Geen inbreuk vanwege serieuze kans dat octrooi nietig is door ontbreken nieuwheid

IEPT20191115, Rb Den Haag, Tomra v Kiremko
Rechtspraak

Octrooirecht - Procesrecht - Vorderingen Tomra inhoudende inbreukverbod Kiremko op het Nederlandse deel en de andere Europese delen van EP 385 afgewezen: niet aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat inbreuk wordt gemaakt op een geldig octrooirecht; Octrooi 385 is niet nieuw ten opzichte van GB …

meer

(Met dank aan Rogier de Vrey, CMS)

Inschrijvingen Jong IE Pubquiz gesloten

B915899
Agenda

Jong IE bericht: “Ha mede Jong IE-ers, wat een enthousiasme! Alle 70 plekken voor de pubquiz zijn binnen twee weken vergeven! Jammer genoeg betekent dat dat niet alle Jong IE-ers mee kunnen doen op 12 december. Ben jij one of the unlucky few, dan kan je je alleen nog aanmelden voor een wachtlijst. Als er toch nog …

meer

The Sting maakt inbreuk op auteursrecht van Krakatau

IEPT20191114, Rb Gelderland, Krakatau v The Sting
Rechtspraak

Auteursrecht - Werktoets niet gewijzigd door Cofemel-arrest HvJEU (IEPT20190912). Jas van Krakatau auteursrechtelijk beschermd: combinatie van reeds in de markt bekende en in beginsel onbeschermde elementen maakt dat sprake is van creatieve keuzes van de maker die de jas als geheel toch een eigen duidelijk herkenbaar …

meer

(Met dank aan Paul Reeskamp en Marijn van der Wal, DLA Piper)

Auke Kok moet boek Johan Cruijff rectificeren

B915894
Nieuws

Update: De rechtbank van Amsterdam heeft vrijdag bepaald dat het boek Johan Cruijff - De biografie, gerectificeerd moet worden omdat er twijfel is ontstaan over de bewering dat Cruijff geld had aangenomen van de Johan Cruyff Foundation. De stichting had een kort geding aangespannen. Kok schrijft in de biografie dat …

meer

Geen inbreuk intellectuele eigendomsrechten door concurrerende gereedschapsset

IEPT20191113, Rb Den Haag, Vibropac v Hubitools
Rechtspraak

Auteursrecht - Modelrecht - Slaafse Nabootsing - Rechtbank bevoegd: 25 lid 1 Brussel I bis-Vo en verknochtheid met het beroep op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Voor slaafse nabootsing, auteursrecht en modelrecht bevoegdheid beperkt tot Nederland. Vibropac ontvankelijk: Geen onduidelijkheid over gedagvaarde …

meer

(Met dank aan Robbert Sjoerdsma, Holla Advocaten)

Google dient negatieve recensies over kleermakerij te verwijderen en NAW-gegevens plaatser(s) te verstrekken

IEPT20191111, Rb Amsterdam, Kleermakerij v Google
Rechtspraak

Publicatie - Privacy - Google dient negatieve recensies over kleermakerij te verwijderen en NAW-gegevens plaatser(s) te verstrekken:  aannemelijk dat recensies door een en dezelfde persoon of groep van personen zijn geplaatst en geen werkelijke gebeurtenissen beschrijven, reëel belang bij verkrijging gegevens, geen …

meer

(Met dank aan Paul Tjiam en Lotte van Schuylenburch, Simmons & Simmons LLP)

€ 201.046,63 voor inbreuk kwekersrechten

IEPT20191029, Hof Den Haag, Amaryllis
Rechtspraak

Procesrecht - Kwekersrecht - [X B.V.] ontvankelijk in beroep tegen [Y CV]: voortzetting van [Y VOF] met behoud van identiteit. Niet bewezen dat [naam 3] licentiegelden heeft betaald voor de teelt- en verkoopactiviteiten van [Y]. Inbreuk op kwekersrechten [X B.V.]: [Y] heeft door [naam 1] aangevangen teelt van bollen …

meer

(Met dank aan Tjeerd Overdijk, Vondst advocaten)

Voorshands oordeel dat inbreukmakende Amaryllisbollen verder zijn geteeld en verkocht

IEPT20180213, Hof Den Haag, Amaryllis
Rechtspraak

Procesrecht - Kwekersrecht - Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over ontvankelijkheid beroep [X B.V.] tegen [Y CV]. Bloembol kan worden aangemerkt als teeltmateriaal in de zin van artikel 57(1) ZPW. Bloembol kan worden aangemerkt als component in de zin van artikel 13(2) GKwV. Dat bollen zijn gerooid maakt …

meer

(Met dank aan Tjeerd Overdijk, Vondst advocaten)

Geen reden voor aanvulling eerdere vonnis Invitria

IEPT20191106, Rb Den Haag, Medical Workshop v Sharpsight
Rechtspraak

Procesrecht - Vonnis van 16 oktober 2019 niet aangepast: geen verzuim art 32 Rv, geen kennelijke fout omdat het door eiser aangewezen fout in r.o. 4.18 ziet op een vordering die afgewezen is vanwege ontbreken spoedeisend belang en het ontbreken van een tijdvak aan het begrip ‘voorlopig’ kan ook niet tot een …

meer

(Met dank aan Gino van Roeyen, LAWNCH)

A-G over hoogte griffierecht

B915893
Rechtspraak

Procesrecht. Verzetprocedure op de voet van artikel 29 Wet griffierechten burgerlijke zaken over of de griffier bij het bepalen van de hoogte van het griffierecht had moeten uitgaan van een vordering van onbepaalde waarde. Het gaat in deze zaak om sprongcassatie tegen een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 27 …

meer

Pagina's