Interne leidraad octrooiverlening van Octrooicentrum Nederland openbaar na Wob-verzoek

Print this page 26-06-2020
B916070

Op 4 juni is een Wob-verzoek gedaan bij Octrooicentrum Nederland, waarin werd verzocht om “Een document waarin precies, - in alle details -, staat geformuleerd waaraan een octrooiaanvraag moet voldoen. Ongeacht de bron, vorm of naamgeving van het document.”

 

Dit Wob-verzoek heeft ertoe geleid dat de “Interne leidraad octrooiverlening” van 222 pagina’s is gepubliceerd. U kunt dat document hier downloaden. Het Wob-besluit vindt u hier.