€ 2.100 schadevergoeding voor publicatie 2 foto’s

IEPT20171113, Rb Den Haag, LEF
Rechtspraak

Auteursrecht - SchadeEiser auteursrechthebbende op betrokken foto’s: eigen en oorspronkelijk karakter en stempel van de maker door keuzes m.b.t. brandpuntafstand, positionering [P], belichting, compositie, scherptediepte en kadering. Toezending foto’s aan [P] op diens verzoek betreft geen …

meer

Is het kunst of kan het weg?

IEPT20170621, Rb Zeeland-West-Brabant, Motel Brabant
Rechtspraak

Overeenkomsten - Motel Brabant op grond bruikleenovereenkomst of bewaarovereenkomst aansprakelijk voor de als gevolg van de onmogelijkheid tot teruggave van het kunstwerk geleden schade: enkele tijdsverloop onvoldoende om te mogen vertrouwen dat de wil van eiser erop was gericht de eigendom van het …

meer

Eiser kan geen aanspraak maken op auteursrecht op vertaling Duits lied

IEPT201703101, Rb Oost-Brabant, Vertaler zonder Auteursrecht
Rechtspraak

Auteursrecht - Eiser kan geen aanspraak maken op auteursrecht op de vertaling van Duits lied: voor zover eiser al aanspraak kan maken op auteursrecht heeft hij dit overgedragen aan Buma en Stemra, bovendien is bij verlenen toestemming voor vertaling bedongen dat eiser geen aandeel in het …

meer

Geen inbreuk op Multivac-merken

IEPT20171006, Rb Den Haag, Multivac
Rechtspraak

Procesrecht - Merkenrecht - AuteursrechtVoldoende spoedeisend belang, geen stilzitten: niet gebleken dat Multivac eerder machines heeft aangetroffen in toestand die gevaar met zich meebrengt en niet gebleken dat zij eerder op hoogte was van parallelimport, uit sommatie 14 juli 2014 blijkt niet …

meer

Verwarringsgevaar tussen woordmerk ‘DriCloud’ en ‘iCloud’.

IEPT20170714, GEU, Massive Bionics v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Op basis van Uniewoordmerk ICLOUD ingesteld beroep tegen de toegewezen oppositie tegen inschrijving van het uniebeeldmerk “DriCloud” voor waren en diensten uit de klasse 35 (adverteren, bedrijfsmanagement, bedrijfsbeheer), klasse 42 (wetenschappelijke en technologische diensten …

meer

Pagina's