Heeft beslissing G 1/15 van de Grote Kamer van beroep van het Europees Octrooibureau de problemen met de deelprioriteit opgelost?

Print this page 14-11-2017
B915183

IER,  2017-10, p. 350-354, C. Mulder en N. Blokhuis:"De beslissing G 1/15 van de Grote Kamer van beroep van het Europees Octrooibureau dat het recht van voorrang niet kan worden geweigerd voor een generieke “OF”-conclusie heeft als resultaat dat de ‘vergiftige prioriteiten’ en ‘giftige afgesplitste aanvragen’ van de baan zijn.
Hoe de beslissing G 1/15 in concrete gevallen in de praktijk uitwerkt, zal moeten blijken uit toekomstige jurisprudentie. Er lijken zich praktische situaties te kunnen voordoen die mogelijk tot onwenselijke uitkomsten voor aanvragers kunnen leiden. De situatie waarin een niet-geopenbaarde disclaimer wordt toegevoegd in een aanvrage die stand van de techniek vormt onder artikel 54(3) EPC voor een aanvrage die recht heeft op partiële prioriteit is ronduit onduidelijk.
Wellicht dat dat de Grote Kamer van beroep bij het beantwoorden van de rechtsvragen in Verwijzing G 1/16 inzake de toelaatbaarheid van geopenbaarde disclaimers, nog aanvullende informatie oplevert."