IEPT20080208, Rb Den Haag, Electronische sigaret

IEPT20080208, Rb Den Haag, Electronische sigaret
Rechtspraak

GENEESMIDDEL - RECLAMEVERBOD

 

Geneesmiddelgeenszins valt uit te sluiten dat de elektronische sigaret moet worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van voormelde richtlijn en in de zin van de Geneesmiddelenwet.Gedaagde heeft in dat verband aangevoerd dat de werkzame stof nicotine op zichzelf nog …

meer

IEPT20080211, BenGH, IWC v Michel

IEPT20080211, BenGH, IWC v Michel
Rechtspraak

BENELUX MERKENWET

 

Gebruik te kwader trouw artikel 13(5) BMWNiet beperkt tot gevallen van piraterijUit de Memorie van Toelichting bij het Protocol, zoals hiervoor onder 11 is geciteerd, blijkt dat artikel 13.A, lid 5, evenals artikel 13bis, lid 1, in de BMW is opge-nomen naar aanleiding van de wens …

meer

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Maxima v Party

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Maxima v Party
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Redelijk belangDat lezers van Party het “leuk” vinden om te zien dat Prinses Maxima ook “gewoon moeder is” vormt geen rechtens te respecteren belang die een rechtvaardiging kan opleveren voor een inbreuk als de onderhavige op de privacy van Prinses Maxima en haar twee …

meer

IEPT20080131, GvEA, Kwekersrecht Nadorcott mandarijnen

IEPT20080131, GvEA, Kwekersrecht Nadorcott mandarijnen
Rechtspraak

KWEKERSRECHT –PROCESRECHT

 

Niet-ontvankelijkheid cooperatieCriteria voor ontvankelijkheid beroepsverenigingVolgens de rechtspraak is een beroep tot nietig-verklaring van een beroepsvereniging die is opgericht ter verdediging en vertegenwoordiging van de belangen van haar leden, ontvankelijk ten …

meer

IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management

IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Verval wegens niet normaal gebruik

 

BelanghebbendeGeen belanghebbende in geval van misbruik van bevoegdheid, maar daarvan is in casu geen sprakeHet begrip 'belanghebbende' in verband met het inroepen van verval dient op zichzelf ruim uitgelegd te worden. EMC België valt daar in …

meer

IEPT20080124, Rb Amsterdam, Brein v ShareConnector

IEPT20080124, Rb Amsterdam, Brein v ShareConnector
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

ShareConnector maakt niet zelf openbaarShareConnector beschikt zelf niet over bestanden en kan deze dus ook niet aanbieden. M al dan niet samen met anderen, selecteert en indexeert de via het eDonkey netwerk beschikbare bestanden en maakt deze geselecteerde bestanden toegankelijk via …

meer

IEPT20080122, Rb Amsterdam, Amstel Live

IEPT20080122, Rb Amsterdam, Amstel Live
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Uitleg licentie-overeenkomstAmstel c.s. wordt gevolgd in haar standpunt dat uit dit artikel volgt dat in het geval Amstel c.s. haar Right of First Refusal niet wenst uit te oefenen, en zij dus niet wenst deel te nemen aan een ander door One and Only te organiseren evenement, One and …

meer

IEPT20071004, Hof Amsterdam, Reisbureau Rita

IEPT20071004, Hof Amsterdam, Reisbureau Rita
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

UitingsvrijheidDat er in de gegeven omstandigheden niettemin ruimte was voor een inbeslagname van de poster op de voet van artikel 96 Sv ziet het hof niet: ook voor het Openbaar Ministerie moet voldoende duidelijk zijn geweest dat het vertonen van de poster bijdroeg aan een actueel …

meer

IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort

IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Gebruik VDN-logo als handelsnaamVaststaat dat C.J. van den Noort BV. van Van den Noort Akkerbouw B.V. sinds 16 mei 2000 over een bedrijfsbestelauto beschikken waarop de lettercombinatie VDN is weergegeven. Deze bedrijfsbestelauto rijdt al zeven jaar lang dagelijks in een beperkte …

meer

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Charlie en Chaplin

IEPT20071129, Hof Amsterdam, Charlie en Chaplin
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Verval auteursrecht bij gebreke modelrechtelijke instandhoudingsverklaringNu ten tijde van het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van het modeldepot (in 1993) het auteursrecht aan haar toebehoorde, bracht de werking van 21 lid 3 BTMW (oud) mee dat toen ook het …

meer

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Postwanorder v Otto

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Postwanorder v Otto
Rechtspraak

RECLAMERECHT - OVEREENKOMST

 

FOUTIEVE PRIJS € 99,90 VOOR LCD-TV: Geen geldig aanbod – geen overeenstemming wil en verklaring - art. 3:33 BWOtto heeft genoegzaam aangetoond dat door een fout in haar computersysteem de bij de wandsteun behorende prijs abusievelijk als koopprijs bij de lcd …

meer

IEPT20080129, HvJEG, Promusicae v Telefonica inzake Kazaa

IEPT20080129, HvJEG, Promusicae v Telefonica inzake Kazaa
Rechtspraak

AUTEURSRECHT & PERSOONSGEGEVENS

 

Geen mededelingsplicht serviceproviders persoonsgegevens voor civiele procedurelidstaten volgens de richtlijnen 2000/31, 2001/29, 2004/48 en 2002/58 niet gehouden verplichting op te leggen om ter verzekering van de doeltreffende bescherming van het auteursrecht …

meer

IEPT20080129, Hof Den Bosch, Red Bull v Winters

IEPT20080129, Hof Den Bosch, Red Bull v Winters
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Gebruik van het merkWinters voorziet de waren van het teken door het combineren van de de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproductIn dit geval worden de lege blikjes met daarbij behorende afsluitdoppen met alle daarop voorkomende …

meer

IEPT20080130, Rb Den Haag, Servier v Katwijk Farma

IEPT20080130, Rb Den Haag, Servier v Katwijk Farma
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Inbreuk niet voldoende onderbouwdServier kan niet volstaan met enkele stelling dat het Nederlandse generieke product hetzelfde is als het geteste Engelse en dat daaruit in combinatie met de overweging van de Engelse rechter dat bij gebreke van nietigheid sprake zou zijn geweest van …

meer

IEPT20080124, Hof Den Bosch, Chick on a Mission v Christine le Duc

IEPT20080124, Hof Den Bosch, Chick on a Mission v Christine le Duc
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Onderscheidend vermogenAlles bij elkaar is het merk te beschouwen als een gemiddeld sterk, niet als een uitgesproken zwak of sterk merk.

 

Geen overeenstemmingGeen overeenstemming beelddeel: ogen laten een andere indruk achterAd (1): zoals hiervoor aangegeven, is het beelddeel van het …

meer

IEPT20080117, Hof Den Haag, Alfa Romeo v Houthuijzen

IEPT20080117, Hof Den Haag, Alfa Romeo v Houthuijzen
Rechtspraak

ONEERLIJKE CONCURRENTIE

 

Profiteren wanprestatieGeen misleiding dealers en het enkele initiatief tot het sluiten van zodanige koopovereenkomst is naar het voorlopig oordeel van het hof niet onrechtmatigOnvoldoende aannemelijk is geworden dat Houthuijzen c.s. bij de aankoop van de auto's de dealers …

meer

IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese

IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Rechtsverwerking wegens gedogenHet kan Dainese SPA in de twaalfjaren na 1995 onmogelijk zijn ontgaan dat REV'IT! haar merk gebruikte op dezelfde beurzen waarop zij, Dainese SPA zelf aanwezig was en in dezelfde tijdschriften als waarin zij, Dainese SPA, ook zelf adverteerde. Zonder …

meer

IEPT20080124, Rb Amsterdam, RTL Boulevard

IEPT20080124, Rb Amsterdam, RTL Boulevard
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

“Onder de tram” satirisch van aardOpmerking satirisch van aard en als zodanig door publiek begrepen, zodat deze niet zodanig kwetsend of grievend is dat eiser daardoor in zijn goede naam of eer is aangetastTer beantwoording van de vraag of de opmerking ‘Weet je hoe dat programma …

meer

IEPT20080124, Rb Alkmaar, Jaap.nl

IEPT20080124, Rb Alkmaar, Jaap.nl
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Collectieve actie van stichting niet-ontvankelijkde stichting heeft niet voldaan aan de door het Gerechtshof gestelde voorwaarden, nu zij nog altijd onvoldoende onderscheid maakt tussen voor- en tegenstanders van de handelwijze van Plazacasa.In het kader van het eerste kort geding …

meer

IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen

IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Onderscheidend vermogen handelsnaam?Geen rechtsregel eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeftEen gering onderscheidend vermogen kan ertoe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet omdat, zoals de eerste rechter met juistheid overwoog, gangbare …

meer

Pagina's