Indirect verwarringsgevaar tussen handelsnamen Nicomax en Nico-Fastening

IEPT20191010, Rb Midden-Nederland, Nicomax v Nico-Fastening
Rechtspraak

Handelsnaamrecht - Indirect verwarringsgevaar tussen handelsnamen Nicomax en Nico-Fastening: handelsnamen beginnen met de naam van de oprichter van beide ondernemingen, ondernemingen beide gevestigd in Almere, voldoende aannemelijk dat het relevante publiek zal kunnen denken dat beide ondernemingen aan elkaar gelieerd …

meer

(Met dank aan Merel Rondhuis, Tjeerd Overdijk en Berber van der Wansem, Vondst Advocaten)

Geen onrechtmatige verwijten in uitzending “Undercover in Nederland” over misstanden bij uitvaartonderneming

IEPT20191011, Rb Amsterdam, Noordkaap
Rechtspraak

Publicatie - Geen onrechtmatige verwijten in uitzending “Undercover in Nederland” over misstanden bij uitvaartonderneming: geen onzorgvuldig onderzoek en Noordkaap heeft zich niet voor karretje concurrent laten spannen. Ernstige misstanden; voldoende steun in feitenmateriaal. Reputatieverlies uitvaartonderneming …

meer

(Met dank aan Josine van den Berg, KLOS c.s.)

Verslag van het World Congress van AIPPI in Londen

B915873
Artikel

Bas Pinckaers, Secretaris Nederlandse Groep van AIPPI: "Van 15 tot en met 18 september 2019 vond het AIPPI World Congress plaats in Londen in het Queen Elizabeth II Centre. Een prachtige locatie, tegenover de Westminster Abbey en vlak bij het Palace of Westminster en Middlesex Guildhall, waar op dat moment  het UK …

meer

Negatieve uitlatingen over Roofclix-product onrechtmatig

IEPT20190814, Rb Den Haag, PS v PON
Rechtspraak

Publicatie - Overeenkomsten - Uitingen [gedaagde sub 2], waarin hij Roofflex-product op voor Roofclix-product en PS zeer negatieve wijze afzet tegen Roofclix-product onrechtmatig: geen toelaatbare vergelijkende reclame, geen misstand, maar persoonlijke mening van gekrenkte [gedaagde sub 2], niet betwist dat berichten …

meer

Herstelvonnis m.b.t. griffierecht

IEPT20190912, Rb Den Haag, Salam
Rechtspraak

Procesrecht - Kennelijke fout in vonnis van 30 augustus 2019 (IEPT20190830) m.b.t. berekening griffierecht hersteld: Vzgr dient hoogte griffierecht ambtshalve na te gaan, zodat er geen (specifieke) vordering ten grondslag hoeft te liggen. Beslissing om aan eisende partij proceskosten toe te kennen is rechtelijk …

meer

Verzoek tot leggen conservatoir bewijsbeslag bij Havenbedrijf Rotterdam wegens gestelde inbreuk op databankrechten (in eerste instantie) afgewezen

IEPT20190822, Rb Rotterdam, JDK v Havenbedrijf Rotterdam
Rechtspraak

Handhaving - Verzoek tot leggen conservatoir bewijsbeslag bij Havenbedrijf Rotterdam wegens gestelde inbreuk op databankrechten afgewezen: deugdelijk functioneren Nederlandse haven van groot belang voor Nederlandse economie, verzoek niet proportioneel nu grote kans bestaat dat de Rotterdamse haven hierdoor plat komt …

meer

Inbreukverbod toegewezen ondanks onthoudingsverklaring na niet besteden inbreuk op Uniemerk- en Gemeenschapsmodelrechten voor dierenarmbandjes

IEPT20190925, Rb Den Haag, Twisty Petz
Rechtspraak

Handhaving - Inbreukverbod toegewezen ondanks onthoudingsverklaring na niet besteden inbreuk op Uniemerk- en Gemeenschapsmodelrechten voor dierenarmbandjes: onthoudingsverklaring bevat geen boetebeding ten aanzien van inbreuk. Opgave toegewezen: met de erkenning van de incompleetheid van de gedane opgave is het belang …

meer

Werknemer diende mee te delen dat hij gegevens gebruikte waarop auteursrecht van derde rust en dient deze gegevens aan werkgever ter beschikking te stellen

IEPT20180508, Rb Den Haag, Acacia Water
Rechtspraak

Arbeidsrecht - Auteursrecht - Werknemer tekort geschoten in nakoming van verplichtingen uit arbeidsovereenkomst door niet mee te delen dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakte van data, modellen en tools waarop het auteursrecht van een derde rust: werkgever had dan toestemming kunnen vragen voor …

meer

Pagina's