IEPT20090219, Rb Arnhem, All-Line v Plieger

IEPT20090219, Rb Arnhem, All-Line v Plieger
Rechtspraak

MODELLENRECHT

 

Toepasselijk (overgangs)recht BVIE BTMW - Modellenrichtlijn*  Bepalingen BTMW van toepassing op nieuwheidsvereisten model van vóór 1 december 2003*  Geen richtlijnconforme interpretatie inzake 'eigen karakter': het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid om bestaande …

meer

IEPT20090319, Rb Zwolle, Namaak Viagra

IEPT20090319, Rb Zwolle, Namaak Viagra
Rechtspraak

MERKEN - GENEESMIDDELEN

 

Wederrechtelijk vervaardigde merken*  Kamagra-pillen wederrechtelijk vervaardigde merken wegens gelijkenis met Viagra pillenVerdachte heeft zich schuldig gemaakt, samen met medeverdachten, aan het handelen in Kamagrapillen. Door op deze wijze te handelen heeft verdachte niet alleen een …

meer

IEPT20090403, HR, Benetton v G-Star

IEPT20090403, HR, Benetton v G-Star
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Wezenlijk waarde van de waar*  Vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft niet toelaatbaar als merk ook wanneer de vorm voorafgaand aan de inschrijving al aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid van die vorm als onderscheidingsteken.

 

IEPT20090403, HR, Benetton v G-Star

 

meer

IEPT20090326, HvJEG, Selex v Commissie - Eurocontrol

IEPT20090326, HvJEG, Selex v Commissie - Eurocontrol
Rechtspraak

MEDEDINGSRECHT

 

Geen economische activiteit Eurocontrol*  Verwerven en beheren IE-rechten door Eurocontrol geen economische activiteit omdat geen goederen of diensten worden aangeboden*  Dat Eurocontrol de licenties voor prototypen gratis verleent, is een aanwijzing voor de niet-economische aard van de activiteit …

meer

IEPT20090220, Rb Arnhem, The Bubbles Factory

IEPT20090220, Rb Arnhem, The Bubbles Factory
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Geen dwangsommen verbeurd door enkele registratie domeinnaam*  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de enkele registratie, tot 8 december 2008, bij de SIDN van de domeinnaam '[naam].nl' als digitaal internetadres op naam van [eiser] niet worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik …

meer

IEPT20090330, Rb Den Haag, Ezendam v Lommers

IEPT20090330, Rb Den Haag, Ezendam v Lommers
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Nieuw*  Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is in Wilson niet direct en ondubbelzinnig een 'snijinrichting voor het modelleren van een gewas' geopenbaard.*  Het aan Wilson ontleende Gillette-verweer - Lommers doet niets anders dan die bekende stand van de techniek toepassen en kan …

meer

IEPT20090331, Hof Den Haag, Teletubbies

IEPT20090331, Hof Den Haag, Teletubbies
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

[via: Paul Steinhauser - SBHR]

 

Gebruik op merchandisingartikelen is gebruik als merk*  Indien het merk wordt aangebracht op waren in het kader van verkoop aan consumenten zal er in beginsel sprake zijn van gebruik ter onderscheiding van die waren, indien het gebruik de indruk kan doen ontstaan dat …

meer

IEPT20090224, Hof Arnhem, Style & Concepts v Bébé-Jou

IEPT20090224, Hof Arnhem, Style & Concepts v Bébé-Jou
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT - VERMOGENSRECHT

 

Overdracht auteursrecht aangetoond*  niet langer ter discussie dat de auteursrechten waar dit geschil betrekking op heeft eind 2001 door E&S 'oud' (toen Esta Behang genaamd) aan E&S 'nieuw' (toen nog Pijofa genaamd) en vervolgens, op 15 maart 2002, door E&S 'nieuw' aan …

meer

IEPT20090323, Rb Almelo, Vaatwasdoseerinstallatie

IEPT20090323, Rb Almelo, Vaatwasdoseerinstallatie
Rechtspraak

BEDRIJFSGEHEIMEN

 

Schending geheimhoudingsbeding onvoldoende aannemelijk*  Aannemelijk is veeleer dat [Gedaagde 1] en [Gedaagde 2 BV] hebben aangesloten bij en voortgeborduurd op de ontwikkeling die zich voltrekt in de markt van de vaatwasdoseerinstallaties. Niet gebleken is dat [Gedaagde 1] daarbij het …

meer

IEPT20090325, GvEA, L'Oreal v BHIM Spa Therapy

IEPT20090325, GvEA, L'Oreal v BHIM Spa Therapy
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Verwarringsgevaar*  dat de verschillen tussen de tekens, doordat het woord "therapy" voorkomt in het aangevraagde merk, niet kunnen opwegen tegen de hoge mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, doordat het oudere merk aan het begin van het aangevraagde merk voorkomt en daarin een …

meer

IEPT20090325, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij

IEPT20090325, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT

 

Rangschikking gegevensverzameling enigszins oorspronkelijk*  In het licht van de rechtspraak van de Hoge Raad waar de drempel om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen vrij laag ligt, kan aan de wijze van rangschikken van de gegevensverzameling van De Roode Roos enige …

meer

IEPT20090317, Hof Den Bosch, Abbott v Medtronic

IEPT20090317, Hof Den Bosch, Abbott v Medtronic
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Bewijsbeslag geeft geen inzagerecht*  Weliswaar is juist dat het bewijsbeslag in het leven is geroepen om de IErechthebbende te voorzien van materiaal om zijn inbreukvordering te onderbouwen, maar - zoals het hof in r.o. 4.3.2 al overwoog - dat rechtvaardigt niet de conclusie dat een bewijsbeslag …

meer

IEPT20090325, Rb Groningen, VDW International v Bosman - Coin Pusher

IEPT20090325, Rb Groningen, VDW International v Bosman - Coin Pusher
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Fun City geen oorspronkelijk werk*  Nu de "Fun City" qua vorm, stijlkenmerken en functionaliteit sterk lijkt op en in het verlengde ligt van de coin pushers van Cromptons Leisure Machines en Harry Levy, kan niet worden geoordeeld dat de "Fun City" een eigen oorspronkelijk karakter heeft, dat -zoals …

meer

IEPT20090318, Rb Roermond, Caravan & Camper Limburg v Schipper Caravans

IEPT20090318, Rb Roermond, Caravan & Camper Limburg v Schipper Caravans
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

[via: Chris Nome]

 

Domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam*  Het enkele gebruik van een domeinnaam levert op zich nog geen gebruik als handelsnaam op. In dit geval is op de website campercaravanlimburg.nl duidelijk de naam van Schipper caravans dan wel "Schade Caravan Camper" vermeld.

 

Geen …

meer

IEPT20090327, Rb Haarlem, Norgine v Ratiopharm - Macrogol

IEPT20090327, Rb Haarlem, Norgine v Ratiopharm - Macrogol
Rechtspraak

GENEESMIDDELENRECHT

 

Twijfel over vraag of Macrogol geneesmiddel is*  De huidige stand van de rechtspraak is derhalve dat er thans naar het voorlopig oordeel van het hof teveel twijfels bestaan om de vraag of macrogol naar werking een geneesmiddel is bevestigend te beantwoorden. Hierover zal mogelijk meer …

meer

IEPT20090326, Rb Alkmaar, Tierlantijn v KS

IEPT20090326, Rb Alkmaar, Tierlantijn v KS
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Auteursrechtelijk werk*  dat de keuzes die Tierlantijn stelt gemaakt te hebben ten aanzien van de diverse onderdelen van de lampen, berusten op persoonlijke, creatieve keu-zes, in het bijzonder ten aanzien van het rozet en de lampenkap, vooral daar waar de arm in de kap "verdwijnt"(de verbinding aan …

meer

IEPT20090327, HR, MSD v Euromedica

IEPT20090327, HR, MSD v Euromedica
Rechtspraak

PROCESRECHT - VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

 

Vaststellingsovereenkomst treedt in de plaats van executie dwangsommen*   de in juni 2000 tussen partijen gesloten overeen-komst is een vaststellingsovereenkomst, waarmee aan de executie van de dwangsommen een einde is gekomen en waarmee voor de door MSD gestelde, doch door …

meer

Pagina's