De gekooide recherche

Print this page

De gekooide recherche

Auteur: Michiel Princen

Bestel dit boek
- Paperback:  € 18,95
- Ebook: € 11,99
 

 

Op 24 maart 2015 is het door uitgeverij Prometheus (hierna: de uitgever) uitgegeven en door Princen geschreven boek ‘ De Gekooide Recherche - Het ware verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse opsporing’ (hierna: ‘het boek’) verschenen. Princen heeft het boek geschreven over en naar aanleiding van zijn ervaringen gedurende de periode dat hij werkzaam was bij de recherche van het regiokorps Amsterdam-Amstelland. [A] figureert met naam en toenaam in hoofdstuk V, getiteld ‘Het kerkhof van kansrijke zaken’ en hoofdstuk VI, getiteld ‘Zand in de machine’. Daarnaast bevat het boek een foto van een herkenbaar afgebeelde [A]. [A] is in 2009 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden, ter zake van oplichting, verduistering, valsheid in geschrifte en witwassen. [A] stelt dat de hoofdstukken onrechtmatig zijn jegens hem. De vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20181026, HR, De Gekooide Recherche

Beroep in cassatie verworpen (artikel 81 RO): de in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

 

IEPT20170627, Hof Den Haag, De Gekooide Recherche
Geen schending ambtsgeheim m.b.t. passages in boek “De Gekooide Recherche” over appellant: gebruik gemaakt van openbare bronnen. Producties die bij pleidooi in geding zijn gebracht buiten beschouwing gelaten wegens strijd met goede procesorde en twee-conclusies-regel. Afweging recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer appellant tegen vrijheid van meningsuiting [P] valt in nadeel uit van appellant: sprake van maatschappelijk debat, tonen naam appellant en portret appellant dient algemeen belang, in boek genoemde feiten reeds openbaar uit andere publicaties, steun in feitenmateriaal en toonzetting gerechtvaardigd door doel en inhoud van het boek. Ook als geen gebruik had mogen worden gemaakt van informatie uit boek “De Club van Dollars” is publicatie niet onrechtmatig, nu wijze van verkrijging informatie één van de relevante factoren is voor rechtmatigheid publicatie en sprake is van steun in feitenmateriaal. Beroep op Wbp faalt: aantal artikelen niet van toepassing op gegevensverwerking voor uitsluitend journalistieke doeleinden, voor andere artikelen valt belangenafweging in nadeel appellant uit. Geen beroep op Google Spain arrest (IEPT20140513): ziet op specifieke gegevensverwerking in een zoekmachine.

 

IEPT20160323, Rb Den Haag, De Gekooide Recherche
Noemen naam [A] in “De Gekooide Recherche” geen onrechtmatige inbreuk op zijn eer en goede naam: [A] is publiek persoon, niet gebleken dat verschijnen boek enige publiciteit over [A] heeft gegenereerd, passages over [A] vinden steun in beschikbare feitenmateriaal, in bijzonder in strafvonnis uit 2009 en niet waarschijnlijk dat misstanden op andere manier aan de kaak hadden kunnen worden gesteld. Geen onrechtmatig gebruik gelekte politiegegevens. Geen onrechtmatig gebruik van wetenschap uit hoofde voormalig ambt als politierechercheur. Geen diskwalificerende en tendieuze termen gebruikt: onvoldoende onderbouwd. Geen gebruik gemaakt van binnen de reikwijdte van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

 

1e druk
Pagina’s: 242
ISBN-nummer:

9789035142480 (paperback)
9789035142497
Uitgever: Prometheus/Bert Bakker