V.O. zoekt merken- en modellengemachtigde in opleiding

B915310
Advertentie

V.O. bericht: ”V.O. Patents & Trademarks is een van de grotere zelfstandige octrooi- en merkenbureaus binnen Europa, met vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Tot onze cliënten behoren voor aanstaande nationale en internationale ondernemingen en kennisinstellingen. Voor onze vestigingen in Den Haag …

meer

Prejudiciële vragen over inschrijven stofpatroon als merk

B915308
Rechtspraak

Zaak C-21/18 Textilis. Prejudiciële vragen. Patent- och marknadsöverdomstolen (Zweden).

 

Uit de samenvatting van minbuza.nl: "Geïntimideerde (Aktiebolag) handelt onder meer in meubels, textiel en andere producten voor de inrichting van huizen en andere gebouwen. Begin jaren dertig ging hij samenwerken met de …

meer

Octrooi voor behandeling leukemie niet inventief

IEPT20180221, Rb Den Haag, Celltrion v Biogen
Rechtspraak

Octrooi EP 313 voor behandeling chronic lymphocytic leukemia niet inventief. Inventiviteit conclusie 1 en 3 volgens hulpverzoek beoordeeld aan de hand van publicatie McLaughlin: in octrooi genoemd CLL kan als aan in McLauglin genoemde  SLL gerelateerde ziekte worden gezien. McLaughlin vormt voor gemiddelde vakman …

meer

(Met dank aan Daan de Lange, Jan Pot en Boukje van der Maazen, Brinkhof)

Woordmerk FREE STYLE beschrijvend voor kleding en lederwaren

IEPT20171205, GEU, El Corte Inglés v EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE)
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen beslissing tot nietigverklaring wegens beschrijvend woordmerk ‘FREE STYLE’ in klasse 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, e.a.) en 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels)

meer

Inbreukverbod op beeldmerk en handelsnaam Flippin’ Burgers

IEPT20180207, Rb Rotterdam, Flippin Burgers v Web Vloed
Rechtspraak

Merkenrecht - Handelsnaamrecht - Auteursrecht - Inbreukverbod op Flippin’ Burgers-beeldmerk: sprake van dreigende inbreuk. Ook inbreukverbod op handelsnaam Flippin’ Burgers: belang bij instellen vordering nu voorlopige voorziening uit (IEPT20161220) bij gebreke hiervan ex art. 1919i lid 1 Rv haar kracht zou …

meer

(Met dank aan Hanneke van Lith en Remco Klöters, Van Kaam)

Rechtbank deels onbevoegd

IEPT20171206, Rb Den Haag, Hennessy
Rechtspraak

IPR - Procesrecht - Geen bevoegdheid jegens gedaagde sub 5 op grond van UMeV 2017: bewerkstelligen c.q. niet voorkomen inbreukmakende handelingen is een zelfstandige onrechtmatige daad, waarop de ‘inbreuk-bevoegdheid’ artikel 124 UMeV 2017 niet van toepassing is. Rb op grond van artikel 8 aanhef en onder 1 Brussel …

meer

Artikelen 'Postbode van de penoze' onrechtmatig

IEPT20180214, Rb Amsterdam, TMG
Rechtspraak

Publicatie - Artikelen in Telegraaf en Metro waarin eiser wordt beschuldigd boodschappenjongen te zijn van de onderwereld onrechtmatig: onvoldoende wederhoor, beschuldigingen zijn onjuist en misleidend en beschuldigingen vinden onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Verwijdering artikelen uit de online archieven …

meer

Nu verkrijgbaar: IE-Goederenrecht - 2018

B915303
Nieuws

Vanaf heden is de volledig geactualiseerde 6e herziene druk van het handboek IE-Goederenrecht bij Boek9.nl te koop. Het handboek is bijgewerkt tot 1 januari 2018. Natuurlijk is de nieuwe Uniemerkenverordening opgenomen, die van toepassing is sinds 1 oktober 2017 en zijn de in het handboek aangehaalde artikelen …

meer

Pagina's