Geen reden voor aanvulling eerdere vonnis Invitria

IEPT20191106, Rb Den Haag, Medical Workshop v Sharpsight
Rechtspraak

Procesrecht - Vonnis van 16 oktober 2019 niet aangepast: geen verzuim art 32 Rv, geen kennelijke fout omdat het door eiser aangewezen fout in r.o. 4.18 ziet op een vordering die afgewezen is vanwege ontbreken spoedeisend belang en het ontbreken van een tijdvak aan het begrip ‘voorlopig’ kan ook niet tot een …

meer

(Met dank aan Gino van Roeyen, LAWNCH)

A-G over hoogte griffierecht

B915893
Rechtspraak

Procesrecht. Verzetprocedure op de voet van artikel 29 Wet griffierechten burgerlijke zaken over of de griffier bij het bepalen van de hoogte van het griffierecht had moeten uitgaan van een vordering van onbepaalde waarde. Het gaat in deze zaak om sprongcassatie tegen een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 27 …

meer

Bekrachtigd dat brief distributeur aan klanten voormalig opdrachtgever geen misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke concurrentie is

IEPT20191115, Hof Arnhem-Leeuwarden, Insulet v Ypsomed
Rechtspraak

Oneerlijke handelspraktijken - Oneerlijke concurrentie - Onvoldoende aangevoerd dat groep Omnipod-gebruikers die via Ypsomed een Omnipod hebben betrokken als het “duurzaam opgebouwd bedrijfsdebiet” van Insulet kan worden beschouwd, waaraan Ypsomed afbreuk doet door deze gebruikers te benaderen inzake aflopen …

meer

(Met dank aan Jeroen Boelens, NautaDutilh)

Licentienemer Cardiac Output niet ontvankelijk in vorderen auteursrechtinbreuk en schadevergoeding wegens plaatsen foto op Instagram

IEPT20191016, Rb Den Haag, Cardiac Output
Rechtspraak

Auteursrecht - IE-Goederenrecht - Procesrecht - Licentienemer Cardiac Output niet ontvankelijk in vorderen auteursrechtinbreuk en schadevergoeding wegens plaatsen foto op Instagram: niet van fotograaf bedongen dat zij van inbreukmaker schadevergoeding kan vorderen.

 

Cardiac Output heeft voor een dansproject een …

meer

John de Mol wint rechtszaak tegen Facebook inzake nepadvertenties

IEPT20191111, Rb Amsterdam, John de Mol v Facebook
Rechtspraak

Rechtspraak.nl bericht: “Tussen oktober 2018 en in ieder geval maart 2019 verschenen op Facebook en Instagram advertenties waarin De Mol en andere bekende Nederlanders reclame maakten voor het investeren in Bitcoins en andere cryptovaluta. De advertenties bleken nep: niet alleen hadden De Mol en anderen geen …

meer

(Met dank aan Jacqueline Schaap en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)

ABC voor Truvada terecht niet verleend

IEPT20191030, Rb Den Haag, Gilead v Octrooicentrum Nederland
Rechtspraak

Octrooirecht - ABC - Terecht geen ABC verleend voor Truvada: niet voldaan aan tweede eis Gilead-arrest dat stof emtricitabine (onderdeel van Truvada-product) in het licht van alle door het octrooi bekend gemaakte gegevens specifiek kan worden geïdentificeerd

meer

Verknochte zaken over de naam Formlabs gevoegd

IEPT20191023, Rb Den Haag, Formlabs
Rechtspraak

Procesrecht - Hoofdzaak waarin eiser verklaring voor recht vordert dat auteursrecht op naam Formlabs en recht op domeinnamen Formlabs (.biz, .info, .net, .org en .nu) aan hem toekomt, gevoegd met zaak over recht op domeinnaam Formlabs.nl: dat voegingsincident in laatstgenoemde zaak op formele gronden is afgewezen - …

meer

Merkinbreuk, misleidende reclame en onrechtmatig handelen door ten onrechte claimen van lidmaatschap Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond

IEPT20191029, Rb Oost-Brabant, ASPB v BIBI
Rechtspraak

Merkenrecht - Misleidende Reclame - Onrechtmatig Handelen - Gedaagden zijn geen lid van de Algemene Schoorsteenvegers Patroonbond: lidmaatschap komen te vervallen bij ontbinding Denito B.V., dat gedaagden gebruik handelsnaam Denito hebben voortgezet betekent niet dat zij daarmee ook de rechten konden uitoefenen …

meer

Uitingen over KNPV niet onrechtmatig

IEPT20191101, Rb Gelderland, KNPV
Rechtspraak

Merkenrecht - Publicatie - Proceskosten - Gedaagde stemt in met merkenrechtelijke vorderingen. Negatieve uitingen gedaagde over KNPV niet onrechtmatig: beschuldigingen tot op zekere hoogte gesubstantieerd, juistheid uitlatingen niet in KG vast te stellen, toonzetting en taalgebruik niet onrechtmatig. 1019h Rv …

meer

Procedure aangehouden tot gerecht Brussel zich heeft uitgelaten over bevoegdheid o.g.v. forumkeuzebeding uit al dan niet overeengekomen algemene voorwaarden

IEPT20191106, Rb Amsterdam, Dataprovider v Kapitol
Rechtspraak

IPR- Procedure aangehouden tot gerecht Brussel zich in later aanhangig gemaakte procedure heeft uitgelaten over bevoegdheid op grond van forumkeuzebeding in algemene voorwaarden Kapitol: litispendentieregel - procedures zien immers beide op vraag of de algemene voorwaarden zijn overeengekomen bij scrapen website - …

meer

(Met dank aan Tjeerd Overdijk en Merel Rondhuis, Vondst Advocaten)

Broncode RealWorldCRM niet overgedragen

IEPT20191030, Rb Amsterdam, Principle v Scope
Rechtspraak

IE-Goederenrecht - Overeenkomst m.b.t. koop IE, samen met de exploitatie- en ontwikkelrechten van RealWorldCRM betreft niet levering broncode: volgt niet uit letterlijke tekst, Principle Group bijgestaan door advocaat tijdens onderhandelingen, niet vanzelfsprekend dat broncode wordt verschaft in het geval het …

meer

(Met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten)

Pagina's