Boek9.nl en IEPT: Twee IE-klassiekers fuseren tot één gemeenschappelijke site

22-01-2013 Print this page
B912047

 

 

 

 

 

 

Boek9.nl en IEPT introduceren één geïntegreerde nieuwe website. Onder Boek9.nl vindt u vanaf nu alle content van IEPT en Boek9.nl onder één vertrouwde noemer en één ingeburgerd merk: Boek9.nl. De site kent een vernieuwde opmaak met twee redactionele kolommen.

In de linker kolom alle IE-rechtspraak, onmisbaar voor de dagelijkse praktijk. De Boek9.nl- en IEPT-rechtspraak is vanaf nu gecombineerd en uit praktische overwegingen is er voor gekozen om de rechtspraak verder te nummeren met het IEPT-nummer, om aansluiting te vinden bij het bestaande full tekst doorzoekbare IE-jurisprudentie-archief  van IEPT (inclusief IE-klassiekers). Kortom: adequate en leesbare samenvattingen en full tekst doorzoekbare pdf’s met een samenvatting van de essentiële punten.

In de rechter kolom vindt u voortaan nieuwsberichten. De ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, de kamerstukken, Europees nieuws, nieuwsberichten, personalia en gemengde berichten. Noten, artikelen en commentaren worden eveneens in de rechter kolom gepubliceerd.

Via de gecombineerde zoekfunctie kun u nu in één keer zoeken in alle berichten, maar ook zeer specifiek en full-text op rechtspraak, uitgesplitst in onderwerp, jaartal of instantie.

De dagelijkse en de zaakgerichte gespecialiseerde informatiebehoefte van de geïnteresseerde en de professionele gebruiker  wordt zo overzichtelijk bediend. Kwaliteit en gebruiksgemak staan daarbij centraal, zoals u dat van deze twee innovatieve IE-websites gewend bent.

IEPT en Boek9.nl hebben in mei 2011 de krachten al gebundeld om het voortbestaan van Boek9.nl veilig te stellen. Vanaf 2013 zijn Boek9.nl en IEPT gefuseerd en wordt Boek9.nl het overkoepelende label van Uitgeverij Boek 9 BV. Doel van de nieuwe uitgeverij is om op kostenefficiënte wijze IE-uitgaven te publiceren.  

Naast de vernieuwde Boek9.nl-website, resulteert het samengaan in de publicatie van de Boek9.nl IE-wetten App, de Boek9.nl IE-wettenreeks en de Boek9.nl-jurisprudentie-webinars (in samenwerking met Law-at-Web). In de loop van 2013 worden daar nog Boek9.nl-handboeken en Boek9.nl-jurisprudentiebundels aan toegevoegd, die zowel in boekvorm als elektronisch via de website (voorzien van deeplinks naar wetgeving en rechtspraak) gepubliceerd zullen worden.

De IEPT-rechtspraak en de berichten op Boek9.nl blijven ook in 2013 gewoon gratis toegankelijk dankzij de onmisbare bijdragen van sponsoren en adverteerders. Sponsoren van Boek9.nl zullen daarnaast gratis toegang hebben tot de op Boek9.nl te verschijnen Boek9.nl-handboeken en andere uitgaven, waarvoor in de loop van 2013 een abonnementsvorm zal worden geïntroduceerd. 

Wie geïnteresseerd is in het leveren van een bijdrage als auteur of redacteur, of de uitgave van een publicatie, is van harte welkom: redactie@boek9.nl.
 
Dick van Engelen, Piter de Weerd