Nieuwe on demand webinar Merkenrecht 2020 Deel 1 nu te bestellen!

B916054
Nieuws

Bestel de webinar Merkenrecht 2020 Deel 1 hier.

In dit eerste deel van de Merkenrecht 2020 webinars worden de ontwikkelingen binnen het merkenrecht in het eerste kwartaal van 2020 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). Productie: Jacob Kooistra (eindredacteur …

meer

Nestlé maakt met haar INCREDIBLE BURGER inbreuk op het Uniewoordmerk IMPOSSIBLE BURGER

IEPT20200527, Rb Den Haag, Impossible Food v Nestle
Rechtspraak

Merkenrecht - Hoofdzaak inzake gestelde inbreuk op het Uniewoordmerk IMPOSSIBLE BURGER ex artikel 132 lid 1 UMVo geschorst wegens samenloop met een eerder door Nestlé ingestelde nietigheidsprocedure tegen dat merk bij het EUIPO: dat het EUIPO bij de toetsing van de geldigheid van de merken IMPOSSIBLE en IMPOSSIBLE …

meer

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Selmer Bergsma, Simone Poot, Ties Boonzajer en Yiyi Song, De Brauw Blackstone Westbroek)

"Steunfonds Rechtensector kan van start met 10 miljoen euro"

B916056
Nieuws

Uit het persbericht: "Vandaag start het Steunfonds Rechtensector. Initiatiefnemer Federatie Auteursrechtbelangen is blij met de toezegging van minister Van Engelshoven dat zij 5 miljoen euro aan het fonds beschikbaar zal stellen. Dit fonds beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie die het …

meer

Inbreuk op auteursrecht door overnemen teksten van website

IEPT20200520, Hof Den Bosch, LOM
Rechtspraak

Auteursrecht - Keukenmanagement maakt inbreuk op auteursrecht LOM door overnemen teksten van website: niet gegriefd tegen oordeel dat de teksten auteursrechtelijk beschermd zijn, verweer appellant dat de teksten door een derde zijn gemaakt niet te verenigen met zijn stelling in eerste aanleg dat hij de teksten aan LOM …

meer

Negatieve reviews over gerechtelijk deskundige onrechtmatig

IEPT20200518, Rb Oost-Brabant, Onrechtmatige reviews
Rechtspraak

Publicatie - Door procespartij geuite reviews over gerechtelijk deskundige onrechtmatig: de reviews bevatten ernstige, in sterk diffamerende termen verwoorde beschuldigingen welke niet gesteund worden door feiten.

 

Eiser heeft als gerechtelijke deskundige opgetreden in een geschil over een loungebank. Hierna zijn …

meer

(Met dank aan Jeroen Lubbers, Dirkzwager)

Rabobank heeft methode tegen skimmen niet gejat van appellant

IEPT20200407, Hof Amsterdam, Rabobank
Rechtspraak

Onrechtmatige daad - Rabobank heeft zich niet aan toerekenbare niet-nakoming van enige verplichting of onrechtmatige daad schuldig gemaakt door met een methode tegen skimmen te komen waarvan appellant stelt dat hij deze heeft bedacht: uit interne stukken volgt onmiskenbaar dat Rabobank voorafgaand aan het eerste …

meer

Vergoeding voor auteursrechtinbreuk door opnemen oude foto’s in beeldbank Erfgoed Leiden begroot op € 60 in plaats van € 1.875

IEPT20200519, Hof Den Haag, Erfgoed Leiden
Rechtspraak

Auteursrecht - Artikel 8 Aw (inzake werk als van een rechtspersoon afkomstig openbaar gemaakt) niet van toepassing op foto’s die als prentbriefkaarten zijn openbaar gemaakt met vermelding van de uitgever en zonder vermelding van de naam van de fotograaf: voldoende aanleiding om artikel 8 Aw aldus uit te leggen dat …

meer

(Met dank aan Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger)

Kwader trouw bij depot merken voor partytenten

IEPT20200506, Rb Oost-Brabant, Gala v Xales
Rechtspraak

Merkenrecht - Proceskosten - Xales heeft Beneluxmerken Pro 40 en Pro 50 te kwader trouw gedeponeerd: Xales wist of behoorde te weten dat Gala gelijke of overeenstemmende tekens gebruikte, Gala gebruikte deze tekens ter aanduiding van een product, geen sprake van voor-voorgebruik met een substantiële omvang, Xales had …

meer

Geen onrechtmatig handelen Facebook inzake nepadvertenties presentator EenVandaag

IEPT20200515, Rb Amsterdam, AVROTROS v Facebook
Rechtspraak

Procesrecht - Onrechtmatige daad - Privacy - Presentator EenVandaag en AVROTROS hebben spoedeisend belang bij vorderingen: presentator EenVandaag heeft redelijk belang (artikel 21 Aw) zich te verzetten tegen verspreiden van zijn portret wegens oplichtingspraktijken en misleidende berichten, AVROTROS heeft belang dat …

meer

(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan)

Accountant maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie met het kantoor waarvoor hij werkzaam was, wel aan handelsnaaminbreuk

IEPT20200514, Hof Den Bosch, Handelsnaaminbreuk accountant
Rechtspraak

Oneerlijke concurrentie - Handelsnaamrecht - Geen sprake van oneerlijke concurrentie van accountant jegens accountantskantoor waarvoor hij werkzaam was: gebruik maken van kennis, ervaring en persoonlijke goodwill die tijdens de werkzaamheden zijn opgebouwd niet zonder meer onrechtmatig, niet deugdelijk onderbouwd dat …

meer

Pagina's