Curator toegelaten tegenbewijs te leveren van stelling dat Nordisk mede-rechthebbende is van auteursrecht op tv-format van gefailleerde partijen

IEPT20190814, Rb Amsterdam, Nordisk v Curator
Rechtspraak

Auteursrecht - IE-Goederenrecht - Nordisk geslaagd in het leveren van bewijs van de stelling dat zij voor de helft mede-auteursrechthebbende is van format voor talentenjacht voor helderzienden: voorbeelden genoemd van bijdragen Nordisk-medewerker aan format,  verschillende documenten waarin Nordisk - ook door …

meer

HvJEU over depot te kwader trouw

IEPT20190912, HvJEU, Koton v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Sprake van depot te kwader trouw (artikel 52(1) onder b) GMeV (oud)) als sprake is van oogmerk om afbreuk te doen aan belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of oogmerk om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die onder de functies van een merk …

meer

Geen spoedeisend belang bij behandeling in kort geding van gestelde inbreuk op handelsnaam

IEPT20190902, Rb Limburg, Qill International
Rechtspraak

Procesrecht - Handelsnaamrecht - Overdracht - Geen spoedeisend belang bij behandeling in kort geding van gestelde inbreuk op handelsnaam Derma: met overgelegde e-mails is voldoende aannemelijk gemaakt dat eiser al in april 2018 op de hoogte was van gebruik handelsnaam gedaagde, vervolgens is 10 maanden gewacht met …

meer

(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)

Nationale bepaling die Google verbiedt perssnippets te gebruiken is niet van toepassing zonder voorafgaande mededeling aan de Commissie

IEPT20190912, HvJEU, VG Media v Google
Rechtspraak

Auteursrecht - Een nationale bepaling die zoekmachines verbiedt om persproducten geheel of gedeeltelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, moet vooraf aan de Europese Commissie worden meegedeeld. Het gaat namelijk om een regel die betrekking heeft op een dienst van de informatiemaatschappij en dus om een …

meer

Source mocht distributieovereenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden

IEPT20190820, Hof Arnhem-Leeuwarden, Source v Column
Rechtspraak

Distributie - Hof vernietigt vonnis voorzieningenrechter; Source mocht distributieovereenkomst  van de film Jacky en Oopjen zonder ingebrekestelling ontbinden: beding in overeenkomst dat wanneer op 1 januari 2019 de financiering van het totale productiebudget niet is voltooid, aanleiding kan vormen voor ontbinding …

meer

(Met dank aan Bertil van Kaam en Jurian van Groenendaal, Van Kaam, IP, Media & Privacy)

Prejudiciële vraag over gebruik radiofrequentie

B915840
Rechtspraak

Zaak C-443/19 Vodafone España. Prejudiciële vraag

 

Samenvatting van minbuza.nl: "Vodafone España is een exploitant van telecommunicatiediensten aan wie exclusieve gebruiksrechten voor bepaalde radiofrequenties zijn toegekend. Over dit gebruik wordt op grond van richtlijn 2002/20 de zogeheten …

meer

Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER) - afl. 4 augustus 2019

B915839
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een kort overzicht van artikelen, uitgegeven in IER 2019, afl. 4

 

Nr. 19 Geen vrij verkeer van IE-vonnissen / Mr. dr. A.M.E. Verschuur

IER, jaargang 35, aflevering 4, augustus 2019, p. 211, A.M.E. Verschuur: "Op 2 juli 2019 werd, na een diplomatieke conferentie van twee weken (en diverse …

meer

Vonnis van de rechter alsnog gevraagd door John de Mol in zaak met Facebook

B915837
Nieuws

Adformatie bericht: "John de Mol vraagt de rechter om alsnog vonnis te wijzen in de zaak rond nepadvertenties met zijn naam en beeltenis - en die van anderen - op Facebook. Hij wil dat Facebook maatregelen neemt om de consument te beschermen tegen de misleidende bitcoin uitingen. De mediaondernemer is gefrustreerd …

meer

Mededelingen in brief van Monster aan afnemers BANG energiedrank onrechtmatig

IEPT20190905, Rb Gelderland, Bang v Monster
Rechtspraak

Publicatie - Geen verbod op mededeling dat Bang zich bedient van misleidende reclamepraktijken: mededeling is in het licht van het vonnis niet onjuist. De mededeling dat het Bang verboden is om energiedranken te verkopen met L-Arginine erin, is wel onrechtmatig: oordeel voorzieningenrechter in IEPT20190509 …

meer

(Met dank aan Gregor Vos en Darya Bondarchuk, Brinkhof)

Inbreuk op auteursrecht op deel productomschrijvingen eiser

IEPT20190731, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht productomschrijvingen
Rechtspraak

Auteursrecht - Deel productomschrijvingen eiser auteursrechtelijk beschermd: creatieve keuzes gemaakt ter aanprijzing van het product die verder gaan dan het louter opsommen van feitelijke informatie, voldoende aannemelijk gemaakt dat overgelegde overeenstemmende teksten van derden jonger zijn. Deel …

meer

(Met dank aan Willem Timmers, MenD)

Pagina's