Persoonlijkheidsrechten op The Rock van inmiddels ontbonden architectenbureau

IEPT20240412, Rb Amsterdam, Architect v Westinvest

ABC-beschermde materie in G-standaard laten opnemen, is inbreuk

IEPT20240501, Rb Den Haag, Bayer v Viatris

Geen spoed, omdat binnen een dag content verwijderd was

IEPT20240418, Rb Limburg, Arriba v Mercurex

Porterfield opent haar deuren

B916667

Geen onjuiste uitspraken in televisieprogramma Radar

IEPT20240424, Rb Midden-Nederland, Meerwerk aannemer
(Met dank aan Fulco Blokhuis en Niek Weessies , Boekx Advocaten)

Voorlopig getuigenverhoor door influencers die coca-colamerken gepromoot hebben

IEPT20240418, Rb Amsterdam, Verzoeker v Coca Cola & Chase

Geen herstel 'algoritme' van LinkedIn-account voor blokkade van vier dagen

IEPT20240216, Rb Amsterdam, LinkedIn

Opeising van octrooiaanvragen die gedaan zijn met kennis dat geheimhoudingsovereenkomst met een derde is geschonden

IEPT20240424, Rb Den Haag, Ferm v Avery
(Met dank aan Rogier de Vrey en Yasar Çelebi, CMS)

Isabelle Wolterink is nieuwe voorzitter Orde van Octrooigemachtigden

B916664

Levering van kits na schikkingsovereenkomst, maar boete is per levering niet per product

IEPT20240313, Rb Den Haag, Giskit v Medical Device en Medical Swan

Te weinig voor-voorgebruik NIELSON en registratie te kwader trouw door DJ Mister Nielson

IEPT20240423, BenGH, Littooij & Nielson Music v Mister Nielson
(Met dank aan Rik Balk, Balk Legal)