Merkinbreuk door verkoop namaak Chanel-tassen

IEPT20171220, Rb Den Haag, Chanel
Rechtspraak

Merkenrecht - Inbreukverbod toegewezen na verkoop namaak Chanel-tassen: inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE niet betwist. Verwijzing naar schadestaat voor begroting schadevergoeding: omvang inbreuk staat nog niet vast. Ook winstafdracht van erkend bedrag van € 325 toegewezen: uit …

meer

(Met dank aan Gie van den Broek, LXA)

Theo-Willem van Leeuwen (Abcor) over optreden tegen valse reviews

B915221
Opinies

Theo-Willem van Leeuwen (Abcor): “Voor consumenten zijn reviews van groot belang. Op basis daarvan worden opdrachten geplaatst, overnachtingen of etentjes geboekt etc. Het succes van websites als booking.com, airbnb.nl en iens.nl is voor een groot deel hieraan te danken. In een wereld vol met …

meer

Wisactie data waarop beslag wordt gelegd geen handeling die leidt tot de verbeurte van dwangsom in beslagverlof

IEPT20171213, Rb Midden-Nederland, HLP v Houttuin
Rechtspraak

Procesrecht - Data, waar in dit kort geding vonnis niet over wordt geoordeeld maar wel nog onder Equilibristen is in het kader van beslag, moet worden vernietigd. Verbod aan Houttuin om dwangsommen te innen in verband met een vermeende wisactie van bewijsbeslag: de wisacties zijn onrechtmatig, …

meer

(Met dank aan Rutger van Rompaey en Arnoud Martens, Van Benthem & Keulen)

Protocol houdende wijziging BVIE ondertekend door Benelux-landen

B915220
Nieuws

Op 11 december jl. hebben vertegenwoordigers van de Benelux-landen het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, ondertekend.

meer

Ntb/VCTN: 'Buma/Stemra is van de auteurs, niet van de uitgevers'

B915219
Opinies

In deze open brief doet Ntb/NCTN een dringend beroep op de overheid en het College van Toezicht. Volgens de ondertekenaars grijpen de uitgevers de nieuwe bestuursstructuur aan om hun macht binnen de Buma/Stemra te verdubbelen. De ondertekenaars zijn van mening dat uitgevers juist geweerd dienen te …

meer

Pagina's