Inbreuk op portretrecht eiser door gebruik foto in reclame van PostNL

IEPT20190522, Rb Noord-Holland, Logistics
Rechtspraak

Portretrecht - Inbreuk op het portretrecht van eiser door het gebruik foto in reclame van PostNL: toestemming tot portretteren kan niet gelijk worden gesteld met toestemming tot publiceren, volgens het Discodanser arrest geldt dat  geportretteerde in beginsel een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen gebruik …

meer

Nieuwe druk Auteursrecht

B915756
Advertentie

"Wilt u weten welke nieuwe wetgeving en rechtspraak in de vierde druk van het boek Auteursrecht staat? Prof. mr. D.J.G. Visser (co-auteur) vertelt u hier meer over in 5 korte video’s.

De ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak op het gebied van auteursrecht gaan snel. Alleen al sinds de vorige druk heeft het …

meer

Hof paste pilotreglement civiele dagvaardingszaken te rigide toe

IEPT20160304, HR, Oergondisch genieten
Rechtspraak

Procesrecht - Verlenen akte niet-dienen na zes weken, zonder vooraankondiging of verlening laatste termijn op grond van het pilotreglemetn civiele dagvaardingszaken, is in strijd met de goede procesorde: het hof had moeten letten op de belangen van partijen.

 

Het middel klaagt in de kern onder meer dat het hof het …

meer

Derde partij zo nauw betrokken bij distributieovereenkomst dat zij rechtstreeks kan worden aangesproken op grond van artikel 2.20ter BVIE

IEPT20190528, Rb Gelderland, Bigfoot v Ayanmo
Rechtspraak

Merkenrecht - Ayanmo dient in het kader van distributieovereenkomst ingeschreven merk ex artikel 22ter BVIE over te dragen aan Bigfoot: Ayanmo is strikt genomen weliswaar geen gemachtigde, vertegenwoordiger of distributeur van Bigfoot in de zin van dat artikel, Ayanmo is als derde partij echter zo nauw betrokken bij …

meer

(Met dank aan Rogier de Vrey, CMS)

Gebrek aan inventiviteit octrooi voor mobiele sanitaire inrichting bevestigd in hoger beroep

IEPT20190528, Hof Den Haag, MSS v TWT
Rechtspraak

Octrooirecht - Verweer dat vzgr ten onrechte niet problem solution approach heeft toegepast verworpen: PSA niet verplicht, hof past PSA toe en komt niet tot ander oordeel dan vzgr. Octrooi EP 515 voor “Mobile sanitary unit for accommodating at least three sanitary facilities” niet inventief in licht van DE 263: …

meer

(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)

Rustic Twist friet van McCain maakt ook volgens het hof inbreuk op modelrecht van Simplot

IEPT20190521, Hof Den Haag, McCain v Simplot
Rechtspraak

Modelrecht - Nietigheidsverweer inhoudende onduidelijkheid c.q. inconsistentie tekeningen model voor aardappelvorm van Simplot afgewezen: voldoende duidelijk dat tekeningen dezelfde gedraaide vorm van een aardappelfriet - gezien vanuit verschillende hoeken en op verschillende afstanden - tonen. Ook nietigheidsverweer …

meer

(Met dank aan Laura Fresco en Roeland Grijpink, HOYNG ROKH MONEGIER)

Fashion Boot niet auteursrechtelijk beschermd

IEPT20190523, Rb Overijssel, Druppies v Gevavi
Rechtspraak

Auteursrecht - Procesrecht - Fashion Boot niet auteursrechtelijk beschermd door onvoldoende oorspronkelijk karakter: gestelde kenmerkende elementen niet nieuw, groot deel ervan is functioneel/technisch bepaald of zodanig banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid is aan te wijzen, ook combinatie …

meer

(Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, Clairfort)

Pagina's