P-G Langemeijer concludeert tot verwerping van Stokke’s cassatieberoep inzake weigering Tripp Tripp-stoel als merk

B916024
Rechtspraak

Merkenrecht - Conclusie P-G Langemeier in Stokke v Hauck. De Hoge Raad heeft eerder prejudiciële vragen gesteld aan het HvJEU over de afgebeelde Tripp Tripp-stoel. Het HvJEU oordeelde daarop onder meer dat de weigeringsgrond als merk voor elke "vorm die door de aard van de waar bepaald wordt” niet uitsluitend de …

meer

(Met dank aan Sjo Anne Hoogcarspel, Mount Law)

Nine Bennink gestart bij Köster Advocaten

B916022
Personalia

Köster Advocaten bericht: “ Per 1 maart 2020 is Nine Bennink (30) gestart als advocaat-medewerker bij Köster Advocaten in Haarlem. Nine is ruim zes jaar advocaat en gespecialiseerd op het gebied van Intellectuele Eigendom en ICT & Privacy. Met de komst van Nine Bennink worden de praktijkgroepen Intellectuele …

meer

Auteursrecht op Charly-stoel van Montis niet herleefd

IEPT20200417, HR, Montis
Rechtspraak

Charly-stoel van Montis komt geen auteursrechtelijke bescherming meer toe: uit de beantwoording van de in het tussenarrest gestelde prejudiciële vragen volgt dat het auteursrecht - dat vóór 1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld in art. 21 lid 3 …

meer

Inbreuk op auteursrecht StrandstoelXXL

IEPT20200410, Rb Rotterdam, Studio IDM v Je Zusje
Rechtspraak

Auteursrecht - StrandstoelXXL auteursrechtelijk beschermd: geen sprake van ontlening aan oudere uitvergrotingen van het archetype strandstoel nu daarin de oorspronkelijke verhoudingen in maatvoering zijn gehandhaafd terwijl deze bij de StrandstoelXXL juist zijn losgelaten, uitvergroting met de extreem uitgetrokken …

meer

Inbreuk op merken Michael Kors door inkoop namaak horloges

IEPT20200415, Rb Den Haag, Fossil v ITG
Rechtspraak

Merkenrecht - ITG maakt inbreuk op Michael Kors-merken ex artikel 9 lid 2 sub a UMVo en 2.20 lid 2 sub a BVIE nu voldoende aannemelijk is dat voor haar bestemde op Schiphol onderschepte horloges namaak betreffen: tegenover de door licentienemer Fossil concreet aangewezen verschillen tussen horloges uit de zendingen …

meer

4 Bis Innovations moet tenaamstelling domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl terugdraaien van DEH naar Digitale Nazorg

IEPT20200320, Rb Noord-Holland, Digitale Nazorg v 4 Bis Innovations
Rechtspraak

IE-Verbintenissenrecht- Digitale Nazorg ontvankelijk in vorderingen: 4 Bis Innovations feitelijk in staat de tenaamstelling van desbetreffende domeinnamen te wijzigen. 4 Bis Innovations moet tenaamstelling domeinnamen digitalenazorg.nl en digitalevoorzorg.nl terugdraaien van DEH naar Digitale Nazorg: DEH door …

meer

Veroordeling tot betaling € 43.793,50 aan thuiskopievergoeding

IEPT20200311, Rb Den Haag, Thuiskopie v Stern Telecom
Rechtspraak

Auteursrecht - Stern Telecom moet € 43.793,50 aan thuiskopievergoeding betalen: onvoldoende onderbouwd dat haar afnemers thuiskopieheffing hebben afgedragen of de gekochte smartphones hebben geëxporteerd, geen omkering bewijslast. Indien Stern Telecom geen stukken uit administratie afnemers kan overleggen komt dat …

meer

Alexander de Koning voegt zich bij Turnstone

B916020
Personalia

"Per 1 april 2020 is Alexander de Koning (foto) bij Turnstone in dienst getreden.

 

Alexander studeerde rechtsgeleerdheid in Maastricht, waarna hij als IP Counsel voor één van de grootste Nederlandse bedrijven in de fashion footwear branche werkte. Hij heeft vervolgens aan de Universiteit Tilburg een master …

meer

Zaak niet tijdig aangebracht

IEPT20200325, Rb Rotterdam, Sarda
Rechtspraak

Procesrecht - Inschrijving zaak op de rol is eindbeslissing. Rechtbank komt terug op eindbeslissing om zaak in te schrijven en verklaart Sarda niet-ontvankelijk: zaak niet aangebracht voor in dagvaarding vermelde roldatum, tijdig uitgebrachte herstelexploot niet aangebracht, tweede, wel aangebrachte herstelexploot kan …

meer

Rechtbank Den Haag onbevoegd door overeengekomen arbitragebeding

IEPT20200304, Rb Den Haag, Loendersloot
Rechtspraak

Procesrecht - Rechtbank Den Haag onbevoegd gelet op overeengekomen arbitragebeding. Kosten in vrijwaringszaak als nodeloos gemaakt beschouwd: zaak bij verkeerde instantie aanhangig gemaakt. Proceskostenveroordeling volgens liquidatietarief: vorderingen gebaseerd op (nakoming van) contractuele afspraken en niet tot …

meer

Inbreukverbod in FRAND-zaak afgewezen na belangenafweging

IEPT20200317, Hof Den Haag, Sisvel v Xiaomi
Rechtspraak

Procesrecht - Inbreukverbod afgewezen na belangenafweging die in nadeel Sisvel uitvalt: schade beperkt tot één binnenkort aflopend octrooi in Nederland, schade Sisvel bij voortzetting gestelde inbreuk bestaat uit niet uit aantasting exclusieve positie, maar (vooral) uit gederfde licentievergoedingen, Xiaomi aan …

meer

Pagina's