CvTA neemt besluit met betrekking tot gewijzigde reglementen Stichting de Thuiskopie

Print this page 12-01-2018
B915241

CvTA 21 november 2017, Besluit inzake verzoek d.d. 7 november 2017 tot goedkeuring gewijzigde bijlagen bij het repartitiereglement, gewijzigde aanwijzingsovereenkomst, bestuursreglement en directiereglement

 

Stichting de Thuiskopie heeft een verzoek tot instemming voorgelegd aan het CvTA (College van Toezicht collectieve beheersorganisaties) met een gewijzigd repartitiereglement met bijlagen, een gewijzigde aanwijzingsovereenkomst, een gewijzigd bestuursreglement en een gewijzigd directiereglement. Het gewijzigde bestuurs- en directiereglement voldoet aan de door het College eerder gemaakte opmerkingen met betrekkingen tot bestuurlijke bevoegdheden. Ook met de gewijzigde aanwijzingsovereenkomst stemt het College in. Met betrekking tot het repartitiereglement vraagt het College  om een aangepaste versie waarin de verwijzing naar statuten en de beslissingsbevoegdheid in onvoorziene gevallen worden verwerkt.

 

Lees het volledige besluit hier.