IEPT20080129, Hof Den Bosch, Red Bull v Winters

IEPT20080129, Hof Den Bosch, Red Bull v Winters
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Gebruik van het merkWinters voorziet de waren van het teken door het combineren van de de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproductIn dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende tekens, versieringen …

meer

IEPT20080130, Rb Den Haag, Servier v Katwijk Farma

IEPT20080130, Rb Den Haag, Servier v Katwijk Farma
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Inbreuk niet voldoende onderbouwdServier kan niet volstaan met enkele stelling dat het Nederlandse generieke product hetzelfde is als het geteste Engelse en dat daaruit in combinatie met de overweging van de Engelse rechter dat bij gebreke van nietigheid sprake zou zijn geweest van inbreuk, ook thans …

meer

IEPT20080124, Hof Den Bosch, Chick on a Mission v Christine le Duc

IEPT20080124, Hof Den Bosch, Chick on a Mission v Christine le Duc
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Onderscheidend vermogenAlles bij elkaar is het merk te beschouwen als een gemiddeld sterk, niet als een uitgesproken zwak of sterk merk.

 

Geen overeenstemmingGeen overeenstemming beelddeel: ogen laten een andere indruk achterAd (1): zoals hiervoor aangegeven, is het beelddeel van het merk niet het …

meer

IEPT20080117, Hof Den Haag, Alfa Romeo v Houthuijzen

IEPT20080117, Hof Den Haag, Alfa Romeo v Houthuijzen
Rechtspraak

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Profiteren wanprestatieGeen misleiding dealers en het enkele initiatief tot het sluiten van zodanige koopovereenkomst is naar het voorlopig oordeel van het hof niet onrechtmatigOnvoldoende aannemelijk is geworden dat Houthuijzen c.s. bij de aankoop van de auto's de dealers bewust hebben …

meer

IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese

IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Rechtsverwerking wegens gedogenHet kan Dainese SPA in de twaalfjaren na 1995 onmogelijk zijn ontgaan dat REV'IT! haar merk gebruikte op dezelfde beurzen waarop zij, Dainese SPA zelf aanwezig was en in dezelfde tijdschriften als waarin zij, Dainese SPA, ook zelf adverteerde. Zonder toelichting, welke …

meer

IEPT20080124, Rb Amsterdam, RTL Boulevard

IEPT20080124, Rb Amsterdam, RTL Boulevard
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

“Onder de tram” satirisch van aardOpmerking satirisch van aard en als zodanig door publiek begrepen, zodat deze niet zodanig kwetsend of grievend is dat eiser daardoor in zijn goede naam of eer is aangetastTer beantwoording van de vraag of de opmerking ‘Weet je hoe dat programma vroeger heette? Onder …

meer

IEPT20080124, Rb Alkmaar, Jaap.nl

IEPT20080124, Rb Alkmaar, Jaap.nl
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Collectieve actie van stichting niet-ontvankelijkde stichting heeft niet voldaan aan de door het Gerechtshof gestelde voorwaarden, nu zij nog altijd onvoldoende onderscheid maakt tussen voor- en tegenstanders van de handelwijze van Plazacasa.In het kader van het eerste kort geding heeft de stichting ook …

meer

IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen

IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Onderscheidend vermogen handelsnaam?Geen rechtsregel eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeftEen gering onderscheidend vermogen kan ertoe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet omdat, zoals de eerste rechter met juistheid overwoog, gangbare woorden en zuiver …

meer

IEPT20080116, Hof Leeuwarden, Verwijdering kunstwerken Loppersum

IEPT20080116, Hof Leeuwarden, Verwijdering kunstwerken Loppersum
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

VerwijderingDe verwijdering van de afzonderlijke kunstobjecten heeft niet in strijd met de Auteurswet plaatsgevonden.Voorop moet worden gesteld dat noch de Auteurswet noch enige andere wettelijke regeling de verplichting kent voor de eigenaar van een werk om dit werk openbaar te maken en/of na …

meer

IEPT20080118, HR, Oorlogsverleden

IEPT20080118, HR, Oorlogsverleden
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Open brief  op één lijn met perspublicatieHet Hof mocht bijzondere betekenis toekennen aan het feit dat [verweerster] zich met de open brief tot een breed publiek heeft gericht teneinde vraagtekens te plaatsen bij het door [eiser] in "Het Uur van de Wolf" publiekelijk geschetste beeld van zijn motief om …

meer

IEPT20080109, Rb Den Haag, Portakabin v Primakabin

IEPT20080109, Rb Den Haag, Portakabin v Primakabin
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

GelijkenisTer zake van de gebruikte varianten zoals "porta-cabin", "portokabin", "portocabin" en met de door Google aangeboden functie "brede zoekwoorden" gegenereerde termen, is de rechtbank met Portaka-bin c.s. van oordeel dat de verschillen met het merk dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht …

meer

IEPT20080116, Rb Den Haag, Wobben v Vestas

IEPT20080116, Rb Den Haag, Wobben v Vestas
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Niet nieuwDelen bekend uit uit een presentatie van Wobben op een DEWEK conferentie in 1996 en een artikel in WindKraft Journal 1996Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat alle maatregelen uit de conclusies 1 en 8 van EP 691, en de conclusies 3, 4, 5 en 9 voor zover die afhankelijk zijn …

meer

IEPT20080116, Rb Arnhem, D-sign v StudioSV

IEPT20080116, Rb Arnhem, D-sign v StudioSV
Rechtspraak

MERKENRECHT

UitputtingProcesverbaal notaris maakt aannemelijk dat Trollbeads van door D-sign erkende dealer afkomstig zijnDe voorzieningenrechter is met StudioSV van oordeel dat de kralen en toebehoren van het merk Trollbeads met toestemming van Lise Aagaard in de gemeenschap in de handel zijn gebracht. StudioSV heeft …

meer

IEPT20080109, Rb Den Haag, Spek v Heco

IEPT20080109, Rb Den Haag, Spek v Heco
Rechtspraak

KWEKERSRECHT

 

Recht op passende vergoedingkwade trouw of enige andere vorm van verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid kan niet als eis kan worden gesteld aan de toekenning van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoedingBezien in de context van de GKV vermag de rechtbank niet in te zien …

meer

IEPT20080110, Rb Maastricht, Sanofi-aventis v Pharmachemie

IEPT20080110, Rb Maastricht, Sanofi-aventis v Pharmachemie
Rechtspraak

ONEERLIJKE MEDEDINGING

 

Overtreding GeneesmiddelenwetgevingGeneesmiddelenwetgeving strekt enkel tot bescherming volksgezondheid en niet ter bescherming van een (monopolie) positie op de markt voor geneesmiddelen.Als meest verstrekkend verweer voert Pharmachemie aan dat de norm waarvan Sanofi-aventis beweert dat die is …

meer

IEPT20080111, HR, Hugo Boss v Reemtsma

IEPT20080111, HR, Hugo Boss v Reemtsma
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Verval merkrecht - geldige redenUitleg ‘geldige reden’ door Europese Hof van Justitie enerzijds enger dan in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, waar het geldt het vereiste dat de belemmering rechtstreeks verband houdt met het merk, doch anderzijds ruimer, nu het Hof van Justitie niet eist dat …

meer

IEPT20080110, Rb Amsterdam, Reckitt Benckiser v Unilever

IEPT20080110, Rb Amsterdam, Reckitt Benckiser v Unilever
Rechtspraak

RECLAMERECHT

“+50% gratis” Sun niet misleidend“+50% gratis” hoeft niet per definitie te betekenen dat er 50% aan de oude voorraad is toegevoegd. De consument kan de aanbieding ook zo begrijpen dat van de totale hoeveelheid tabletten 50% van de resterende hoeveelheid gratis isTussen partijen is niet in geschil …

meer

IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder

IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Onrechtmatige uitingFeitelijk onjuiste opmerking “iedereen krijgt nog geld van die man” in combinatie met de beschuldiging dat Perra een oplichter is, is onrechtmatigUit het voorgaande blijkt dat Kelder niet heeft aangetoond dat Perra op 31 oktober 2007 nog onbetaalde schulden had. Evenmin is komen …

meer

IEPT20071213, Hof Amsterdam, M-Media v Taminiau

IEPT20071213, Hof Amsterdam, M-Media v Taminiau
Rechtspraak

OVEREENKOMSTENRECHT

 

Uitleg vaststellingsovereenkomstNiet in bijlage genoemde facturen vallen niet onder vaststellingsovereenkomstWeliswaar heeft M-Media de facturen 2005-12 en 2005-14 - die beide dateren van voor de vaststellings-overeenkomst - voldaan na ondertekening van die overeenkomst, maar M-Media heeft …

meer

IEPT20071219, Rb Amsterdam, formatrechten Flodder

IEPT20071219, Rb Amsterdam, formatrechten Flodder
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Beschermd format In het aanvankelijke werk besloten liggende stramien leent zich voor nieuwe maken werken en is voldoende uitgewerkt en voldoet aan de eis dat het een eigen en oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagtZoals hiervoor in r.o 2.4 aangegeven hebben de …

meer

Pagina's