Grijsmaking bij Rb Den Haag vanaf 1 augustus niet meer mogelijk buiten octrooi- en kwekersrechtzaken

B915047

Print pagina
Grijsmaking bij Rb Den Haag vanaf 1 augustus niet meer mogelijk buiten octrooi- en kwekersrechtzaken

Rechtbank Den Haag, team Handel, Sectie Intellectuele Eigendom bericht: “Met ingang van 1 augustus 2017 is het alleen in octrooi- en kwekersrechtzaken nog mogelijk een grijsmaking te doen bij de Rechtbank Den Haag. Met ingang van die datum is dat in zaken over andere intellectuele eigendomsrechten zoals (Unie- en Benelux-) merk- en modelrechten en auteursrechten niet langer mogelijk. Bestaande grijsmakingen voor die andere rechten zullen met ingang van 1 augustus 2017 ook niet meer bij de beoordeling van een verzochte maatregel worden betrokken.

 

Hiermee wordt de praktijk van de rechtbank Den Haag geconformeerd aan de praktijk bij andere rechtbanken, waar grijsmaken niet mogelijk is. Met de wijziging wordt voorkomen dat de vraag of grijsmaken mogelijk is afhankelijk is van de relatief bevoegde rechtbank en de vraag of een Haagse rechter als plaatsvervanger wordt aangezocht om een maatregel in de zin van artikel 1019b t/m e Rv te beoordelen. Daarnaast is gebleken dat in de praktijk voor andere intellectuele eigendomszaken dan genoemde octrooi- en kwekersrechtzaken beperkt behoefte bestaat aan de mogelijkheid tot grijsmaken.

 

Op 1 augustus zal voor het grijsmaken van octrooi- en kwekersrechten het bijgaande reglement van kracht worden, dat ook gepubliceerd wordt op  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Over-de-rechtbank/Rechtsgebieden-en-teams/Paginas/Intellectuele-Eigendom.aspx.”  

 

Lees het regelement hier