Verbod op publieke uitingen over voormalige partner en haar bedrijf

IEPT20240530, Rb Overijssel, voormalige partner

Door prijslijsten te verzenden zijn zonder toestemming 260 BMW's in EER aangeboden

IEPT20240715, Rb Den Haag, BMW
(Met dank aan Hidde Koenraad en Diederik Stols, Boekx advocaten)

Easygroup beschikt niet over een seriemerk 'Easy'

IEPT20240710, Rb Den Haag, Easygroup v Bunq

Prejudiciële vragen: Vallen offline streaming copies onder thuiskopie

IEPT20240712, HR, SONT en Thuiskopie v HP c.s.

Oud-medewerkers toch niet gehouden aan non-concurrentiebeding na mislukte bedrijfsovername

IEPT20240513, Rb Oost-Brabant, Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Splitsingsincident omdat het om andere Birckenstock sandalen gaat, toegewezen

IEPT20240626, Rb Midden-Nederland, Birkenstock v A.S. Watson, Ferro, Scapino, Omoda

Vragen aan grote kamer over interpretatie met 69 EPC, de beschrijving en afbeeldingen in de hand en het negeren van een expliciete definitie

IEPT20240624, BoA, Philip Morris v Yunnan Tobacco

Bescherming van AI-output: modellenrecht to the rescue?

B916692
(Met dank aan Kim de Bonth en Daan Breuking, Holla legal & tax)

Tweede kort geding tussen partijen over gemeenschappelijk muziekauteursrecht

IEPT20240621, Gerecht van Curaçao, Icons en Decoded II

Distributie cv-ketels in Spanje verschiet niet van kleur naar agentuur

IEPT20240524, Rb Overijssel, Bronco v Intergas

Onduidelijkheid over exclusiviteitsbeding voor online product configurator

IEPT20240522, Rb Gelderland, Attema v Orange Juice

Eerste boete voor een video-uploader is opgelegd

IEPT20240618, CvdM, Tiktokprofiel xxx

HvJ EU: Weloverwogen beschikbaarstelling tv-toestellen aan appartementshuurders door appartementhuurders is mededeling

IEPT20240620, HvJ EU, GEMA v Rangsdorf GL

Re-directen van domeinnaam door voormalige vennoot is onrechtmatig

IEPT20231129, Rb Midden-Nederland, [handelsnaam].nl-redirect