Het einde van de Auteurswet nadert. Veertig jaar harmonisatie van het auteursrecht in Europa (1977-2017)

Print this page 14-11-2017
B915186

AMI 2017/5, p. 177-181, Bernt Hugenholtz: "Voor de Nederlandse beoefenaren van het auteursrecht behoeft een eengemaakt Europees auteursrecht geen schrikbeeld te zijn. Toegegeven, afscheid nemen van onze mooie Nederlandse wet zal voor velen – en ook voor schrijver dezes – even slikken zijn. Daar staat tegenover dat voor de schijnzekerheid van de huidige nationale wet de rechtszekerheid van een echte Europese Auteurswet, die inhoudelijk niet van het acquis hoeft af te wijken, in de plaats komt.

 

Dat het nog wel even zal duren voor het zover is, staat vast – maar ook dat het einde van de Nederlandse Auteurswet nadert. Voor Jaap Spoor en zijn medeauteurs van het handboek Auteursrecht, dat na 2005 geen nieuwe druk heeft beleefd, moet deze gedachte bevrijdend zijn."