Max Verstappen heeft gelet op aangeboden vergoeding geen redelijk belang om zich tegen openbaarmaking van zijn portret in over hem geschreven boek te verzetten

IEPT20171206, Rb Amsterdam, Mavic v Karakter Uitgevers
Rechtspraak

Portretrecht - Niet in geschil dat op voorkant en in fotokatern van boek over Max Verstappen gebruikte foto’s van Verstappen zonder helm zijn portret weergeven. Ook foto’s van Verstappen mét helm betreffen zijn portret: Verstappen is aan de hand van identificerende factoren als zijn racetenue, …

meer

Bas Kist: Max Verstappen verliest strijd om boek

B915213
Nieuws

Bas Kist (Chiever), Volkskrant 12-12-2017: "Het boek Max, een biografie over coureur Max Verstappen van van uitgeverij Karakter, hoeft niet uit de handel te worden genomen. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Verstappen had de zaak aangespannen, omdat hij meende dat Karakter inbreuk op …

meer

Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen

IEPT20171206, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Goeiemode
Rechtspraak

Merkenrecht - Procesrecht - Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde ex art. 1019h veroordeeld in volledige proceskosten (€ 7.184,63): proceskostenoverzicht is bij …

meer

(Met dank aan Reindert van der Zaal, Nanette Janssen en Quirine Koburg, Kennedy Van der Laan)

€ 35.618 zekerheidstelling voor proceskosten Toi-Toys

IEPT20171206, Rb Den Haag, Tinnus v Toi-Toys
Rechtspraak

Procesrecht - Gedeeltelijke toewijzing vordering tot zekerheidstelling voor de proceskosten ad € 35.618: Tinnus, als VS rechtspersoon op grond van lid 2 van artikel 224 Rv en het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, vrijgesteld van …

meer

(Met dank aan Luuk Jonker, Holla Advocaten)

Exploitant lesmethode dient alsnog toestemming voor exploitatie te verkrijgen van gedeeld maker

IEPT20171129, Rb Noord-Holland, Vormgeving Lesmethoden
Rechtspraak

Auteursrecht - Rechtbank komt terug op beslissing uit tussenvonnis (IEPT20171129) dat [B] naar analogie van art. 45d lid 1 Aw (vermoeden van overdracht aan producent) een billijke vergoeding verschuldigd is aan gedeeld maker van vormgeving lesmethode: door partijen voorgestelde berekeningswijzen …

meer

(Met dank aan Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef)

Aangevraagd Uniemerk ‘Klosterstoff’ zowel beschrijvend als misleidend

IEPT20171026, GEU, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen de beslissing om inschrijving van het Uniemerk Klosterstoff voor waren uit klasse 32 (bier en brouwerijproducten; shandy, niet-alcoholische dranken, met name alcoholvrij bier; preparaten voor het bereiden van dranken) en 33 (alcoholische dranken, uitgezonderd bier) af te …

meer

Voeging niet-VRO-zaak met VRO-zaak afgewezen

IEPT20171122, Rb Den Haag, Astrazeneca v Sandoz
Rechtspraak

Procesrecht - Voeging van niet VRO-zaak met VRO-zaak afgewezen: leidt ertoe dat niet-VRO zaak feitelijk ook onder VRO komt te vallen, zonder dat daartoe door eisende partij is verzocht, kan voor vertraging zorgen omdat VRO-zaak moet worden vertraagd tot antwoord in reconventie in onderhavige zaak …

meer

Pagina's