Octrooi voor behandeling erectiestoornissen niet inventief

IEPT20180314, Rb Den Haag, Teva v Icos
Rechtspraak

Octrooirecht - Octrooi EP 181 voor behandeling erectiestoornissen niet inventief: vakman zou op grond van Daugan-publicatie voor potentieel krachtiger oraal in te nemen PDE5-remmer voldoende incentive hebben om naast viagra een tweede ‘second in class’ geneesmiddel te ontwikkelen en met verklaring deskundige heeft …

meer

(Met dank aan Ricardo Dijkstra, Vondst Advocaten)

Beeldmerk met patroon Birkenstock nietig verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen

IEPT20180314, Rb Den Haag, Footsie v Birkenstock
Rechtspraak

Merkenrecht - Benelux beeldmerk Birkenstock nietig verklaard voor (orthopedisch) schoeisel wegens gebrek aan onderscheidend vermogen: nu het teken bestaat uit patroon dat is toepast op het oppervlak van de waar geldt strengere maatstaf, geclaimde patroon wijkt niet significant af van de norm of van wat in de …

meer

(Met dank aan Maarten Haak, Hoogenraad & Haak)

Dolby klaagt Adobe aan vanwege het ontwijken van licentiekosten

B915328
Nieuws

The Register bericht: "Audio specialist Dolby Labs is suing Adobe for copyright violation as the two companies sit at odds over licensing payments.

complaint [PDF] filed with the Northern California District Court accuses Adobe of violating its copyright on nine different media encoders and software routines. …

meer

Handouts IE Symposium Zeist 2018

B915327
Nieuws

AIPPI bericht: "Graag maken wij u erop attent dat de handouts van de presentaties van het IE Symposium op 14 maart 2018 in Zeist te vinden zijn op de AIPPI website.

 

Hieronder vindt u handouts van de presentaties die werden gegeven tijdens het IE Symposium op woensdag 14 maart 2018.

meer

Het bestaan van twee exclusieve licentieovereenkomsten leidt niet tot de ongeldigheid van de laatst gesloten licentieovereenkomst 

IEPT20180207, Rb Den Haag, Silife v Roka
Rechtspraak

IE-VerbintenissenrechtLicentieovereenkomst tussen Roka Beheer en Liquistone niet nietig: gestelde feiten kunnen niet leiden tot nietigheid naar Nederlands recht. Liquistone heeft de licentieovereenkomst niet buitengerechtelijk vernietigd: geen vernietigingsgronden van toepassing. Licentieovereenkomst Silife geldt …

meer

Door Videma vastgesteld tarief voor televisie in ziekenhuizen levert onrechtmatig handelen en misbruik van machtspositie op

IEPT20180221, Rb Rotterdam, NVZ v Videma
Rechtspraak

Auteursrecht - Rechtbank neemt conclusies uit deskundigenbericht geschillencommissie Auteursrechten - die oordeelde dat het door Videma vastgestelde tarief voor ziekenhuizen voor 2013 en 2014 onbillijk is in de zin van artikel 22 Wet toezicht cbo’s - over: rechter heeft beperkte beoordelingsvrijheid door wettelijk …

meer

Inbreuk op Vestival-beeldmerk

IEPT20180307, Rb Den Haag, Vestival v Vestival
Rechtspraak

Procesrecht - Merkenrecht - Overdracht merken na uitbrengen dagvaarding leidt niet tot niet-ontvankelijkheid eiser: wijziging van hoedanigheid heeft tijdens procedure plaatsgevonden zodat deze ex art. 225 lid 2 Rv op naam van eiser kan worden voortgezet. Inbreuk op VESTIVAL-beeldmerk door gebruik teken VESTIVAL voor …

meer

(Met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten)

Inbreuk op handelsnaam Vakantie Makelaar

IEPT20180308, Rb Noord-Holland, Vakantie Makelaar
Rechtspraak

Handelsnaamrecht - Vakantie Makelaar maakte gebruik van de handelsnaam Vakantiemakelaar (aan elkaar) reeds voordat gedaagde P. de domeinnaam de-vakantiemakelaar.nl registreerde. Gedaagde gebruikt de-vakantiemakelaar.nl als handelsnaam. Sprake van verwarringsgevaar: de namen verschillen in geringe mate van elkaar. …

meer

(Met dank aan Nils Winthagen, WinthagenMensink)

Geen bestuurdersaansprakelijkheid voor starten kort geding zonder voldoende middelen om bij verlies proceskosten te voldoen

IEPT20170906, Rb Den Haag, VG Colours
Rechtspraak

Bestuurdersaansprakelijkheid - Proceskosten - Geen bestuurdersaansprakelijkheid (indirect) bestuurder HE Licenties door kort geding te starten wetend dat HE Licenties onvoldoende middelen zou hebben om bij verlies procedure proceskosten te voldoen: geen algemene regel dat eisende partij voldoende gelden beschikbaar …

meer

Pagina's