Auteursrechtinbreuk op illustraties in patiëntenatlassen

IEPT20190731, Rb Amsterdam, Meda Pharma
Rechtspraak

Auteursrecht- Schade - Inzage -  Meda Pharma maakt inbreuk auteursrechten (exploitatie- en gebruiksrechten) van [B].  Mardeno Digital UG niet gerechtigd tot het gebruik van de door J gemaakte illustraties in de MP-atlassen: gebruiksrechten zijn aangetast door faillissement van Mardeno Medival Support en rechten die …

meer

Jong IE borrel verplaatst naar donderdag 12 september

B915829
Agenda

Jong IE bericht: "Ha mede Jong IE’er,

 

Na de uiterst succesvolle “start van de zomer” borrel bij Strand Zuid hebben Patty, Selmer, Roeland en Sarah het stokje overgedragen aan Menno, Simone, Pien en mij. Wij hebben er zin in en gaan ons best doen een paar legendarische borrels te organiseren! De volgende …

meer

Octrooien voor behandeling borstkanker niet inventief

IEPT20190705, Rb Den Haag, Novartis v Teva
Rechtspraak

Octrooirecht - EP 603 en EP 246 niet inventief. Technisch effect verschilmaatregel EP 603 (en EP 246) met WO 467: voorzien in alternatief voor een antineoplastisch middel dat in combinatie met exemestaan op vergelijkbare wijze werkzaam is tegen borstkanker/ hormoonreceptor-positieve gevorderde borstkanker (“aBC”), …

meer

Voorlopig getuigenverhoor in zaak Mosman

IEPT20190110, Rb Amsterdam, Mosman getuigenverhoor
Rechtspraak

Auteursrecht - Getuigenbewijs - Rechtbank beveelt voorlopig getuigenverhoor: belang van [verzoekers]  ligt in het belang duidelijkheid te krijgen of het Werk auteursrechtelijk beschermd is en de bezwaren van Mosman dat de procedures haar veel geld en tijd kosten levert geen dusdanige onevenredigheid van de betrokken …

meer

Afsluiting doorhalingsprocedure beeldmerk Vestival geannuleerd

B915827
Nieuws

Het afgebeelde merk is doorgehaald wegens het ontbreken van normaal gebruik. De termijn voor verweer was onbenut gelaten. Het BOIP annuleert de afsluiting echter nu er een administratieve omissie werd begaan bij de kennisgeving aan verweerder. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de procedure is afgesloten zonder dat …

meer

(Met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten)

Procedure voortgezet ondanks ontbinding gedaagde Z&P Expat

IEPT20190719, Rb Den Haag, Nirea v Z&P Expat
Rechtspraak

Procesrecht - Procedure tegen Z&P Expat die daags na dagvaarding ontbonden is en bij gebrek aan baten direct opgehouden te bestaan kan worden voortgezet: ook als rechtspersoon bij gebrek aan baten is opgehouden te bestaan voorziet artikel 2:23c(1) BW  in de mogelijkheid om de vereffening te heropenen en de …

meer

ANP claimt auteursrecht op foto van NASA

B915825
Nieuws

Villamedia bericht: "[...] De foto in kwestie werd in 2014 geschoten door NASA-huisfotograaf Bill Ingalls, blijkt uit de metadata van de plaat. Metadata geven bij een foto onder andere weer met wat voor camera de afbeelding gemaakt is, welke technische instellingen er zijn gebruikt en door wie de foto gemaakt is.

meer

Wrakingsverzoek van Google toegewezen

IEPT20190726, Hof Den Haag, Google
Rechtspraak

Procesrecht - Hof wijst verzoek Google tot wraking Raadsheer toe: vrees bestaat dat Raadsheer niet onpartijdig zal zijn in de procedure, Hof Arnhem-Leeuwarden eerder procedure gestart om pagina’s “Zwarte Lijst Rechters” van SIN-NL uit Google-resultaten te verwijderen en gewraakte Raadsheer staat op deze lijst.

meer

Auteursrechtinbreuk op foto’s uit catalogus en slaafse nabootsing onderscheidingsmiddelen Luxury Bedding Company

IEPT20190717, Rb Rotterdam, Luxury Bedding Company v Luxury Beds
Rechtspraak

Auteursrecht - Handelsnaamrecht - Slaafse nabootsing - Schade - Luxury Bedding Company is fictieve maker (artikel 8 Aw) van foto’s uit catalogus: vermeld als maker, terwijl naam fotograaf ontbreekt, geen reden om te twijfelen aan juistheid verklaring fotograaf dat hij maker is en rechten aan Luxury Bedding Company …

meer

Pagina's