Nu verkrijgbaar: IE-Goederenrecht - 2018

B915303
Nieuws

Vanaf heden is de volledig geactualiseerde 6e herziene druk van het handboek IE-Goederenrecht bij Boek9.nl te koop. Het handboek is bijgewerkt tot 1 januari 2018. Natuurlijk is de nieuwe Uniemerkenverordening opgenomen, die van toepassing is sinds 1 oktober 2017 en zijn de in het handboek aangehaalde artikelen …

meer

Woordmerk FREE STYLE beschrijvend voor kleding en lederwaren

IEPT20171205, GEU, El Corte Inglés v EUIPO - Elho Business & Sport (FREE STYLE)
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen beslissing tot nietigverklaring wegens beschrijvend woordmerk ‘FREE STYLE’ in klasse 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, e.a.) en 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels)

meer

Inbreukverbod op beeldmerk en handelsnaam Flippin’ Burgers

IEPT20180207, Rb Rotterdam, Flippin Burgers v Web Vloed
Rechtspraak

Merkenrecht - Handelsnaamrecht - Auteursrecht - Inbreukverbod op Flippin’ Burgers-beeldmerk: sprake van dreigende inbreuk. Ook inbreukverbod op handelsnaam Flippin’ Burgers: belang bij instellen vordering nu voorlopige voorziening uit (IEPT20161220) bij gebreke hiervan ex art. 1919i lid 1 Rv haar kracht zou …

meer

(Met dank aan Hanneke van Lith en Remco Klöters, Van Kaam)

Rechtbank deels onbevoegd

IEPT20171206, Rb Den Haag, Hennessy
Rechtspraak

IPR - Procesrecht - Geen bevoegdheid jegens gedaagde sub 5 op grond van UMeV 2017: zelfstandige onrechtmatige daad met betrekking tot inbreukmakende handelingen van de Loendersloot-vennootschappen, waarop artikel 124 UMeV 2017 niet van toepassing is. Rb op grond van artikel 8 aanhef en onder 1 Brussel Ibis bevoegd …

meer

Artikelen 'Postbode van de penoze' onrechtmatig

IEPT20180214, Rb Amsterdam, TMG
Rechtspraak

Publicatie - Artikelen in Telegraaf en Metro waarin eiser wordt beschuldigd boodschappenjongen te zijn van de onderwereld onrechtmatig: onvoldoende wederhoor en beschuldigingen zijn onjuist en misleidend. Verklaring voor recht, rectificatie en immateriële schadevergoeding toegewezen. Verwijdering artikelen uit de …

meer

Mededelingen intellectueel eigendomsrecht; handhaving en essentiële octrooien

B915300
Kamerstukken

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Overeenkomstig de bestaande afspraken ontvangt u hierbij een fiche, dat werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Fiche: Mededelingen intellectueel eigendomsrecht; handhaving en essentiële octrooien.

De Minister van Buitenlandse …

meer

Vorderingen eiser naar aanleiding van door zijn ex-vrouw gedane uitlatingen in Hello Goodbye afgewezen

IEPT20180207, Rb Midden-Nederland, Hello Goodbye
Rechtspraak

Publicatie - Door eiser gevorderde excuses naar aanleiding van door zijn ex-vrouw gedane uitlatingen in het programma Hello Goodbye afgewezen: excuus kan niet in rechte worden afgedwongen. Vordering ook als deze wordt gelezen als strekkende tot rectificatie afgewezen: KRO-NCRV draagt in beginsel geen verantwoording …

meer

(Met dank aan Marc de Boer, Boekx)

Voorgenomen publicatie Consumentenbond over hygiëne in vakantieparken naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig

IEPT20180207, Rb Den Haag, Roompot v Consumentenbond
Rechtspraak

Publicatie - Voorgenomen publicatie Consumentenbond over hygiëne in vakantieparken naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig jegens Roompot: Consumentenbond niet verplicht alle vragen van Roompot te beantwoorden of proefdruk ter beschikking te stellen alvorens tot publicatie over te gaan, inhoud publicatie staat nog …

meer

(Met dank aan Jordi Bierens, Pels Rijcken)

Pagina's