Één grote belangenorganisatie voor musici

Print this page 12-06-2018
B915443

Erik Thijssen, "Één grote belangenorganisatie voor musici", in Sena Performers Magazine (2, 2018).

 

"Per 1 juni zijn de Ntb en Kunstenbond gefuseerd. Het Ntb-congres ging op 16 mei unaniem akkoord met het voorstel tot fusie. Twee dagen eerder deed de ledenraad van de Kunstenbond hetzelfde. Een belangrijke stap naar een krachtiger stem in lobby en belangenbehartiging, zo lijkt het. Of zijn er ook keerzijden?

 

[...]

 

Elke fusie kent risico’s, maar de betrokkenen denken dat die voldoende zijn ondervangen. Schreuder: “Ik schat de risico’s laag. We blijven met dezelfde mensen werken en buiten de grotere efficiëntie die de fusie oplevert, hetzelfde werk doen. We zullen samen vooral moeten zorgen dat iedereen zich blijft herkennen in de nieuwe organisatie en zich thuis blijft voelen. Vandaar ook dat we de naam Ntb zeker de eerste jaren zullen blijven gebruiken.

 

[...]

 

Beets: “Ik zou vooral ook naar de kansen willen kijken. De overheid, de brancheverenigingen en eigenlijk ook de pers en zelfs de door onszelf opgerichte rechtenorganisaties, vragen steeds nadrukkelijker om één geloofwaardige en gedragen gesprekspartner. De inkomenspositie van musici en kunstenaars staat na jaren lobby ferm op de politieke agenda. Daarin moeten we nu doorpakken. Dat kan alleen door niet langer de luxe van ieder zijn eigen clubje na te streven, maar door echt fundamenteel samen te werken. En door de sterke punten van de oorspronkelijke organisaties uit te nutten in de nieuwe gezamenlijke vereniging."

 

Lees het artikel hier