AG: EUIPO heeft woordmerk ‘Fack Ju Göhte’ ten onrechte geweigerd als merk

Print this page 03-07-2019
B915794

Merkenrecht - In 2015 heeft Constantin Film geprobeerd ‘Fack Ju Göhte’ - de titel van een Duitse film - te registreren als woordmerk. Het EUIPO heeft het merk geweigerd wegens strijd met de openbare orde of goede zeden. Dit omdat ‘Fuck ju’ zou staan voor ‘Fuck you’, waardoor het merk beledigend zou zijn jegens de schrijver Goethe (wiens naam bewust verkeerd is gespeld). Het Gerecht EU is heeft het tegen dit oordeel ingestelde hoger beroep verworpen. Onterecht, zo stelt de AG.

 

De AG overweegt dat bij het oordeel of sprake is van strijd met de openbare orde of goede zeden niet alleen gekeken dient te worden naar het woordmerk op zich, maar ook naar de context en perceptie van het publiek. Volgens de AG heeft het EUIPO dit onvoldoende gedaan. De AG wijst op het succes van de film, het ontbreken van controversie over de titel, de omstandigheid dat de film geschikt is bevonden voor een jong publiek en de omstandigheid dat de film is opgenomen in het lesprogramma van het Goethe-Instituut. Deze omstandigheden zijn volgens de AG niet doorslaggevend, maar geven wel aanwijzingen voor de perceptie van het publiek.

 

Lees de conclusie hier.