Een heel hardnekkig misverstand en een ander voorstel om B2B-acquisitiefraude te bestrijden

Print this page 06-09-2013
B912490

Paul Geerts, Universiteit GroningenEen heel hardnekkig misverstand en een ander voorstel om B2B-acquisitiefraude te bestrijden.

"1. Een tijdje geleden heb ik mij voorgenomen om mij niet meer (zo) druk te maken over kwesties rondom het toepassingsgebied van art. 6:193a-j BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW.

2. Na het lezen van de MvT wetsontwerp 33 712 (Het tegengaan van acquisitiefraude jegens bedrijven) kan ik mij echter niet meer inhouden.  Wat lezen wij namelijk op p. 8:

Daarbij kan de vraag worden gesteld of het wenselijk is om een afdeling (de OHP afdeling, P.G.) die zich specifiek richt op bescherming van consumenten, ook (deels) toe te passen op ondernemers. De wetgever heeft bij de invoering van de afdeling OHP het toepassingsgebied van de afdeling misleidende en vergelijkende reclame beperkt tot B2B-relaties”.

3. Opnieuw wordt in een (toelichting bij een) wetsvoorstel gesuggereerd dat na invoering van de OHP-regels, art. 6:194a BW alleen ziet op vergelijkende reclame die zich op handelaren richt (B2B-vergelijkende reclame). En bij deze passage blijft het niet, want op p. 9 lezen wij nog het volgende:

“Daarom stellen de initiatiefnemers voor de afdeling inzake misleidende en vergelijkende reclame aan te passen. De bepalingen uit de afdeling OHP - in het bijzonder artikel 6:193d van het BW - dienen als inspiratie bij de voorgestelde wijziging van artikel 6:194 lid 2 van het BW. Deze oplossing heeft als voordeel dat niet getornd hoeft te worden aan de focus van de afdeling misleidende en vergelijkende reclame, namelijk B2B-relaties”.

4. Samen met Vollebregt heb ik geprobeerd uit te leggen dat art. 6:194a BW nog steeds van toepassing is op B2C-vergelijkende reclame. Ik ga onze argumenten voor dit standpunt hier niet opnieuw herhalen. Ik volsta met een verwijzing.  Nieuwe argumenten heb ik niet.

5. Het enige dat ik op dit moment kan doen is nog wat meer gewicht in de schaal leggen. Een zwaargewicht. Hij heet Verkade. Ik citeer uit zijn recente monografie over Misleidende (B2B)reclame en vergelijkende reclame (Kluwer 2011), p. 9-10. [...] 

6. Nu zal men misschien denken dat ik via Verkade (alsnog) mijn gelijk wil halen, maar daar gaat het mij helemaal niet om. Het enige dat ik wil is het hele hardnekkige misverstand - dat art. 6:194a BW alleen op B2B-vergelijkende reclame zou zien - de wereld uit helpen.

7. Ik verzucht dan ook: Den Haag, houd op met die misleidende mededelingen!"

Lees hier meer.