ook mogelijk met betrekking tot vermogensrechtenWeliswaar is juist dat de huurkoop in art. 7A:1576 lid 1 aldus wordt omschreven dat zij betrekking heeft op zaken, doch uit het vijfde lid van deze bepaling volgt dat koop op afbetaling ook mogelijk …

meer

IEPT20080320, Hof Den Haag, Vitra v Classic Design

IEPT20080320, Hof Den Haag, Vitra v Classic Design
Rechtspraak

IPR

Inbreuk via op Nederland c.q. Benelux gerichte website Classic Designdat Classic Design c.s. eerst dan onrechtmatig handelen in de Benelux dan wel in Nederland indien zij via internet door middel van blijkens hun inrichting mede op de Benelux dan wel Nederland gerichte websites inbreukmakende stoelen aanbieden, …

meer

IEPT20080319, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra

IEPT20080319, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Sojameel niet inbreukmakend op geoctrooieerde geisoleerde DNA-sequentieConclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 en 3 respectievelijk 5 claimen telkens bescherming voor een geïsoleerde DNA-sequentie: van inbreuk op deze conclusies kan alleen al daarom geen sprake zijn omdat het DNA …

meer

Telfort binnen 3 dagen 2x tot rectificatie veroordeeld

Telfort binnen 3 dagen 2x tot rectificatie veroordeeld
Rechtspraak

 

Binnen 3 dagen 2x een vonnis waarin de rechter Telfort beveelt te rectificeren. Op 19 maart 2008 een vonnis van de Amsterdamse rechtbank wegens een misleidende vergelijking met T-Mobile en vevolgens op 21 maart 2008 een vonnis van de Haarlemse voorzieningenrechter wegens een misleidende vergelijking met Vodafone

 

meer

IEPT20080326, Rb Den Haag, Van Veldhuijsen v Carbonell

IEPT20080326, Rb Den Haag, Van Veldhuijsen v Carbonell
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT - EXECUTIEGESCHIL

 

Maatstaf voor schorsing executieIn een executiegeschil kan de voorzieningenrech-ter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant mede gelet op de belangen aan de zijde van de ge-executeerde die door de executie zullen worden …

meer

IEPT20080305, Rb Arnhem, Café Plus v café+co

IEPT20080305, Rb Arnhem, Café Plus v café+co
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen derdenwerking gedoog-overeenkomstzolang de vijf jaren van artikel 2.24 BVIE niet zijn verstreken, niet aan de rechtsopvolger van Eurogran A/S worden tegengeworpen, indien die afspraak niet is belichaamd in een licentie of is geformaliseerd en geregistreerd als een kwalitatieve verplichting van de …

meer

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafzaak muziek CDs

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafzaak muziek CDs
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - STRAFRECHT

 

Hogere straf dan gevorderd: 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstrafErnstige inbreuk op de rechtsorde door op professionele wijze, schuldig maken aan het op zeer grote schaal illegaal verveelvoudigen en in de handel brengen van cd's. Daarbij heeft verdachte misbruik gemaakt van de …

meer

IEPT20080319, Rb Amsterdam, Filmrechten Joe Speedboot

IEPT20080319, Rb Amsterdam, Filmrechten Joe Speedboot
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT - OVEREENKOMST

 

Totstandgekomen optieovereenkomstOnder deze omstandigheden mocht IJswater Films erop vertrouwen dat deze overeenkomst tot stand was gekomen tussen haar, DBB en Wieringa. Daaraan doet niet af dat Wieringa de overeenkomst nog niet met zijn handtekening had bezegeldVan belang is dat uit …

meer

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafvervolging Miss Lucy

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafvervolging Miss Lucy
Rechtspraak

KWEKERSRECHT - STRAFKLACHT

 

Bevel tot instelling strafvervolging tegen beklaagden en NNNu het Hof (…) de stellingen niet op voorhand onwaarschijnlijk acht en mede in aanmerking genomen de grootschaligheid van de mogelijk gepleegde strafbare feiten en de hoogte van de mogelijk daardoor door klager geleden schade, …

meer

IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)

IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen merkgebruikDe CD-box wordt immers niet onder "Sweet" of "The Sweet" aangeboden.Deze compilatie bevat 48 nummers waarvan 3 nummers op enigerlei wijze in verband staat met de band The Sweet. Het teken Sweet of The Sweet wordt in het artwork van de CD-box 15 maal gebruikt. Ander tekens, die naar makers …

meer

IEPT20080319, Rb Den Haag, Fisher Farma v Z-Index

IEPT20080319, Rb Den Haag, Fisher Farma v Z-Index
Rechtspraak

PUBLICATIE

Vereisten voor opname in Z-IndexZou Z-Index voorafgaande afgifte van een PD Notice gaan verlangen voordat een betreffend geneesmiddel in de G-standaard kan worden opgenomen, dan is dat naar voorlopig oordeel in deze omstandigheden onrechtmatig te achten jegens Fisher Farma.Indien EMEA met het oog op …

meer

IEPT20080130, Rb Rotterdam, NIIOC

IEPT20080130, Rb Rotterdam, NIIOC
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Tijdstip bereiken uitvindingNawerkbaarheid was volgens het Octrooicentrum in ieder geval reeds aanwezig toen [gedaagde sub 1] trypaan blauw toepaste bij capsulorhexis tijdens cataract operaties op honden en katten, eind december 1996.Bij voormeld vonnis is een deskundigenonderzoek gelast teneinde …

meer

IEPT20080306, Rb Haarlem, VNU v Eventex

IEPT20080306, Rb Haarlem, VNU v Eventex
Rechtspraak

MERKENRECHT - SAMENWERKING

 

Overeenstemming inzake 'mede-eigendom' dat partijen in ieder geval wilsovereenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam.In beide concepten geldt dus als uitgangspunt dat …

meer

IEPT20080313, HvJEG, Doulamis - Reclameverbod tandverzorgingspraktijk

IEPT20080313, HvJEG, Doulamis - Reclameverbod tandverzorgingspraktijk
Rechtspraak

RECLAME

 

Algemeen reclameverbod tandverzorgingspraktijk toelaatbaarArtikel 81 EG (…) staat niet in de weg aan een nationale wet die eenieder en tandverzorgers verbiedt in het kader van een vrij beroep of een praktijk voor tandverzorging op welke wijze ook reclame inzake tandverzorging te maken.Het Hof heeft …

meer

IEPT20080313, HvJEG, Schneider v Rheinland-Pfalz

IEPT20080313, HvJEG, Schneider v Rheinland-Pfalz
Rechtspraak

RECLAME

 

Aanduiding productie-, bereidings-,rijpingsmethode of kwaliteit wijn mag geen verwarring wekken met aanvullende traditionele aanduidingenhet gebruik van een aanduiding betreffende een productie-, bereidings-, rijpingsmethode of de kwaliteit van een wijn uit hoofde van die bepalingen slechts kan worden …

meer

IEPT20080306, Hof Amsterdam, UPC

IEPT20080306, Hof Amsterdam, UPC
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Verval wegens non-ususOok indien zodanig gebruik tot dat tijdstip zou kunnen worden vastgesteld - UPC heeft dat bestreden - kan dit V/Consyst c.s. niet baten, nu het sedertdien verstreken tijdvak meer dan vijf jaren bedraagt en het door V/Consyst c.s. aangedragen bewijsmateriaal voornamelijk betrekking …

meer

IEPT20080306, Hof Amsterdam, Diego Da Cunha v Nike

IEPT20080306, Hof Amsterdam, Diego Da Cunha v Nike
Rechtspraak

SPONSOROVEREENKOMST

 

Portugese versie overeenkomst bindendHet hof de opvatting van Da Cunha dat bij de vaststelling van de inhoud van de contractuele relatie van partijen moet worden uitgegaan van het begin 2003 getekende in de Portugese taal gestelde contract.Kern van het verweer van Da Cunha is dat partijen …

meer

Pagina's