Uit afspraken niet af te leiden dat na beëindiging samenwerking sprake was van concurrentie- en/of relatiebeding

IEPT20180425, Rb Overijssel, Consens-us v Consens-us Service Onderhoud
Rechtspraak

Oneerlijke concurrentie - Uit afspraken partijen niet af te leiden dat gedaagde na beëindiging van samenwerking aan concurrentie- en/of relatiebeding gebonden is. Ook indien sprake zou zijn van rechtsgeldig concurrentie- en/of relatiebeding is schending daarvan niet te beoordelen: uit overgelegde e-mails niet op te …

meer

Octrooi voor geconcentreerde methotrexaatoplossingen niet inventief

IEPT20180227, Hof Den Haag, Medac v Accord
Rechtspraak

Octrooirecht - Verschilmaatregel conclusie 1 EP 332 t.o.v. Jansen publicaties: verhoging concentratie MTX van 25mg/ml naar 50mg/ml, dat leidt tot technische effect van pijnvermindering en daardoor verbetering therapietrouw. EP 332 niet inventief: uit stand van techniek / algemene vakkennis vakman blijkt dat nadeel van …

meer

(Met dank aan Mark van Gardingen en Paul Marcelis, Brinkhof)

AOMB zoekt ervaren Europees Merkengemachtigde

B915425
Advertentie

Uit het persbericht: 'AOMB IP Consultants is opzoek naar een ervaren Europees Merkengemachtigde (m/v voor minimaal 32 uur) Wij zoeken een ervaren merkengemachtigde die wil opereren op het snijvlak van juridische en commerciële mogelijkheden. Je helpt cliënten bij het opzetten en inrichten van een optimale IP …

meer

Stichting Mader mag foto’s die op aan haar overgedragen website stonden blijven gebruiken op grond van vaststellingsovereenkomst

IEPT20180417, Hof Amsterdam, Broot v Stichting Mader
Rechtspraak

Overeenkomst - Stichting Mader maakt geen inbreuk op auteursrecht Broot door gebruik van foto’s op website die door Broot aan haar is overgedragen: in vaststellingsovereenkomst ligt besloten dat Stichting Mader de inhoud van de website mag blijven gebruiken, voorbehoud IE-rechten en vereiste toestemming voor gebruik …

meer

Wet bescherming bedrijfsgeheimen bij Eerste Kamer

B915424
Kamerstukken

Het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen ligt bij de Eerste Kamer. Meer informatie vindt u hier. Het gewijzigd voorstel van wet vindt u hier. Het voorlopig verslag van de vaste commissie voor economische zaken en klimaat/landbouw, natuur en voedselkwaliteit van 29 mei 2018 vindt u hier

meer

Artikelen en boek over dat eiser getuige was van moord Vaatstra onrechtmatig

IEPT20180509, Rb Noord-Holland, Vermeende getuige moord Vaatstra
Rechtspraak

Publicatie - Contactverbod toegewezen: eiser heeft hier belang bij nu gedaagde ondanks verzoeken en sommaties eiser steeds verder in pogingen om eiser tot afleggen van een verklaring te bewegen, ongerechtvaardigde inbreuk op privacy eiser, nu er gelet op verklaring eiser onder ede geen enkele reden meer is voor …

meer

Eiser kan met vonnis handelsnaam gedaagde wijzigen indien gedaagde niet of niet tijdig deze handelingen zelf inzet

IEPT20180517, Rb Den Haag, Verstekvonnis inbreukmakende handelsnaam
Rechtspraak

Merkenrecht - Handelsnaamrecht - IE-handhaving - Inbreukverbod en gebod tot wijziging handelsnaam bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voor en Indien [C] niet tijdig aan gebod tot wijziging handelsnaam voldoet, komt dit vonnis in plaats van de daartoe te …

meer

(Met dank aan Kriek Wille en Marjolijn Ebels, Van Doorne)

Vrijwaringsincident en incident ex artikel 843a Rv in hoofdzaak over copyright strikes op Youtube

IEPT20180509, Rb Amsterdam, Zoom in v MN
Rechtspraak

Handhaving - MN toegestaan Illuminata in vrijwaring op te roepen in hoofdzaak over copyright strikes op Youtube: voldoende gesteld  vereiste rechtsverhouding aanwezig is met stelling dat Illuminata is tekortgeschoten in verplichting assistentie te verlenen ten aanzien van de copyright strikes forumkeuze voor Iers …

meer

(Met dank aan Diederik Stols, Boekx)

Inbreuk op auteursrecht medische illustraties

IEPT20180517, Rb Rotterdam, ASZ
Rechtspraak

Auteursrecht - Eiser heeft exclusieve gebruiksrecht op 2 medische illustraties, waarvan [J] auteursrechthebbende is: gelet op overeenkomst tussen [J] en eiser en verklaring van [J] is exclusieve recht aan eiser gegeven. Dat de exclusieve rechten al bij Mardeno lagen en daardoor niet meer konden worden overgedragen …

meer

Beschuldigingen van niet kunnen nakomen zorgplicht en fraude onrechtmatig

IEPT20180517, Rb Rotterdam, Beautysalon
Rechtspraak

Publicatie - Beschuldigingen in nieuwsbrief en bericht website gedaagde over dat eiser niet aan op hem als arts rustende zorgplicht kan voldoen, fraude heeft gepleegd en niet aan regels IGJ heeft gehouden onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. Gebod om uitingen verwijderd te houden en verbod tot doen …

meer

E-Legal: Kosten advocaat ruimer vergoed vanaf mei 2018

B915422
Nieuws

E-Legal bericht: "Vanaf 1 mei 2018 worden de advocaatkosten ruimer vergoed in gerechtelijke procedures. Per deze datum zijn de zogenaamde liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven namelijk voor het eerst in 14 jaar opnieuw geïndexeerd.

 

Liquidatietarieven zijn forfaitair vastgestelde vergoedingen voor …

meer

Jong IE-borrel 7 juni a.s.

B915421
Nieuws

"Ha mede Jong IE-er,

 

Volgende week, donderdag 7 juni organiseren we weer een borrel.

 

Wie? Alle zich jong voelende IE’ers

Wat? Een borrel om de zomer af te trappen.

Waar? Amstelhaven, Mauritskade 1, Amsterdam

Wanneer? Donderdag 7 juni vanaf 18:00 uur

Wanneer is de volgende borrel? Donderdag 6 september

meer

Pagina's