BINGH Advocaten

Print this page
BINGH Advocaten

Byzantium

Stadhouderskade 14A

1054 ES Amsterdam

Tel: +31 (0)20 753 2900
www.bingh.com

e-mail

Praktijk
Bingh Advocaten is een gespecialiseerd kantoor in het hart van Amsterdam, dat zich in het bijzonder richt op de handelspraktijk, waaronder begrepen het intellectuele eigendomsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht, ondernemingsrecht en het algemene verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht.

Bingh Advocaten heeft een duidelijke focus op het gebied van bescherming van intellectuele eigendom, alsmede reclame- en mediarecht. Onze specialisten hebben allen ruime ervaring binnen deze rechtsgebieden, waardoor op het hoogste niveau juridische bijstand kan worden verleend. Onze cliënten zijn actief binnen de innovatieve, creatieve, culturele en/of sportieve sector.

De navolgende deelgebieden komen in deze praktijk aan bod: auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht, databankrecht, handelsnaamrecht, reclamerecht (waaronder vergelijkende reclame etc.), mediarecht, kwekersrecht, bescherming knowhow en sportrecht.

IE-Advocaten
Lars Bakers
Josine Smits
Marissa Brinks

Kimberley Deutz
Matthijs Schonewille