Geen € 244.559,15 maar € 1.500 schadevergoeding voor inbreuk op foto’s

IEPT20190903, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dutch-Creators v vof Drent
Rechtspraak

AuteursrechtMet brief van 27 november 2013 is stilzwijgende licentie (mocht die hebben bestaan) om foto’s appellante te gebruiken ingetrokken. Betrokken foto’s auteursrechtelijk beschermd, appellante is maker: niet ontleend aan ander werk en niet zo triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te …

meer

Google mag verzoek tot verwijdering bijzondere persoonsgegevens uit zoekresultaten alleen weigeren indien strikt noodzakelijk ter bescherming van recht op vrijheid van informatie internetgebruikers

IEPT20190924, HvJEU, GC v Google
Rechtspraak

Privacy - Verbod op verwerking bijzondere persoonsgegevens uit de richtlijn bescherming persoonsgegevens is van toepassing op Google: onder voorbehoud van de in deze richtlijn bepaalde uitzonderingen is Google verplicht een verzoek tot verwijdering van links naar webpagina’s die bijzondere persoonsgegevens bevatten …

meer

Foshan en KIWA moeten zekerheid stellen ten hoogte van € 20.639

IEPT20190814, Rb Den Haag, Nikki v Nomenta
Rechtspraak

Procesrecht - Beroep Chinese Foshan en KIWA op artikel 224(2)(c) faalt: onvoldoende onderbouwd dat Nikki.Amsterdam daadwerkelijk verhaal kan bieden voor proceskostenveroordeling. Foshan en KIWA moeten zekerheid stellen ten hoogte van € 20.639 (indicatietarieven voor normale zaak).

meer

Onvoldoende onderbouwd dat producent van prototype voor luxe tent de auteursrechthebbende is

IEPT20190902, Rb Midden-Nederland, Biek v FarmCamps
Rechtspraak

Auteursrecht - Onrechtmatige Daad - Onvoldoende onderbouwd dat producent van prototype luxe tent de auteursrechthebbende is van de vormgeving van de buitenzijde van die tent: niet gebleken dat zij tijdens het creatieve ontwerpproces leidend en beslissend is geweest. Voor zover het interieur van het prototype …

meer

(Met dank aan Marjolein Driessen, Legaltree)

Inbreuk "sub a" op Steca-merken

IEPT20190619, Rb Den Haag, Steca v Evo-Energie
Rechtspraak

Merkenrecht - Procesrecht - Merkinbreuk “sub a” (artikel 9(2)(a) UMeV) op Steca-merk, Solarix-merk en Solsum-merk: op website laadregelaars onder Steca-merk aangeboden, op website laadregelaars onder Steca-merk aangeboden, op website laadregelaars onder Solarix-merk en Solsum-merk aangeboden. Gevorderde …

meer

EUIPO onderzoek naar aansprakelijkheid intermediary service providers in de EU

B915849
Artikel

IPR Enforcement Case-Law Collection - The liability and obligations of intermediary service providers in the European Union - Augustus 2019

 

Uit het voorwoord: "[...] This case-law collection provides an overview of the latest developments in this fast evolving area and of the main conclusions of selected cases …

meer

Naar een nieuw fundament - hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 1)

B915846
Artikel

AMI, 2019-4, p. 121-132 Stefan Kulk en Peter Teunissen: "Het gesloten stelsel van excepties van de Auteursrechtrichtlijn (Arl) is met enige regelmaat onderwerp van discussie geweest in het nationale en Europese discours. De belangrijkste kritiek is dat dit stelsel een onvolledige harmonisatie tot stand heeft gebracht …

meer

Inbreuk op auteursrecht op staande lamp

IEPT20190918, Rb Overijssel, Auteursrecht lamp
Rechtspraak

Auteursrecht - Staande lamp ‘Layer Big Loft’ auteursrechtelijk beschermd: vormgeving bestaande uit twee rechthoeken die elkaar onder op gelijke hoogte en boven over elkaar heen kruisen gecombineerd met een (contrasterende) ronde lampenkamp onmiskenbaar het gevolg van scheppende menselijke arbeid en creatieve …

meer

Offline kopieën uit (legale) streaming abonnementen en kopieën in de cloud terecht meegenomen in thuiskopieheffing

IEPT20190918, Rb Den Haag, HP v SONT
Rechtspraak

Auteursrecht - Offline opgeslagen werken uit (legale) streaming abonnementen (“offline streaming copies”) terecht meegenomen in thuiskopieheffing: eventuele toestemming heeft geen invloed op billijke compensatie, dat gebruiksmogelijkheden van offline streaming copies zijn beperkt maakt niet dat geen sprake meer is …

meer

(Met dank aan ​Joep Meddens, Höcker Advocaten)

HvJEU over begrip “passende schadeloosstelling” uit de handhavingsrichtlijn na onterecht opgelegde voorlopige maatregelen

IEPT20190912, HvJEU, Bayer v Richter Gedeon
Rechtspraak

Handhaving - Octrooi - Begrip “passende schadeloosstelling” uit Handhavingsrichtlijn vormt een autonoom Unierechtelijk begrip dat een uniforme uitlegging moet krijgen: indien bepaling niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst moet deze normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform …

meer

AIPPI - Oproep inzendingen VIE-prijs 2020

B915843
Nieuws

AIPPI bericht: "De Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE) is de Nederlandse Groep van de internationale vereniging Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). AIPPI heeft tot doel de nationale en internationale bescherming van Intellectuele Eigendom te bevorderen door …

meer

Pagina's