AMP moet van SENA ontvangen bedrag terugbetalen

IEPT20190312, Hof Den Haag, SENA v AMP
Rechtspraak

Procesrecht - Naburige rechten - Partij kan zich voor het eerst in hoger beroep voegen en zelfstandig stellingen aanvoeren indien die niet strijdig zijn met de stellingen van de partij aan wiens zijde wordt gevoegd. Tussen AMP en Tell Sell was voor naburige rechten “Lolly” rechtsgeldig een billijke vergoeding van …

meer

"100 jaar Ntb" in Muziekwereld (2, 2019)

B915764
Nieuws

Jeroen Akkermans: "Maurice Ferares (1922), oud-secretaris van de Ntb, heeft zich decennialang ingespannen voor de invoering van de Wet op de naburige rechten (WNR). Mede dankzij zijn goede contacten met internationale federaties kwamen de rechten begin jaren negentig ook daadwerkelijk terecht bij musici, en niet bij …

meer

Voorshands vermoeden van inbreuk op bedrijfsgeheimen ATSSE

IEPT20190227, Rb Den Haag, ATSSE v eOx
Rechtspraak

BedrijfsgeheimenATSSE-mengverhoudingen zijn bedrijfsgeheim: ATSSE-mengverhoudingen zijn geheim en met contractuele geheimhoudingsverplichting die wordt gehandhaafd zijn redelijke maatregelen genomen om mengverhoudingen geheim te houden, mengverhouding heeft handelswaarde, nu sprake is van markt voor …

meer

Op grond van Douanebeslagverordening verkregen bevoegdheid tot vernietiging scheerapparaten kan niet worden doorkruist door het onderhavige kort geding

IEPT20190604, Rb Rotterdam, Passat v Philips
Rechtspraak

Handhaving - Op grond van Douanebeslagverordening verkregen vernietigingsbevoegdheid van een partij scheerapparaten kan - nadat Passat niet tijdig aan de douane heeft laten weten dat zij zich hiertegen verzet - niet worden doorkruist door het onderhavige kort geding: geen sprake van zeer bijzonder geval waarin van het …

meer

(Met dank aan Diederik Stols en Hidde Koenraad, Boekx)

€ 397,50 voor plaatsen twee foto’s op website

IEPT20190213, Rb Den Haag, ANP
Rechtspraak

AuteursrechtSchade fotowerken - € 397,50 (€ 198,75 per foto) voor plaatsen twee foto’s zonder naamsvermelding fotograaf/rechthebbende op basis van gemiddelde tarief Stichting Foto Anoniem: aangezien pixelmaat niet duidelijk is, is het gerechtvaardigd om van gemiddelde uit te gaan. Geen verhoging met 50% …

meer

Noot Charles Gielen bij Mitsubishi/Duma

B915757
Nieuws

Charles Gielen (NautaDutilh), annotatie bij HvJ Mitsubishi v Duma (IEPT20180725)

 

"1. Deze zaak draait om de vraag of het zonder toestemming van de merkhouder weghalen van een merk van een product, het zogenaamde de-branding, merkinbreuk oplevert. Met een, volgens mij onjuiste redenering, concludeert het Hof dat …

meer

Inbreuk op portretrecht eiser door gebruik foto in reclame van PostNL

IEPT20190522, Rb Noord-Holland, Logistics
Rechtspraak

Portretrecht - Inbreuk op het portretrecht van eiser door het gebruik foto in reclame van PostNL: toestemming tot portretteren kan niet gelijk worden gesteld met toestemming tot publiceren, volgens het Discodanser arrest geldt dat  geportretteerde in beginsel een redelijk belang heeft zich te verzetten tegen gebruik …

meer

Nieuwe druk Auteursrecht

B915756
Advertentie

"Wilt u weten welke nieuwe wetgeving en rechtspraak in de vierde druk van het boek Auteursrecht staat? Prof. mr. D.J.G. Visser (co-auteur) vertelt u hier meer over in 5 korte video’s.

De ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak op het gebied van auteursrecht gaan snel. Alleen al sinds de vorige druk heeft het …

meer

Hof paste pilotreglement civiele dagvaardingszaken te rigide toe

IEPT20160304, HR, Oergondisch genieten
Rechtspraak

Procesrecht - Verlenen akte niet-dienen na zes weken, zonder vooraankondiging of verlening laatste termijn op grond van het pilotreglemetn civiele dagvaardingszaken, is in strijd met de goede procesorde: het hof had moeten letten op de belangen van partijen.

 

Het middel klaagt in de kern onder meer dat het hof het …

meer

Derde partij zo nauw betrokken bij distributieovereenkomst dat zij rechtstreeks kan worden aangesproken op grond van artikel 2.20ter BVIE

IEPT20190528, Rb Gelderland, Bigfoot v Ayanmo
Rechtspraak

Merkenrecht - Ayanmo dient in het kader van distributieovereenkomst ingeschreven merk ex artikel 22ter BVIE over te dragen aan Bigfoot: Ayanmo is strikt genomen weliswaar geen gemachtigde, vertegenwoordiger of distributeur van Bigfoot in de zin van dat artikel, Ayanmo is als derde partij echter zo nauw betrokken bij …

meer

(Met dank aan Rogier de Vrey, CMS)

Pagina's