Adverteren met een banner op Boek9.nl

Print this page

Advertenties worden geplaatst in de rechterkolom op de website, waarbij de volgorde van plaatsing wisselt per bezoek. Ze worden ook opgenomen in de wekelijkse nieuwsbrief (meer dan 1.000 geadresseerden) en verspreid via het Twitteraccount (meer dan 1.200 volgers).

Alleen statische banners (JPG,PNG en GIF) worden geplaatst. Het formaat is 176 x 176 (maximaal).

De tarieven zijn (excl. BTW):

1e week: € 415
2e week: € 295
daarna: € 200 per week

Sponsors van Boek9.nl krijgen 25% korting.

Sponsors van Boek9.nl krijgen een korting van 25%.

 

(wijzigingen voorbehouden)

 

Andere mogelijkheden:

 

Vermelding als IE-specialist


De adverteerder staat tegenover Uitgeverij Boek 9 B.V. in voor de juistheid en rechtmatigheid van de advertentie en vrijwaart Uitgeverij Boek 9 B.V. voor alle aanspraken van derden, schade en kosten. Uitgeverij Boek 9 B.V. behoudt zich steeds het recht voor advertenties te weigeren of plaatsing tussentijds te beëindigen, eventueel zonder opgaaf van redenen.

Iedere aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van advertenties of enige op deze website gepubliceerde informatie of het gebruik daarvan - inclusief hyperlinks en achterliggende websites of bronnen - in welke vorm dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Op het plaatsen van een advertentie op Boek9.nl zijn de Algemene Voorwaarden Boek9 van toepassing, die u via aanklikken kunt raadplegen.

(wijzigingen voorbehouden)

Voor meer informatie kunt u ons per mail bereiken.

Uitgeverij Boek 9 B.V.
Postbus 8234
3503 RE Utrecht
redactie@boek9.nl

Rekeningnr. 61.95.39.984 ABN Amro
KvK 30226743